TEKNOFEST 2020 Proje Detay Raporu Nasıl Hazırlanır?

2 22.631

TEKNOFEST 2020 için proje başvuruları ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Ön değerlendirme rapor aşamasını geçen takımlara sonuçlar mail olarak bildirildi

İkinci aşamaya geçebilen takımlar 05 Haziran tarihine kadar Proje Detay Raporu hazırlamaları ve daha önce ön değerlendirme raporu yükledikleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bu sene proje detay raporu taslağı halen TEKNOFEST tarafından hazırlanıp takımların kullanımına sunmadı. Ancak insanlık yararına teknolojiler yarışmasına katılan takımlar için geçen seneki örnek proje detay raporu taslağını ve geçen sene TEKNOFEST’e katıldığımız projelerin örnek Proje detay raporlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda belirtilen yarışmalarımız için rapor şablonları yayınlanmıştır.

İlgili yarışma sayfasından inceleyebilirsiniz.

– İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Proje Detay Raporu –> İNDİR

-Eğitim Teknolojileri yarışması Proje Detay Raporu –> İNDİR
– Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu –> İNDİR
– Akıllı Ulaşım Yarışması Proje Detay Raporu –> İNDİR
– Roket Yarışması Proje Detay Raporu–> İNDİR
– Tarım Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu –> İNDİR
– Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Detay Raporu–> İNDİR
Rapor şablonu yayınlanmayan diğer yarışmalarımız için çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede TEKONFEST web sitesinde yarışmalar bölümden indirebilirsiniz.

Raporlarınızı sistem üzerinden yüklemeniz gerekmektedir. (http://kys.t3vakfi.org/login)

Raporlarınızı .pdf uzantılı olarak yüklemelisiniz.

TEKNOFEST 2019 Proje Detay Raporu Taslağı –> Proje Detay Formu Taslağı indir

TEKNOFEST 2019 Da Finale Kalan Canlı Dünya projemizin Örnek Raporu için –> Canlı Dünya Projesi Ön Değerlendirme Raporu

TEKNOFEST örnek projemiz Canlı Dünya Projesi Proje Detay Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Teknofest Proje Detay Raporu Nasıl Hazırlanır?

Kapak Sayfası

Ön değerlendirme raporuna gibi hazırlanıyor. Proje kategorisi, proje adı, takım üyeleri gibi bilgiler içeriyor.

Proje Özeti (Proje Tanımı, Problem Tanımı)

Proje fikrini kısaca anlatıyorsunuz

Proje fikri toplumsal olarak hangi problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu belirtiniz.

Özet kısmında, belge içeriği ve proje içeriği (tasarım, yazılım, montaj) konularına ayrıntılı olarak değinilmelidir.

Bu bölümde Varsa görsel ekleyebilirsiniz.

Problem/Sorun:

Projenizin yapılmasını gerekli kılan sorun nedir? Şimdiki çözümler neden yetersiz? Hangi tür iyileştirmeler gerekli, hangi tür ihtiyaçları karşılamıyor?

Projenin ele aldığı sorun eğer karmaşık ve ilişkili alt sistemlerden oluşuyorsa problemi alt parçalara ayırabilirsiniz.

Varolan çözümlerin neden yetersiz olduğunu ve hangi tür iyileştirmelerin gerekli olduğunu bu bölümde belirtmelisiniz.

Anlaşılır sade bir dil ile yazınız.

Sorunu resim/görsellerle destekleyebilirsiniz.

İkonik gösterimlerin olduğu sade bir sunum ile destekleyebilirsiniz.

Çözüm

Problem için çözüm önerisi veya önerileri belirtiniz. Sizin problemi nasıl çözdüğünüz mümkün olduğunca en açık ve net şekilde tarif ediniz.

Proje fikrinin toplumsal olarak hangi problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu belirtiniz.

Problemi nasıl çözdüğünüzü mümkün olduğunca en açık ve net bir şekilde tarif ediniz.

 • Bu kısımda çözüme ait görsellere (prototip fotoğrafı,3B teknik resimler vb.) ve tasarım hakkında bilgilere yer verilmelidir.
 • Prototipinizle alakalı alt bileşenler detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Kolay ve net anlaşılabilir olması için çözüm algoritması şeklinde açıklayabilirsiniz.

Yöntem

Hangi bilimsel ve/veya teknik uygulamalara dayanarak bir çözüm öneriyorsunuz? Bunların temel prensipleri nelerdir?

Önerdiğiniz çözümü hayata geçirirken kullandığınız yöntemi açık ve detaylı olarak açıklayınız. Yönteminizi hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurguladığınızı belirtiniz.

Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçlarını açık bir şekilde belirtmelisiniz.

Sonuçlar analiz ederek yorumlamalısınız.

Görsel (2B,3B) ve/veya prototipiniz ile bu kısmı açıklayınız.

Yenilikçi(İnovatif) Yönü

Projenizin yenilikçi yönü hakkında bilgi veriniz. Ne kadar yenilikçi bir çözüm? Patente konu olur mu?

Projenizi, piyasa da bulunan benzer ürünlerden ayıran özellik/özellikler nelerdir?

Projenizin yenilikçi yönü hakkında bilgi veriniz.

Projenizi, piyasada bulunan benzer ürünlerden ayıran özellik/özelliklerin neler olduğunu belirtiniz.  Bu kısımda benzer ürünler hakkında da bilgi verilmelidir.

Projenizin özgün yönlerini belirtiniz. Bu kısımda tasarlanan özgün ürünün donanımsal ve yazılımsal parçaları hakkında bilgi verilir.(varsa)

Çalışmanızda, kodlarınızda, tasarımınızda yenilikçi bir yön varsa belirtmeniz gerekmektedir. Takımlar bu alanda kendi çalışmalarını nasıl bir yöntemle hazırladığını, benzer çalışmalardan hangi yönleri ile ayrıldığını belirtmesi istenmektedir.

Uygulanabilirlik

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir mi?

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut şartlar altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. Uygulanabilirliğinde mevcut riskler nelerdir belirtiniz.

Tahmini Maliyeti

Projenizin tahmini yaklaşık bütçesi hakkında bilgi veriniz.

Projenizin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu hakkında bilgi veriniz.

Bu kısımda ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması ve üretimi için bütçe planlaması ve kullanılacak malzeme listesi hazırlanacaktır.

Proje planınıza bağlı olarak parasal yönden hangi harcamaları ne dönemde yapacaksa yazılır.

Piyasada benzer projeler varsa piyasadaki diğer projelerle birlikte maliyet karşılaştırması yapılır.

Proje takvimi veya bir zaman çubuğu üzerinde de gösterebilirsiniz. Ancak çok karmaşık olmamasına özen gösteriniz.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Proje kimler tarafından kullanacağı ve kimlere hitap edeceği burada belirtilmelidir.

Problemi yaşayanların tanımı hakkında kısaca bilgi veriniz.

 Riskler

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmesi gerekir.

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmış mı?

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmesi gerekmektedir.

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmalıdır.

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri (B Planı) tanımlaması yapmalıdır.

Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen malzeme fiyatlarına ve üretim yöntemlerinde açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak elde edilmiş tabloda sunulmalıdır.

Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi eklenmelidir.

Proje Ekibi

Proje ekibini burada tanıtıyorsunuz. Tablo olarak gösterebilirsiniz.

Proje Yöneticisi:

Ekip Üyeleri:

Takım Şeması

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya problemle ilgili tecrübesi

 *Tüm üyeleri tabloya eklemeniz gerekmektedir. Tablo Örnektir. Farklı tasarımlar ile tablo oluşturabilirsiniz.

Hazırladığınız şemada takım üyelerini, çalışma gruplarını ve üyelerin görevlerini açık bir şekilde ağaç yapıları kullanarak yazabilirsiniz. Üyeleri, bölümlerini ve sınıflarını istenildiği gibi uygun şekilde belirtilmelidir.

Kaynaklar

Rapor, kaynaklar kısmı içermelidir. Projenizi geliştirirken kullandığınız kaynakları burada belirtiyorsunuz.

Kaynaklar başlığında projenizin yapmak veya yapımını öğrenmek amacıyla kullandığınız makalelerin, kullanacağınız malzemelerin özelliklerini soracağınız forum sitesi ve daha önce yapılmış çalışmaları incelemek için ve kullanacağımız internet sitelerinin adresleri verilmelidir.

Proje Detay Raporu hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Yukarıda yer alan 11 madde en fazla 6 (Altı) sayfada anlatılacaktır.  (Burası başvuru alanına göre değişebilir)
 •  En fazla 2 (iki) sayfa görsel EK olarak gönderilebilir.
 •  Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 8 sayfa olacaktır.
 •  Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
 •  Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.
 •  Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır.
 • Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Sitemizde geçen sene hazırlayıp TEKNOFEST 2019’da sergilediğimiz Canlı Dünya isimli projemizin ön değerlendirme raporunu da bulabilirsiniz.

Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

2 Yorumlar
 1. Ahmet Demir diyor

  Ekipler min-max kaç kişilik olabilir

  1. Halil İbrahim K. diyor

   Yarışma şartnamesinde yazıyor. katıldığın yarışma türüne göre değişebiliyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku