Python PySimpleGUI Kütüphanesi İle Hesap Makinası Uygulaması

PySimpleGUI kütüphanesini kullanarak kullanıcı arayüzleri geliştirebiliyoruz. Bir önceki yazımızda yine bu kütüphaneyi kullanarak basit bir dönüştürücü uygulaması geliştirmiştik.

Hesap Makinası Uygulamasının görünüşü alttaki gibi olacaktır.

PysimpleGui python hesap makinası uygulaması

Şimdi de uygulamanın kodlarına bakalım:

import PySimpleGUI as sg

def create_window(theme):
	sg.theme(theme)
	sg.set_options(font = 'Franklin 14', button_element_size = (6,3))
	button_size = (6,3)
	layout = [
		[sg.Text(
			'', 
			font = 'Franklin 26', 
			justification = 'right', 
			expand_x = True, 
			pad = (10,20),
			right_click_menu = theme_menu,
			key = '-TEXT-')
		],
		[sg.Button('Clear', expand_x = True), sg.Button('Enter', expand_x = True)],
		[sg.Button(7, size = button_size),sg.Button(8, size = button_size),sg.Button(9, size = button_size),sg.Button('*', size = button_size)],
		[sg.Button(4, size = button_size),sg.Button(5, size = button_size),sg.Button(6, size = button_size),sg.Button('/', size = button_size)],
		[sg.Button(1, size = button_size),sg.Button(2, size = button_size),sg.Button(3, size = button_size),sg.Button('-', size = button_size)],
		[sg.Button(0, expand_x = True),sg.Button('.', size = button_size),sg.Button('+', size = button_size)],
	]

	return sg.Window('Calculator', layout)

theme_menu = ['menu',['LightGrey1','dark','DarkGray8','random']]
window = create_window('dark')

current_num = []
full_operation = []

while True:
	event, values = window.read()
	if event == sg.WIN_CLOSED:
		break

	if event in theme_menu[1]:
		window.close()
		window = create_window(event)
		
	if event in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.']:
		current_num.append(event)
		num_string = ''.join(current_num)
		window['-TEXT-'].update(num_string)

	if event in ['+','-','/','*']:
		full_operation.append(''.join(current_num))
		current_num = []
		full_operation.append(event)
		window['-TEXT-'].update('')

	if event == 'Enter':
		full_operation.append(''.join(current_num))
		result = eval(' '.join(full_operation))
		window['-TEXT-'].update(result)
		full_operation = []

	if event == 'Clear':
		current_num = []
		full_operation = []
		window['-TEXT-'].update('')

window.close()

Oldukça kısa ve basit bir biçimde bu uygulamayı geliştirebildik. Sitemizde farklı python kullanıcı arayüzü ve python dersleri videoları yer almaya devam edecek. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.