TEKNOFEST Proje Detay Raporu Örneği Canlı Dünya

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 2019 yılında hazırladığımız TEKNOFEST örnek projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Geçen sene 3 projemiz ile final sergisinde yer almıştık. Sitemizde sizlerle bu tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Raporunun tamamını yazının altındaki linkten indirebilirsiniz.

Ön başvuru raporu aşamasını geçenler için TEKNOFEST Proje Detay Raporu nasıl hazırlanır? yazımızda proje rapor taslağı paylaştık. Proje detay raporunu ile ilgili bilgiler verdik.

Ön Başvuruyu tamamladıysanız ve aşamada elenmek istemiyorsanız TEKNOFEST Ön Değerlendirme Raporu nasıl hazırlanır? yazımızı mutlaka okuyun.

Teknofest Takım Tanıtım Dosyası ve Takım Tanıtım Metni Nasıl Hazırlanır Yazımızda ilginizi çekebilir.

TEKNOFEST İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Eğitim

PROJE ADI: Artırılmış Gerçeklik ile Canlı Dünya

TAKIM SEVİYESİ: Lise

PROJE EKİBİ: Gediz Fen Proje Takımı

DANIŞMAN ADI: 

İçindekiler

Proje Özeti …………………… ………… ………… …….………. 2

Problem/Sorun ………………………………………………..………3

Çözüm…………………………………………………………..………3

Yöntem……………………………………………………….….………4

Yenilikçi(İnovatif) Yönü…………………………………….….………4

Uygulanabilirlik…………………………………………………………5

Tahmini Maliyeti…………………………………………………………5

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ……………………………5

Riskler……………………………………………………………………..6

Proje Ekibi: ………………………………………………………………6

Kaynaklar…………………………………………………………………6

Proje Özeti

Projemiz dünya üzerindeki farklı coğrafi ve kültürel yerler hakkında kolayca bilgi edinilebilmek için geliştirildi. Projemiz bir dünya haritası üzerinde işaretlediğimiz yerlerde ki kültürel ve coğrafik öğeler hakkında bilgi verir ve o öğelerin 2-3 boyutlu görüntülenebilmesini sağlar.

Projemiz harita kullanımını artırmakta ve derslerde teknoloji kullanımın yaygınlaşmasını sağlar. Bunlarla birlikte sıkıcı dersleri eğlenceli hale getirir.

Problem/Sorun:

Z kuşağına hitap etmeyen eski öğretim yöntemlerin verimsizliği eğitimde önemli bir problemdir. Teknoloji çağında yaşayan gençler için soyut anlatıma dayalı dersler sıkıcı ve yetersizdir. Öğrenciler daha eğlenceli ve görsel odaklı derslere ihtiyaç duymaktadır

Çözüm

Dersleri daha ilgi çekici hale getirilmeli ve derslerin verimi artırılmalıdır. Z kuşağına hitap edecek yeni öğretim yöntemleri geliştirilmelidir ve eğitimde teknolojiyi daha etkin kullanmak için  arttırılmış gerçeklikten yararlanılmalıdır.

TEKNOFEST Proje Detay Raporu Örneği Canlı Dünya 1

Projemiz ile bir harita üzerinde belirlenen alanların arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak görselleştirilmesi ve o alanlar ile ilgili bilgi verilmesi sağlandı.

TEKNOFEST Proje Detay Raporu Örneği Canlı Dünya 2

Yöntem

Projemiz Unity 3D oyun motoru, Vuforia artırılmış gerçeklik kütüphanesi kullanarak C# programlama dili ile yazılarak geliştirilmiştir. Projemizde görsel, yazınsal ve 3 boyutlu nesneler kullanılmıştır. Projemiz herhangi bir Android tablette, telefonda, bilgisayar ortamında rahatlıkla çalışabilmektedir.

TEKNOFEST Proje Detay Raporu Örneği Canlı Dünya 3

Yenilikçi(İnovatif) Yönü

Projemizde günümüzde trend hale gelen artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanılmıştır. Derslere farklı bir bakış açısı, kendine özgün bir öğretim yöntemi kazandırmaktadır.

Projemiz herhangi bir harita üzerinde önceden hazırladığımız yer etiketlerini yapıştırarak çalıştırılabilir. Bu uygulamayı çalıştırmak için özel bir harita almaya gerek yoktur. Sadece etiketlerimizin yer aldığı dosyayı indirip herhangi bir haritaya uygulaması yapılabilir. Uygulamamız eğitici ve genel kültürü artırıcı özelliktedir.

Projemiz herhangi bir cep telefonu veya tablet üzerinde çalışabilir. Ek-özel bir donanıma ihtiyaç yoktur.

Uygulanabilirlik

Projemiz hali hazırda uygulanabilir haldedir. Ticari bir ürüne dönüştürülmesi çok kolaydır. Ücretli satılmaya müsaittir.

Tahmini Maliyeti

Projemiz için herhangi bir ek donanıma gerek duyulmamıştır. Geliştirme aşamasında bilgisayara bağlı bir webcam kullanılmış, test aşamalarında herhangi bir cep telefonu veya tablet ile denenmiştir.

Eğitim amacıyla yapılmış ve artırılmış gerçekliğin kullanılmış olduğu benzer projeler olmakla birlikte bu projelere ulaşmak için fazlaca ücret ödenmelidir. Bizim uygulamamıza ise ücretsiz şekilde erişilebilinmektedir. Ayrıca uygulamamız test aşamasını geçmiş olmasını rağmen sürekli yeni özellikler kazandırılıp geliştirilebilir özellikler taşımaktadır. Uygulamamızın çalışması için herhangi bir dünya haritası ve hazırlamış olacağımız bazı etiketler yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz etiketleri içeren dosyayı indirip herhangi bir şekilde çıktısını alıp harita üzerine yapıştırdığınızda uygulamamızın çalışması için ortam hazır hale gelmektedir.

Projemizin fikrini ekim ayı içerisinde bulduk. Proje fikrinin araştırılmasını bu ay içinde tamamladık. Projenin fikrinin olgunlaşmasını ve literatür taramasını da yine bu ay içinde yaptık. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise projemizi hazırlayıp test ettik ve Hataları giderdik.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projemiz lise ve öncesi seviyelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Kullanımı ve anlaşılması gayet basit olduğundan ilkokul seviyelerinde de kullanılabilir. Öğrencilere yöneliktir.

Örneğin coğrafya dersinde somut konular soyut bir biçimde anlatıldığından öğrenciler konuyu anlamakta zorlanmaktadır. Vb. somut konuları soyut bir şekilde anlatan derslerde de verim düşmektedir. Öğrenilen bilgiler ise görsel hafızaya kazınamadığından kısa sürede unutulmaktadır.

Riskler

Telefon ve tabletlerin sınıflarda çok kullanılması öğrencilerin dikkatlerinin çabucak dağılmasına sebep olabilir. Bu yöntemde bilişim teknolojileri aktif bir biçimde kullanıldığından göz sağlığı açısından kötü etkiler yaratabilir.

Proje Ekibi:

Adı Soyadı Görevi Okul Sınıf
Ekip Başkanı
Bilimsel Verileri Araştırma
Kodlama
Kodlama

Kaynaklar

Artirilmis Gerceklik. (2018, 12 29). https://www.hayaleturk.com/artirilmis-gercekligin-egitim-alaninda-kullanimi/ adresinden alındı

Gezgez, C. (2018, 12 29). nrgzgz.com. http://cnrgzgz.com/unity3d-nedir/ adresinden alındı

https://en.wikipedia.org/wiki/vuforia. (2018, 12 29). https://en.wikipedia.org/wiki/vuforia. https://en.wikipedia.org/wiki/vuforia adresinden alındı

library.vuforia.com. (2018, 12 29). https://library.vuforia.com/articles/Solution/Optimizing-Target-Detection-and-Tracking-Stability.html adresinden alındı

SOMYÜREK, S. (2014). ÖĞRENME SÜRECİNDE Z KUŞAĞININ DİKKATİNİ ÇEKME : ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 63-80.

ÖRNEK PROJE DETAY FORMU İNDİR :

Artırılmış Gerçeklik İle Canlı Dünya Proje Detay Formu İNDİR

Teknofest 2019 Proje Detay Raporu Taslağına buradan erişebilirsiniz.