Python Geliştiricilerin Mutlaka Bilmesi Gereken 11 Şey

0 612

Python, bir geliştiricinin kariyerini açmayı öğrenmesi gereken en iyi kodlama dillerinden biridir. Python programlama dili kullanılarak oluşturulmuş Instagram, Netflix, Uber, Pinterest ve Dropbox gibi birçok büyük site var. Bu durumda, yetenekli Python programcıları, sadece dilin popülaritesi nedeniyle değil, çoğunlukla yazılım geliştirme dünyasında birçok farklı soruna bir çözüm haline geldiği için yüksek talep görmektedir. Python web uygulamaları, makine öğrenimi ve veri bilimi gibi çeşitli gelişmelerde kullanılmıştır. Bir Python hayranı olarak, her Python geliştiricisinin bilmesi gereken bazı temel kavramlar veya gerçekler olduğuna inanıyorum. Bunların hepsi, temel programlama dilim olarak Python kullanmayı öğrendiğim dönemde gerekli olan kavramlardı.Resmi Python web sitesi, Python 2 ve 3 belgeleri ve yığın akışı gibi sitelere aşina olmak gerekiyor. Bu makalede, Her Python Geliştiricisinin Bilmesi Gereken 12 Şeyden bahsedeceğim.

Python Programlama Platformlarının Farklı Versiyonları

Bu bir programlama özelliği olmamasına rağmen, herkesin programlama diline aşina olması için Python’un en son sürümlerini anlamak hala çok önemlidir. Python programlama dili sürümleri genellikle ABC olarak numaralandırılır, böylece üç harf programlama dilinin karşılaştığı önemli değişiklikleri özetler. Örneğin, 2.7.4’ten 2.7.5’e değiştirmek, Python’un platforma bazı küçük hata düzeltmeleri yaptığını, ancak Python 2’den Python 3’e geçmenin iki versiyon arasında büyük bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Python programının sürümünüzü onaylamak için şu ifadeyi kullanabilirsiniz:

import sys 
print ("Python versiyonum: {}".format(sys.version))

Python  Shell (Python Kabuğu)

Python shell platforma otomatik olarak yüklenir ve komut satırına (Windows işletim sisteminde) python komutu yazarak yürütülebilir . Bu, giriş isteyen varsayılan sürümü, telif hakkı bildirimini ve r açılarını >>> sağlayacaktır. Bilgisayarınızda birden fazla Python sürümü varsa, doğru sürümü çalıştırmak için önce için python3 sürüm numarasını eklemeniz gerekir . Python kabuğu, bir kullanıcının mantıksal veya söz dizimi hatası olup olmadığını tespit etmek için bazı basit komutları test etmesini sağlar, böylece fazla zaman veya bellek tüketmekten kaçınmaya yardımcı olur.

Python Çerçevelerini ve Nesne İlişkisel Eşleyici (ORM) Kütüphanelerini anlama

Python çerçevelerini net bir şekilde anlamak çok önemlidir, ancak bu, hepsini bilmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Yürütmeye çalıştığınız projeye dayanarak, o proje için en önemli olanları bilmeniz gerekecek, ancak sıklıkla kullanılan en popüler olanlar CherryPy, Flask ve Django. Ayrıca, Django ORM ve SQLAlchemy gibi uygulamaların ORM üzerinden nasıl bağlanacağı ve kullanılacağı da anlaşılmalıdır. Bu, SQL yazmaya kıyasla daha kolay, verimli ve daha hızlı hale getirir.

Ön Uç ve Arka Uç Teknolojileri Arasındaki Farkı Anlayın

Ön uç, kullanıcının bir sayfayı ziyaret ederken gördüğü şeydir, arka uç ise perde arkasında olan şeydir. Arka uç, programların yürütüldüğü yerdir ve veritabanından web sitesine görüntülemek için verileri veritabanından sorgular. Python, arka ucu geliştirmede kullanılan programlama dillerinden biridir. Ancak, istemci tarafını sunucu tarafına bağlamak için ön uç geliştiricilerle bağlantı kurmak için bir python geliştiricisi gerekir. Bu durumda, ön uçun nasıl çalıştığını ve uygulamanın nasıl görüneceğini anlamak önemlidir.

‘Sys’ ve ‘os’ kullanmayı bilmek önemlidir.

Bu modüller bir Python geliştiricisi için faydalıdır, çünkü genelliği ve tutarlılığı sağlarlar. Sys geliştirici metin editörü geri gidiş önlemek veya yeniden çalıştırmadan önce programı değiştirme, programa komut satırı girişlerini kullanmasına olanak sağlar. Komut satırındaki girişleri değiştirmek, metin düzenleyicideki değişkenleri yeniden yazmaktan daha hızlı ve daha verimlidir. Bu, girişleri komut satırından alacak olan sys.argv kullanılarak yapılabilir. Ayrıca, kullanıcının doğru parametreleri girmesini de sağlayabilirsiniz. Hız dışında, komut satırı bağımsız değişkenleri komut dosyasını tekrar tekrar otomatikleştiren bir işlemin parçası olarak kullanılabilir.

Liste Anlama Python’un Sadeliğini ve Güzelliğini Örneklendirir

Python 2.7.5 dokümantasyonu, bir geliştiricinin önemini listelemenin canlı bir açıklamasını sunar. Bir liste görüntüsü yeni bir liste nesnesi üretir, çünkü içerikler genellikle liste kavrama veya bir ifade listesi olarak belirtilir. Bir programcı virgülle ayrılmış bir ifade listesi kullandığında, öğeler genellikle soldan sağa değerlendirilir ve sonra liste nesnesi içinde bu sırayla düzenlenir. Liste kavraması kullanıldığı zaman, bu, en azından bir eşlik tek bir ifade içeren için madde ve sıfır veya daha fazla için veya eğer maddeleri. Böyle bir durumda, yeni liste elemanları, if veya if öğelerinin her birinin soldan sağa yuvalanmış bir bloğu cümleciklendirir ve en içteki bloğa her ulaşıldığında bir liste öğesi bulmak için ifadeyi değerlendirir.

list2 = [(x, x**2, y) for x in range(5) for y in range(3) if x != 2]

print(list2)

'''
list2 = [(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (3, 9, 0), (3, 9, 1), (3, 9, 2), (4, 16, 0), (4, 16, 1), (4, 16, 2)]

This expression can be easily understood as:

list2 = [(x, x**2, y) for x in range(5):
      for y in range(3)
        if x != 2]

'''

Python 2.7.5 belgelerinde belirtildiği gibi, liste kavrama yoluyla iç içe bir liste oluşturulabilir ve bir geliştiricinin bir matris veya tablo başlatması gerektiğinde esas olarak önemlidir.

Sınıflar ve Fonksiyonlar Tanımı

Def Python fonksiyon tanımı daha kolay olmasını sağlar. Örneğin:

def count_zeros(string):
  total = 0
  for c in string:
    if c == "0":
      total += 1
  
  return total

# 3
print (count_zeros ('00102'))

Ayrıca, özyinelemeli işlevler de karmaşık değildir ve bazı nesne yönelimli programlama (OOP) dillerine benzer bir karaktere sahiptirler. Java gibi diğer programlama dillerinin aksine, Python az sayıda sınıf kullanır ve geliştiricinin uzmanlık alanındaki uzmanlığını oldukça sınırlandırır. Python 2.7 belgeleri sınıfları şu şekilde açıklar:

Python sınıfları, Nesne Otientli Programlamanın tüm standart özelliklerini sağlar: sınıf miras mekanizması, birden fazla taban sınıfına izin verir, türetilmiş bir sınıf, taban sınıfının veya sınıflarının herhangi bir yöntemini geçersiz kılabilir ve bir yöntem, aynı ada sahip bir baz sınıfının yöntemini çağırabilir . Nesneler keyfi miktarlar ve veri türleri içerebilir. Modüller için geçerli olduğu gibi, sınıflar Python’un dinamik doğasını paylaşır: çalışma zamanında oluşturulur ve oluşturulduktan sonra daha fazla değiştirilebilir.

Dosya yönetimi

Çoğu python betiği dosyaları girdi olarak kullanır, böylece dosyaları kodunuza dahil etmenin en iyi yolunu anlamayı önemli hale getirir. Bu durumda, open anahtar sözcüğü basit olduğu için büyük bir amaca hizmet eder ve programcı her satırda onu analiz etmek için dosyada dolaşabilir. Alternatif olarak , dosyadaki her satırdan oluşan bir liste oluşturmaya yardımcı olan readlines () yöntemi kullanılabilir, ancak yalnızca daha küçük dosyalar için etkilidir.

f = open ('test.txt', 'r') 
for line in f:
  f.close()
f.close()Açık dosyası tarafından işgal edilmiş bellek boşaltma yardımcı olur.

Temel Bellek Yönetimi ve Kopyalama Yapıları

Python’da bir listeyi daha kolay yaparken, kopyalama bir liste yapmak kadar basit değildir. Başlangıçta, basit atama işleçlerini kullanarak listelerin ayrı kopyalarını oluşturdum. Örneğin:

>>> list1 = [1,2,3,4,5] 
>>> list2 = list1 
>>> list2.append(6) 
>>> list2 
[1, 2, 3, 4, 5, 6] 
>>> list1 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bu, diğer listelere eşit listeler oluşturmanın bellekte benzer bir listeye işaret eden iki değişken adı oluşturduğu bir durumdur. Bu, sözlük gibi herhangi bir “kapsayıcı” öğeye uygulanır. Basit atama işleçleri ayrı kopyalar oluşturmadığından, Python genel kopya işlemleri ve daha farklı kopyalar oluşturulmasına yardımcı olan yerleşik bir liste deyimi içerir. Ayrıca dilimleme, farklı kopyaların üretilmesinde de kullanılabilir.

>>> list3 = list(list1) 
>>> list1 
[a, b, c, d, e, f] 
>>> list3 
[a, b, c, d, e, f] 
>>> list3.remove (3) 
>>> list3 
[a, b, c, d, e, f] 
>>> list1 
[a, b, c, d, e, f] 
>>> import copy 
>>> list4 = copy.copy (list1)

Bununla birlikte, bir geliştirici, sözlük içeren sözlükler gibi diğer kapların içinde bulunan kaplarla karşılaşabilir. Bu durumda, doğrudan işlemi kullanmak bir sözlükte daha büyük sözlüklere yansıtılacak değişiklikleri yapar. Ancak, her ayrıntıyı kopyalamaya yardımcı olacak derin kopyalama işlemini kullanarak bunu çözebiliriz. Bu işlem, diğer kopyalama çözümlerine kıyasla bellek yoğun bir işlemdir.

Sözlük ve Kümelerin Temel Kavramlarını Anlama

Listeler Python’da kullanılan en yaygın veri yapısı türleri olmasına rağmen, yine de kümeler ve sözlükler kullanılabilir. Küme, listeye benzer şekilde öğeler içeren bir kapsayıcıdır, ancak yalnızca ayrı öğeler içerir. Zaten başka bir x öğesi içeren bir kümeye x öğesi eklenirse, küme değişmez. Bu, listelerde gerektiği gibi çoğaltmaya gerek olmayacağından listeler üzerinde avantaj sağlar. Ayrıca, önceden var olan listeye dayanan bir set oluşturmak, yalnızca bir set girdiğinden (list_name) daha yönetilebilir. Bununla birlikte, setlerin bir dezavantajı, eleman indekslemesini desteklememeleri ve düzen eksikliğidir. Öte yandan, sözlükler aynı zamanda öğeleri bir araya getiren önemli veri yapılarıdır. Bir anahtar sürekli olarak kullanarak değerleri verimli bir şekilde arayabilir.

Dilimleme

Bu, bazı verilerin bir alt kümesini almayı içeren bir işlemdir ve çoğunlukla listelere ve dizelere uygulanır. Dilimleme sadece bir öğeyi verilerden kaldırmakla sınırlı değildir. Bu durumda, programcıların dilimleme hakkında daha iyi bir sezgiye sahip olmaları için, indeksleme işleminin negatif sayılar için nasıl çalıştığını anlamaları gerekir. Python belgelerinde, Dizeler bölümünde geliştiricinin veri öğelerini işaret eden Python indeksleri hakkında düşünmesi gerektiğini savunan ASCII tarzı bir diyagram vardır. Kodunuzu kullanmadan önce yarı karmaşık dilimleme ile oynamak için Python kabuğunu kullanabilirsiniz.

Python öğrenmek için sitemizde yer alan Python derslerine göz atabilirsiniz.

Yorumlarınızı bekliyoruz.

 

 

Kaynak Ourcodeworld
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku