Python PyGame Kütüphanesi İle Sudoku Oyunu Yapımı

0 2.300

Pygame Oyun Örneklerine bir yenisini ekliyoruz. Daha önce pygame oyun örneği paylaşmıştık. Python ile oyun yapmak isteyenlerin bir numaralı kütüphanesi pygame ile ilginç bir GUI uygulamasına geliyoruz. Temel olarak, pygame bir python modülüdür ve onu python kodumuza aktardıktan sonra ondan birkaç oyun yapabiliriz. Aşağıda, ünlü Sudoku oyununu Python ile  arayüzü olacak biçimde geliştiriyoruz.

Bu yazımızda ana amacımız arayüzü olan basit bir sudoku oyunu geliştirmek olacaktır. Daha önce Python kullanarak Sudoku oyununu otomatik olarak çözebilen farklı algoritmaları yazmıştık. Bu projeyi önceki yazımızdaki ile birleştirerek herhangi bir sudoku oyununu kendi kendine çözebilen bir uygulama geliştirebilirsiniz. Hatta yine sitemizde yer verdiğimiz OpenCv derslerini de kontrol ederek görüntü işleme teknolojilerinide kullanan bir sudoku çözme uygulaması geliştirilebilir.

Şimdi oyunumuzu yapmaya başlayalım.

Pygame Oyun Örnekleri

Adım 1: Gerekli Kütüphaneleri Yükleme

Sudoku oyunumuzu geliştirmek için ilk olarak pygame kütüphanesini sistemimize yüklememiz gerekiyor. Bunun için

pip install pygame

komutlarını komut satırına yazmamız yeterli olacaktır. Bu sayede pygame kütüphanesini yükledik.

python pygames yükleme
python pygames yükleme

 

Adım 2: Gerekli kütüphaneleri dahil etme

Pyhton ile geliştirdiğimiz sudoku oyunumuz için önceki adımda yüklediğimiz pygame ve time kütüphanelerini projemize dahil etmemiz gerekiyor.

 

import pygame
import time

Adım 3. Sudoku Problemini Belirleme

Oyunu mümkün olduğunca basit tutmak adına oyun ilk açıldığında kullanıcıya gösterilecek problemi biz belirliyoruz. İstenirse problemler bir dosyada hazırlanılıp rasgele birinin gelmesi istenebilir. Hatta python ile rasgele bir sudoku problemi hazırlanması istenebilir.

class Sudoku:
  board = [
    [7, 8, 0, 4, 0, 0, 1, 2, 0],
    [6, 0, 0, 0, 7, 5, 0, 0, 9],
    [0, 0, 0, 6, 0, 1, 0, 7, 8],
    [0, 0, 7, 0, 4, 0, 2, 6, 0],
    [0, 0, 1, 0, 5, 0, 9, 3, 0],
    [9, 0, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 5],
    [0, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2],
    [1, 2, 0, 0, 0, 7, 4, 0, 0],
    [0, 4, 9, 2, 0, 6, 0, 0, 7]
  ]

 

Adım 4. Kodları Analiz Edelim

Kodlarımızı adım adım analiz edecek olursak

 1. İlk Olarak kullanacağımız fonksiyonlara bakalım :
  1. init: Satır, sütun, yükseklik, genişlik vb. girmek için
  2. update_model: Satır ve sütunu güncellemek için
  3. place: Satır ve sütunun değerini yerleştirmek için
  4. sketch
  5. draw
  6. select
  7. clear
  8. click
  9. is_finished
  10. solved
  11. slove_gui
  12. draw_change
  13. set
  14. set_temp
  15. find_empty
  16. valid
  17. redraw_window
  18. format_time
  19. play_time
 2. Kullandığımız Classlar ise
  1. Sudoku
  2. Cube

Adım 5: Kodların Tamamı:

import pygame
import time
pygame.font.init()
 
 
class Sudoku:
  board = [
    [7, 8, 0, 4, 0, 0, 1, 2, 0],
    [6, 0, 0, 0, 7, 5, 0, 0, 9],
    [0, 0, 0, 6, 0, 1, 0, 7, 8],
    [0, 0, 7, 0, 4, 0, 2, 6, 0],
    [0, 0, 1, 0, 5, 0, 9, 3, 0],
    [9, 0, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 5],
    [0, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2],
    [1, 2, 0, 0, 0, 7, 4, 0, 0],
    [0, 4, 9, 2, 0, 6, 0, 0, 7]
  ]
 
  def __init__(self, rows, cols, width, height, win):
    self.rows = rows
    self.cols = cols
    self.cubes = [[Cube(self.board[i][j], i, j, width, height) for j in range(cols)] for i in range(rows)]
    self.width = width
    self.height = height
    self.model = None
    self.update_model()
    self.selected = None
    self.win = win
 
  def update_model(self):
    self.model = [[self.cubes[i][j].value for j in range(self.cols)] for i in range(self.rows)]
 
  def place(self, val):
    row, col = self.selected
    if self.cubes[row][col].value == 0:
      self.cubes[row][col].set(val)
      self.update_model()
 
      if valid(self.model, val, (row,col)) and self.solve():
        return True
      else:
        self.cubes[row][col].set(0)
        self.cubes[row][col].set_temp(0)
        self.update_model()
        return False
 
  def sketch(self, val):
    row, col = self.selected
    self.cubes[row][col].set_temp(val)
 
  def draw(self):
    # Draw Grid Lines
    gap = self.width / 9
    for i in range(self.rows+1):
      if i % 3 == 0 and i != 0:
        thick = 4
      else:
        thick = 1
      pygame.draw.line(self.win, (0,0,0), (0, i*gap), (self.width, i*gap), thick)
      pygame.draw.line(self.win, (0, 0, 0), (i * gap, 0), (i * gap, self.height), thick)
 
    # Draw Cubes
    for i in range(self.rows):
      for j in range(self.cols):
        self.cubes[i][j].draw(self.win)
 
  def select(self, row, col):
    # Reset all other
    for i in range(self.rows):
      for j in range(self.cols):
        self.cubes[i][j].selected = False
 
    self.cubes[row][col].selected = True
    self.selected = (row, col)
 
  def clear(self):
    row, col = self.selected
    if self.cubes[row][col].value == 0:
      self.cubes[row][col].set_temp(0)
 
  def click(self, pos):
    """
    :param: pos
    :return: (row, col)
    """
    if pos[0] < self.width and pos[1] < self.height:
      gap = self.width / 9
      x = pos[0] // gap
      y = pos[1] // gap
      return (int(y),int(x))
    else:
      return None
 
  def is_finished(self):
    for i in range(self.rows):
      for j in range(self.cols):
        if self.cubes[i][j].value == 0:
          return False
    return True
 
  def solve(self):
    find = find_empty(self.model)
    if not find:
      return True
    else:
      row, col = find
 
    for i in range(1, 10):
      if valid(self.model, i, (row, col)):
        self.model[row][col] = i
 
        if self.solve():
          return True
 
        self.model[row][col] = 0
 
    return False
 
  def solve_gui(self):
    find = find_empty(self.model)
    if not find:
      return True
    else:
      row, col = find
 
    for i in range(1, 10):
      if valid(self.model, i, (row, col)):
        self.model[row][col] = i
        self.cubes[row][col].set(i)
        self.cubes[row][col].draw_change(self.win, True)
        self.update_model()
        pygame.display.update()
        pygame.time.delay(100)
 
        if self.solve_gui():
          return True
 
        self.model[row][col] = 0
        self.cubes[row][col].set(0)
        self.update_model()
        self.cubes[row][col].draw_change(self.win, False)
        pygame.display.update()
        pygame.time.delay(100)
 
    return False
 
 
class Cube:
  rows = 9
  cols = 9
 
  def __init__(self, value, row, col, width, height):
    self.value = value
    self.temp = 0
    self.row = row
    self.col = col
    self.width = width
    self.height = height
    self.selected = False
 
  def draw(self, win):
    fnt = pygame.font.SysFont("comicsans", 40)
 
    gap = self.width / 9
    x = self.col * gap
    y = self.row * gap
 
    if self.temp != 0 and self.value == 0:
      text = fnt.render(str(self.temp), 1, (128,128,128))
      win.blit(text, (x+5, y+5))
    elif not(self.value == 0):
      text = fnt.render(str(self.value), 1, (0, 0, 0))
      win.blit(text, (x + (gap/2 - text.get_width()/2), y + (gap/2 - text.get_height()/2)))
 
    if self.selected:
      pygame.draw.rect(win, (255,0,0), (x,y, gap ,gap), 3)
 
  def draw_change(self, win, g=True):
    fnt = pygame.font.SysFont("comicsans", 40)
 
    gap = self.width / 9
    x = self.col * gap
    y = self.row * gap
 
    pygame.draw.rect(win, (255, 255, 255), (x, y, gap, gap), 0)
 
    text = fnt.render(str(self.value), 1, (0, 0, 0))
    win.blit(text, (x + (gap / 2 - text.get_width() / 2), y + (gap / 2 - text.get_height() / 2)))
    if g:
      pygame.draw.rect(win, (0, 255, 0), (x, y, gap, gap), 3)
    else:
      pygame.draw.rect(win, (255, 0, 0), (x, y, gap, gap), 3)
 
  def set(self, val):
    self.value = val
 
  def set_temp(self, val):
    self.temp = val
 
 
def find_empty(bo):
  for i in range(len(bo)):
    for j in range(len(bo[0])):
      if bo[i][j] == 0:
        return (i, j) # row, col
 
  return None
 
 
def valid(bo, num, pos):
  # Check row
  for i in range(len(bo[0])):
    if bo[pos[0]][i] == num and pos[1] != i:
      return False
 
  # Check column
  for i in range(len(bo)):
    if bo[i][pos[1]] == num and pos[0] != i:
      return False
 
  # Check box
  box_x = pos[1] // 3
  box_y = pos[0] // 3
 
  for i in range(box_y*3, box_y*3 + 3):
    for j in range(box_x * 3, box_x*3 + 3):
      if bo[i][j] == num and (i,j) != pos:
        return False
 
  return True
 
 
def redraw_window(win, board, time, strikes):
  win.fill((255,255,255))
  # Draw time
  fnt = pygame.font.SysFont("comicsans", 40)
  text = fnt.render("Time: " + format_time(time), 1, (0,0,0))
  win.blit(text, (540 - 160, 560))
  # Draw Strikes
  text = fnt.render("X " * strikes, 1, (255, 0, 0))
  win.blit(text, (20, 560))
  # Draw grid and board
  board.draw()
 
 
def format_time(secs):
  sec = secs%60
  minute = secs//60
  hour = minute//60
 
  mat = " " + str(minute) + ":" + str(sec)
  return mat
 
 
def main():
  win = pygame.display.set_mode((540,600))
  pygame.display.set_caption("Sudoku")
  board = Sudoku(9, 9, 540, 540, win)
  key = None
  run = True
  start = time.time()
  strikes = 0
  while run:
 
    play_time = round(time.time() - start)
 
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        run = False
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_1:
          key = 1
        if event.key == pygame.K_2:
          key = 2
        if event.key == pygame.K_3:
          key = 3
        if event.key == pygame.K_4:
          key = 4
        if event.key == pygame.K_5:
          key = 5
        if event.key == pygame.K_6:
          key = 6
        if event.key == pygame.K_7:
          key = 7
        if event.key == pygame.K_8:
          key = 8
        if event.key == pygame.K_9:
          key = 9
        if event.key == pygame.K_DELETE:
          board.clear()
          key = None
 
        if event.key == pygame.K_SPACE:
          board.solve_gui()
 
        if event.key == pygame.K_RETURN:
          i, j = board.selected
          if board.cubes[i][j].temp != 0:
            if board.place(board.cubes[i][j].temp):
              print("Success")
            else:
              print("Wrong")
              strikes += 1
            key = None
 
            if board.is_finished():
              print("Game over")
 
      if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        pos = pygame.mouse.get_pos()
        clicked = board.click(pos)
        if clicked:
          board.select(clicked[0], clicked[1])
          key = None
 
    if board.selected and key != None:
      board.sketch(key)
 
    redraw_window(win, board, play_time, strikes)
    pygame.display.update()
 
 
main()
pygame.quit()

 

 

Artık Sudoku adlı yeni bir GUI penceresinin görünür olduğunu görebilirsiniz. Bunun için her boş alana sayı yazıp girerek bulmacayı çözebilirsiniz. Ayrıca orada bir zamanlayıcı görebilirsiniz ve her yanlış denemeden sonra konsolda yanlış bir ifade görünecektir. Aynı şekilde, her doğru girişim için orada bir doğru ifade olacaktır. En sonunda, bulmacayı çözmek için sadece boşluk tuşuna basın ve Sudoku otomatik olarak doldurulacaktır. En güzel şey, burada sudoku’yu otomatik olarak doldurmak için geri izleme yaklaşımını kullanmamızdır. Geri izleme, algoritmada hesaplamak için en popüler tekniklerden biridir.

Şimdi, burada daha iyi anlamak için videoyu izleyebilirsiniz.

Kaynak: https://iot4beginners.com/five-best-python-projects-for-beginners/

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku