Girilen Sayılardan 5’ten Büyük Olanların Yarısını Büyük Olanların 2 Katını Bulan Program

0 302

Algoritma sorularının cevaplarına sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.

Akış Şeması:

Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.

Algoritması:

Fonksiyon Ana
  Yaratmak Tamsayı sayi, sayac
  
  For sayac = 1 .. 10
    Çıktı "Sayıyı Giriniz: "
    Giriş sayi
    Eğer sayi>5
      Çıktı sayi / 2
    Yanlış:
      Çıktı sayi * 2
    Son
  Son
Son

Python Kodu:

for sayac in range(1, 10 + 1, 1):
  print("Sayıyı Giriniz: ")
  sayi = int(input())
  if sayi > 5:
    print(float(sayi) / 2)
  else:
    print(sayi * 2)

C++ Kodu:

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Headers
string toString (double);
int toInt (string);
double toDouble (string);

int main() {
  int sayi, sayac;
  
  for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++) {
    cout << "Sayıyı Giriniz: " << endl;
    cin >> sayi;
    if (sayi > 5) {
      cout << (double) sayi / 2 << endl;
    } else {
      cout << sayi * 2 << endl;
    }
  }
  return 0;
}

// The following implements type conversion functions.
string toString (double value) { //int also
  stringstream temp;
  temp << value;
  return temp.str();
}

int toInt (string text) {
  return atoi(text.c_str());
}

double toDouble (string text) {
  return atof(text.c_str());
}

C# Kodu:

using System;

public class MyProgram
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    int sayi, sayac;
    
    for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
    {
      Console.WriteLine("Sayıyı Giriniz: ");
      sayi = (int) readValue();
      if (sayi > 5)
      {
        Console.WriteLine((double) sayi / 2);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(sayi * 2);
      }
    }
  }
  
  // .NET can only read single characters or entire lines from the console.
  // The following function safely reads a double value.
  private static double readValue()
  {
    double result;
    while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out result));
    return result;
  }
}

 

Java Kodu:

import java.util.*;
import java.lang.Math;

public class JavaApplication {
  private static Scanner input = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int sayi, sayac;
    
    for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++) {
      System.out.println("Sayıyı Giriniz: ");
      sayi = input.nextInt();
      if (sayi > 5) {
        System.out.println((double) sayi / 2);
      } else {
        System.out.println(sayi * 2);
      }
    }
  }
}

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku