Algoritma Sorusu Karesi Alınan Sayının Rakamları Çarpımı

0 595

Algoritma soruları yazımızdaki yorumlar kısmında sorulan Klavyeden girilen sayının önce karesini alan bulduğun sonucun rakamları çarpımını ekrana yazdıran programın algoritması ve akış şeması sorusunun cevabı.

Akış şeması:

Karesi alınan sayının rakamlarının çarpımı

Sorunun algoritması:

Fonksiyon Ana
  Yaratmak Tamsayı sayi, kare, carpim
  
  Atama carpim = 1
  Giriş sayi
  Atama kare = sayi * sayi
  While kare >0
    Atama carpim = carpim * (kare %10)
    Atama kare = kare /10
  Son
  Çıktı carpim
Son

Python ile yapımı:

carpim = 1
sayi = int(input())
kare = sayi * sayi
while kare > 0:
  carpim = carpim * (kare % 10)
  kare = float(kare) / 10
print(carpim)

C++ ile yapımı:

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Headers
string toString (double);
int toInt (string);
double toDouble (string);

int main() {
  int sayi, kare, carpim;
  
  carpim = 1;
  cin >> sayi;
  kare = sayi * sayi;
  while (kare > 0) {
    carpim = carpim * (kare % 10);
    kare = (int) ((double) kare / 10);
  }
  cout << carpim << endl;
  return 0;
}

// The following implements type conversion functions.
string toString (double value) { //int also
  stringstream temp;
  temp << value;
  return temp.str();
}

int toInt (string text) {
  return atoi(text.c_str());
}

double toDouble (string text) {
  return atof(text.c_str());
}

 

Java ile yapılması:

import java.util.*;
import java.lang.Math;

public class JavaApplication {
  private static Scanner input = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int sayi, kare, carpim;
    
    carpim = 1;
    sayi = input.nextInt();
    kare = sayi * sayi;
    while (kare > 0) {
      carpim = carpim * (kare % 10);
      kare = (int) ((double) kare / 10);
    }
    System.out.println(carpim);
  }
}

 

C# ile yapımı:

using System;

public class MyProgram
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    int sayi, kare, carpim;
    
    carpim = 1;
    sayi = (int) readValue();
    kare = sayi * sayi;
    while (kare > 0)
    {
      carpim = carpim * (kare % 10);
      kare = (int) ((double) kare / 10);
    }
    Console.WriteLine(carpim);
  }
  
  // .NET can only read single characters or entire lines from the console.
  // The following function safely reads a double value.
  private static double readValue()
  {
    double result;
    while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out result));
    return result;
  }
}

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku