Yeni Başlayanlar İçin Python Soruları ve Çözümleri

Python öğrenmeye yeni başlayanlar için başlangıç seviyesinde çözümlü python örneklerini paylaşıyorum. Bu soruları kendiniz çözmeye çalıştıktan sonra cevaplarına bakmanız daha iyi olacaktır.

Örnek Python Sorusu 1

İki vize ve bir final sınavına girilen üniversitede harf notuna vizeler %30 final ise %40 etkilidir. Bu üniversitenin harf ortalamasını hesaplayan kodu yazınız.

[accordions]
[accordion title=”Soru 1 Çözümü” load=”hide”]

#JN7.NET - Python Soru / Cevap
vize1 = input("1. Vize:")
vize2 = input("2. Vize:")
Final = input("Final:")

sonuc = int(vize1)*(3/10) + int(vize2)*(3/10) + int(Final)*(4/10)

if(sonuc >=90):
  print("AA")
elif(sonuc>=85):
  print("BA")
elif(sonuc>=80):
  print("BB")
elif(sonuc>=75):
  print("CB")
elif(sonuc>=70):
  print("CC")
elif(sonuc>=65):
  print("DC")
elif(sonuc>=60):
  print("DD")
elif(sonuc>=55):
  print("FD")
elif(sonuc>=50):
  print("FF")

[/accordion]
[/accordions]

Örnek Python Sorusu 2

Soru: Bir sayının kendisi dışında bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Kullanıcıdan alınan sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eden kodu yazınız.

[accordions]
[accordion title=”Soru 2 Çözüm” load=”hide”]

#JN7.NET - Python Soru / Cevap 

sayi = int(input("Sayi Giriniz:"))

toplam=0

for i in range(1,sayi):
  print(i)
  if(sayi%i == 0):
    toplam +=i

if(sayi == toplam):
  print("Mükemmel Sayidir.")
else:
  print("Mükemmel Sayi Degildir")

[/accordion]
[/accordions]

Örnek Python Sorusu 3

Kullanıcının girdiği sayının pozitif tam bölenlerini bulan kodu yazınız.
[accordions]
[accordion title=”Soru 1 Çözümü” load=”hide”]

#JN7.NET - Python Soru / Cevap


def bolenleri_bul(sayi):
  bolen_listesi = []
  for i in range(1,sayi+1):
    if (sayi % i == 0):
      bolen_listesi.append(i)
  return bolen_listesi

while True:
  sayi = input("Bölenlerini bulmak istediğiniz sayıyı giriniz (Çıkmak için 'q'):")
  if (sayi == "q"):
    print("Programdan Çıkılıyor...")
    break
  else:
    sayi = int(sayi)
    print(bolenleri_bul(sayi))

[/accordion]
[/accordions]

Örnek Python Sorusu 4

Soru: Çarpım tablosunu ekrana yazan python kodunu yazınız

[accordions]
[accordion title=”Soru 4 Çözümü” load=”hide”]

#JN7.NET - Python Soru / Cevap


for i in range(1,10):
  print("*************************")
  for k in range(1,10):
    print("{} x {} = {}".format(k,i,i*k))

[/accordion]
[/accordions]
Devamı gelecektir.