C# Kontrol Deyimleri If – If/Else – If/Else If/Else

0 770

C# ile Kontrol Deyimlerinin Kullanımını ve kullanım örneklerini bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz. Faydalı olması umduğumuz bu yazıyı anlaşılır ve yalın bir biçimde örneklerle C# Kontrol Deyimlerini öğretilmesini planladık. 

Sitemizde 100 çözümlü algoritma örneğini de inceleyebilir, orada ki örnekleri de yapmaya çalışabilirsiniz.

if  ifadesi: Program içerisinde şartlı işlemler olduğu zaman kullanılan yapıdır

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)

{

Kodlar;

}

Örnek:  Klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double sayi;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi == 0) Console.WriteLine("Girilen sayı sıfırdır");
if (sayi < 0) Console.WriteLine("Girilen sayı negatiftir");
if (sayi > 0) Console.WriteLine("Girilen sayı pozitiftir");
Console.ReadKey();
}

Örnek : Klavyeden girilen cinsiyet ve yaş bilgilerine göre, kişinin askere gidip gidemeyeceğini yazan programı yazınız.

char cinsiyet;
int yas;
Console.Write("Lütfen cinsiyetinizi giriniz (E/K):");
cinsiyet=Convert.ToChar(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen yaşınızı giriniz:");
yas =Console.Read();
if (((cinsiyet == 'E') || (cinsiyet=='e')) && (yas >= 20))
{
Console.WriteLine("Askere Gidebilir");
}
else
{
Console.WriteLine("Askere Gidemez");
}

Örnek:  Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup eğer ortalama 45′den büyükse ekrana geçti , küçükse kaldı yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1,yazili2,ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1=double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort=(yazili1+yazili2)/2;
Console.WriteLine("Ortalama Notu = {0}",ort);
if (ort>=45) Console.WriteLine("Geçti");
if (ort<45) Console.WriteLine("Kaldı");
Console.ReadKey();
}

Örnek:   Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup eğer ortalama 45′den büyükse  geçti , küçükse kaldı  ve başarılı,başarısız öğrenci sayısısını ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1,yazili2,basarili=0,basarisiz=0,ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1=double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort=(yazili1+yazili2)/2;
Console.WriteLine("Ortalama Notu = {0}",ort);
if (ort >= 45)
{
basarili++;
Console.WriteLine("Geçti");
}
if (ort < 45)
{
basarisiz++;
Console.WriteLine("Kaldı");
}
Console.WriteLine("Başarılı Öğrenci Sayısı = {0}", basarili);
Console.WriteLine("Başarısız Öğrenci Sayısı = {0}", basarisiz);
Console.ReadKey();
}

Örnek:  Klavyeden girilen  sıcaklık değerine ekrana mesaj yazan c# console kodlarını yazınız.

Sıcaklık kriteri                           Ekrana yazılacak Mesaj

5 den küçük                                      Hava Soğuk
5-20 arası                                           Hava Normal
20-30 arası                                        Hava Ilık
30′dan büyük                                      Hava Sıcak

static void Main(string[] args)
{
double sicaklik;
Console.Write("Lütfen sicaklik değerini giriniz = ");
sicaklik=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sicaklik<=5) Console.WriteLine("Hava soğuk");
if (sicaklik <= 20 && sicaklik > 5) Console.WriteLine("Hava normal");
if (sicaklik <= 30 && sicaklik > 20) Console.WriteLine("Hava Ilık");
if (sicaklik > 30) Console.WriteLine("Hava sıcak");
Console.ReadKey();
}

if else ifadesi: if ile birlikte else ‘ de kullanılabilir.Else’den sonra yazılan kodlar  şartın sağlanmadığı durumlarda gerçekleşir. Değilse anlamındadır.

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)
   {
       kodlar;
   }
else
   {
       kodlar;
   }

Not:  Eğer else ‘den sonra tek kod satırı varsa güzel küme parantezler ({}) kullanılmayabilir.

Örnek:   Klavyeden girilen sayı 10′a eşitse  ekrana girilen sayı 10′dur değilse girilen sayı 10 değildir yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double sayi;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi==10) Console.WriteLine("girilen sayı 10'dur");
else Console.WriteLine("girilen sayı 10 değildir");
Console.ReadKey();
}

Örnek:     Klavyeden girilen şifre doğru ise ekrana şifreyi doğru girdiniz değilse şifreyi yanlış girdiniz yazan c# console kodlarını yazınız.(şifre=1234)

static void Main(string[] args)
{
double sifre=1234,girilen;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
girilen=double.Parse(Console.ReadLine());
if (girilen==sifre) Console.WriteLine("Şifreyi doğru girdiniz");
else Console.WriteLine("Şifreyi yanlış girdiniz");
Console.ReadKey();
}

If else if ifadesi

Daha fazla bilgi için if else if ifadesi: if ifadesi gibi program içerisindeki şartlı işlemler için zaman kullanılan yapıdır.

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)
{
kodlar;
}
else if(şart veya şartlar)
{
kodlar;
}
.
.
else
{
kodlar;
}

Not:  Eğer if  , else if ,else’den sonra tek kod satırı varsa güzel küme parantezler ({}) kullanılmayabilir.

Not 2: else ve dolayısıyla else’den sonraki kodlar  istenirse kullanılmayabilir.Tercihe bağlıdır.

Örnek:  Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup 5′lik sistemde notunu ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1, yazili2, ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort = (yazili1 + yazili2) / 2;
if (ort >= 0 &&ort < 25) Console.WriteLine("0");
else if (ort >= 25 && ort < 45) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 1");
else if (ort >= 45 && ort < 55) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 2");
else if (ort >= 55 && ort < 70) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 3");
else if (ort >= 70 && ort < 85) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 4");
else if (ort >= 85 && ort <= 100) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 5");
else Console.WriteLine("Hatalı not");
Console.ReadKey();
}

 If ile if else if arasındaki

if kullandığımızda program tüm if’lere sırasıyla bakar.Ama if else if yapısında durum farklıdır.Şartı sağladğı yerde diğer elseif’lere  bakmaz.Örnekle daha anlaşır olacaktır.

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
double sayi=0;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi =double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi > 10) Console.WriteLine("Girilen sayı 10'dan büyüktür");
if (sayi > 20) Console.WriteLine("Girilen sayı 20'dan büyüktür");
if (sayi > 30) Console.WriteLine("Girilen sayı 30'dan büyüktür");
if (sayi > 40) Console.WriteLine("Girilen sayı 40'dan büyüktür");
Console.ReadKey();
}

Yukarıda değinmiştik if yapısında tüm if’ler kontrol edilir.80 girildiği zaman if’teki şartlara uyduğu için 4 mesajda görüntülenir.

33 girildiği zaman tüm if’lere yine bakılır.Bu defa son if şartı sağlamadığı için son mesaj dışında tüm mesajlar ekrana yansır.
5 girildiği zaman ise hiçbir şarta uymadığı için hiçbirşey yapılmayacaktır.

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
double sayi=0;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi =double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi > 10) Console.WriteLine("Girilen sayı 10'dan büyüktür");
else if (sayi > 20) Console.WriteLine("Girilen sayı 20'dan büyüktür");
else if (sayi > 30) Console.WriteLine("Girilen sayı 30'dan büyüktür");
else if (sayi > 40) Console.WriteLine("Girilen sayı 40'dan büyüktür");
Console.ReadKey();
}

if else if yapısı if yapısından farklı çalışır.İlk şart sağlandığı zaman diğer şartlara bakmaz.80 girildiği zaman ilk şartı sağladığı için diğer şartlara bakmayacaktır.İlk şartaki mesaj ekrana gelecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku