C# İle Tek ve Çift Sayılarının Bulunması

Bir okuyucumuzun sorusu üzerine tek ve çift sayıların C# ile bulunması örneği yapıyoruz. Temel mantık sayının modu alınır. Mod 2 işlemi gerçekleştirilir. İşlem sonucu 0 ise sayı çift sonuç 1 ise sayı tek sayıdır. Okuyucumuzun sorusu :” 1den kullanicinin belirleyecegi…

C# ile CapsLock Kontrol Fonksiyonu

C# ile capslock tuşunu açıp kapatmak için kullanışlı bir fonksiyonu ve fohksiyon ile geliştirilmiş örnek bir uygulamayı paylaşıyorum. // ReSharper disable InconsistentNaming [DllImport("user32.dll")] static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo); static void ToggleCapsLock(bool onOrOff) { if…

Visual C# ile Rasgele Sayı Üretme Rasgele numaralar; bir oyun geliştimende, bir dizi içerikten şanslı olanı seçmende, ASP.NET sitende rasgele resimler göstermende ve bunun gibi birçok şekilde örnekleyebileceğimiz onlarca yerde işimize yarayacak temel fonksiyonlardan biridir. Güncel modern programlama dillerinde kolayca…

Dizin İçerisindeki Belli Tip Dosyaları Listeleme

Visual C# ile istediğimiz bir dizin içerisindeki tüm dosyaları listelemek ve istersek sadece belli tipteki ki dosyaları listelemtmek için aşaıdaki kodları kullanabiliriz. Aşağıdaki kodda sadece txt uzantılı dosyalar listelenecek ve eğer istersek bu txt dosyalarını okuyup form üzerindeki bir text…

C# ile Kontrol Deyimlerinin Kullanımını ve kullanım örneklerini bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz. Faydalı olması umduğumuz bu yazıyı anlaşılır ve yalın bir biçimde örneklerle C# Kontrol Deyimlerini öğretilmesini planladık. if  ifadesi: Program içerisinde şartlı işlemler olduğu zaman kullanılan yapıdır Kullanımı: if(şart veya şartlar)…

Visual C# ile bir metinde bulunan kelimelerin kullanım sıklığını bulan basit bir programın yapımını anlatacağım. Bu projeyi Doğal Dil işleme konusunda sıklıkla duyacağınız kelime derlem çalışmalarının başlangıç aşaması olarak görebilirsiniz. Yine bu projeyi temel alarak kendi kelime derlem çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Php ile array_count_values metoduyla kolaylıkla dizi elemen sayılarını bulabilmekteyken c# içerisinde buna benzer metod bulunmamaktadır. Php’deki bu metodun yerine kullanılabilecek farklı metodları bu yazımda sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle array_count_values metodu ne işe yarar? Bundan kısaca bahsetmek gerekirse bu metad bir…

C# ile bir kelimeyi Tersten Yazdırmak için kullanacağımız kod. static void Main(string[] args) { string kelime; Console.WriteLine("Metini Giriniz = "); kelime = Console.ReadLine(); for (int i = (kelime.Length -1); i >-1 ; i–) { Console.Write(kelime[i]); } Console.ReadKey(); } kelime için…

Daha önci ki yazımızda C# ile bir kelimeyi tersinden ekrana yazdıran kodları yazmıştık. Bu sefer aynı şekilde kelimeyi tersten yazacak programı metod kulanarak gerçekleştireceğiz. Böylelikle farklı projelerde kullamak daha kolay olacaktır. İsterseniz bu metodu bir Class dosyasına sınıfa atarak istediğiniz…

Visual Studio C#ta RichTextBox Kontrolünde arama yapıp, bulunan kelimelerin renklerini değiştirebilen aşağıdaki metodu hazırladım. public void boya(string kelime, Color renk, Boolean tamam) { int textEnd = richTextBox1.TextLength; int index = 0; int lastIndex = richTextBox1.Text.LastIndexOf(kelime); while (index < lastIndex) {…