JN7.net

Yararlı Bilgiler

Googleye yeni url eklemek için

http://www.google.com/intl/tr/add_url.html

Dosya Kopyalama

Set fs.CreateObject(“Sicripting.FileSystemObject”)
fs.CopyFolder “c:\”,”d:\”

Dosya Kontrolü

if dir$(App.Path + “/sistem.dl”) ” ” then
else
msgbox “Gerekli Dosya Bulunamadı”
end if

Ctr+Alt+Delete ‘i Kapatmak

Set Reg = CreateObject(“Wscript.Shell”)
Reg.Write “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies _
\system\DisableTaskManager”,”1″

Tekrar Açmak için

Reg.RegDelete”HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion_
\Policies\system\DisableTaskManager”

Text1 Deki HTML Kodunu Yorumlatmak için

Projeye Web Browser eklenir

Open App.Path & “\kod.html” fo output as #1
Print #1, Text1
Close #1
webbrowser1.nagivate app.path & “\kod.html”

Bir önceki yazımız olan Dünyada En'ler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave reply

Back to Top