JN7.net

Tükçe Spinner Uygulamalarının Başarısı ve Başarısızlığı

Makale  özgünleştiriciler konusunda yazdığım bir önceki yazımda article spinner uyglumalarınden ve bunun Türkçe deki örneği turkcespinner.com sitesindeki makale özgünleştirme uygulamasından bahsetmiştim. O yazının devamı olarak Türkçe makaleleri özgünleştirdiğini iddae eden bu sistemin basit denemelerini gerçekleştirelim.

İlk makalemiz burdan: http://tr.wikipedia.org/wiki/Makale

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

Bunu turkcespinner.com sitesi ile özgünleştirme yaptığımızda bize 3 farklı sonuç döndürdü.

Makalе, raѕtgele aуnı konuda, уalnız görüşü, aynı düşüncеyi savunmak okunuşu isрat еtmеk ayrılmış уаzılаn yazılara denir. Gаzete ve dergіlerde yаyınlаnır. Bіr gerçeği açıklamak, ancak kоnuda görüş okunuşu düşünceler önе devаm etmek evet da aуnı tezi ѕavunmak, arka çıkmаk uğruna yazılan уazılara dа “makale” denir. Makaleler tek gerçeği iѕpat etmek için yаzılır. Makalelerde ilmî verіlerden yararlanılır.

Makalе, herhаngi bir kоnuda, birlеşik görüşü, aynı düşüncеyi ѕavunmak okunuşu kanıtlamak düşüncеѕincе yazılan yаzılаrа dеnіr. Gаzete okunuşu dergilerde yayınlanır. müşterek gerçeği açıklamak, bіrleşіk konuda fikir okunuşu düşünceler öne oturduğu ya da benzer tezi savunmak, müzaheret etmek уoluna yazılan уаzılаrа da “makale” denir. Mаkаleler benzer gerçeği kanıtlamak maksadıyla уazılır. Makalelerde bilimѕel verilerden уаrаrlаnılır.

Makalе, herhаngi bir kоnuda, birlеşik görüşü, aynı düşüncеyi ѕavunmak okunuşu kanıtlamak düşüncеѕincе yazılan yаzılаrа dеnіr. Gаzete okunuşu dergilerde yayınlanır. müşterek gerçeği açıklamak, bіrleşіk konuda fikir okunuşu düşünceler öne oturduğu ya da benzer tezi savunmak, müzaheret etmek уoluna yazılan уаzılаrа da “makale” denir. Mаkаleler benzer gerçeği kanıtlamak maksadıyla уazılır. Makalelerde bilimѕel verilerden уаrаrlаnılır.

3 sonucuda okursanız sadece ek almayan kelimeleri hatta neredeyse sadece bir kelmesinin değişik varyasyonlarını kullanıldığı görülüyor. Başka bir denem daha yapalım.
Yine wikipedia dan daha uzun bir yazıyı spinleyelim bu sefer.

Öykü ya da hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır.
Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
Öyküde, olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve yoğundur. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Bu karakterlerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. Konu tümüyle düş ürünü olabilir ya da son derece gerçekçidir. Genellikle ironik bir rastlantı yoluyla oluşturulan özel bir an üzerindeki yoğunlaşma sürpriz sonlara olanak verir.
Eski Yunan’daki fabl ve kısa romanslar, Binbir Gece Masalları öykünün habercileridir. Ama öykü ancak 19. yüzyılda romantizm ve gerçekçilik akımlarının psikolojik travma psikolojik ve metafizik sorunları öykülerinde masalsı bir anlatımla yansıttılar.
Rusya’da Gogol, Dostoyevski, Turgenyev ve Çehov’un öyküleri, öykü türünün edebi eserler arasında sağlam bir yere oturmasına büyük katkı sağlamıştır. Bilinen ilk öykü örneği ise İtalyan yazar Giovanni Boccaccio’nun Decameron adlı eseridir. Eser temel olarak 1348 yılında İtalya da ortaya çıkan bir veba salgınını konu alır.10 gün boyunca anlatılan 100 öyküden oluşur. Mutluluklar, kadın erkek ilişkileri, gönül yaraları, yerinde verilen yanıtlar, çıkar peşinde koşan din adamları öykülerin başlıca konularını oluşturur.
Türkiye’de öykü ya da hikâye kavramı diğer yeni türler gibi Tanzimat’tan sonra edebiyatımıza girmiştir. Öykünün bizdeki ilk gerçek temsilcisi olarak Ömer Seyfettin’i görmek mümkündür. Falaka,Başını Vermeyen Şehit,Pe’de hikâyeciliğin gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Sait Faik Abasıyanık’ta Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerinden biridir. Toplumun problemlerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yönelen yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında yazarak insan gerçeğini anlamaya çalıştı. Çoğunlukla şehirli alt sınıfın hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi gibi karakterleri anlattı. İnsanların yaşama biçimlerini, isteklerini, tasalarını, korkularını ve sevinçlerini irdeleyerek, toplum meselelerinden çok “insanı ele alan sanatçılar” sınıfında yer aldı.

Bunu spinleyince şöyle bir çıktı alıyoruz.

{{ Öykü | hikâye }}{{ ya | evet }} da hikâye, {{ gerçek | gerçeklik | doğruluk | reel | hakiki | sahici | asıl | başlıca | temel | hakikat }}{{ ya | evet }} da gerçeğe {{ yakın | yaklaşan | andıran | benzeyen }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }} olayı aktaran kısa, {{ düz | müstevi | ova | düzlük | süssüz | sade | yalın | stabil | doğru }}{{ yazı | yazgı | makale | anlam | alfabe | kır | ova }} şeklindeki anlatıdır.
Kısa oluşu, {{ yalın | alev | yazı) | süssüz | gösterişsiz }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ olay | vaka | hadise | fenomen }} örgüsüne {{ sahip | malik | iye | ehil }} olması, {{ genellikle | umumiyetle | ekseriyetle | ekseriya | ekseri | çoklukla | çoğunlukla | çoğu kez }}{{ önemli | ehemmiyetli | mühim | stratejik | ekonomik | politik }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ olay | vaka | hadise | fenomen }}{{ ya | evet }} da {{ sahne | oyunluk | oyun | görüntü }}{{ aracılığıyla | yoluyla | vasıtasıyla }}{{ tek | hiç | uslu | hareketsiz | sessiz | yegâne | biricik | yalnızca | hiçbir }}{{ ve | okunuşu }}{{ yoğun | iğne) | kalın | kaba | tombul | iri | şişman | koyu | kesif | çok | sıkışık | sıkı | dolu }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ etki | tesir }} uyandırması {{ ve | okunuşu }} az sayıda karaktere {{ yer | iz | sandalye | mahal | alan | konum | durum | arazi | arsa | önem | makam | görev | ülke | mekân | dünya | vaziyet }} vermesiyle {{ roman | çingene | romen }}{{ ve | okunuşu }}{{ diğer | öbür | öteki | özge | başka }}{{ anlatı | tahkiye | hikâyeleme | hikâye | roman }} türlerinden ayrılır.
Öyküde, olayın geçtiği {{ yer | iz | sandalye | mahal | alan | konum | durum | arazi | arsa | önem | makam | görev | ülke | mekân | dünya | vaziyet }} sınırlı, {{ anlatım | ifade }} özlü {{ ve | okunuşu }} yoğundur. Karakterler {{ belli | anlaşılan | muayyen | belirli | malum | aşikâr | zahir | bedihi }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ olay | vaka | hadise | fenomen }}{{ içinde | zarfında | süresince | ortamında }} gösterilir. Bu karakterlerin {{ de | okunuşu }} çoğu {{ zaman | vakit | devir | dönem | mevsim | çağ }}{{ sadece | yalnızca }}{{ belli | anlaşılan | muayyen | belirli | malum | aşikâr | zahir | bedihi }} özellikleri yansıtılır. {{ Konu | süje | mevzu | yazıda | konuşmada | bahis }} tümüyle {{ düş | rüya | hayal | imge | umut }} ürünü {{ olabilir | kabil | mümkün | olur }}{{ ya | evet }} da {{ son | ölüm | akıbet | nihayet | bitimi | olanca | sınır | uç | döl eşi }}{{ derece | sıcaklıkölçer | mertebe | rütbe | aşama | basamak | kadar | denli }} gerçekçidir. {{ Genellikle | umumiyetle | ekseriyetle | ekseriya | ekseri | çoklukla | çoğunlukla | çoğu kez }} ironik {{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ rastlantı | tesadüf | isteğe | bilgiye }}{{ yoluyla | vasıtasıyla | aracılığıyla }} oluşturulan {{ özel | spesiyal | zatî | hususi }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ an | lahza | zihin }} üzerindeki {{ yoğunlaşma | yoğuşma | konsantrasyon }}{{ sürpriz | şaşırtı }} sonlara {{ olanak | imkân }} verir.
Eski Yunan’daki {{ fabl | öykünce }}{{ ve | okunuşu }}{{ kısa | kısaltarak | kısaca }} romanslar, Binbir {{ Gece | geceleyin | şeb | tün }} Masalları öykünün habercileridir. {{ Ama | lakin | amma }}{{ öykü | hikâye }} ancak 19. yüzyılda romantizm {{ ve | okunuşu }}{{ gerçekçilik | realizm }} akımlarının {{ psikolojik | ruhsal }}{{ travma | sarsıntı }}{{ psikolojik | ruhsal }}{{ ve | okunuşu }} metafizik sorunları öykülerinde {{ masalsı | masalımsı }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }} anlatımla yansıttılar.
Rusya’da Gogol, Dostoyevski, Turgenyev {{ ve | okunuşu }} Çehov’un öyküleri, {{ öykü | hikâye }} türünün {{ edebi | yazınsal }} eserler arasında {{ sağlam | stabil | yıkılmaz | dayanıklı | bozulmamış | sıhhatli | sağlıklı | güvenilir | muhakkak }}{{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }} yere oturmasına {{ büyük | önemli | makro | yetişkin }}{{ katkı | yardım | bilgi }} sağlamıştır. {{ Bilinen | malum | bilindik }} ilk {{ öykü | hikâye }} örneği ise İtalyan {{ yazar | müellif | edebiyat | bilim | muharrir }} Giovanni Boccaccio\nun Decameron {{ adlı | ünlü }} eseridir. {{ Eser | yapıt | kitap | yayın | im | işaret | iz }}{{ temel | baz | asıl | esas | taban | ana | belli başlı }} olarak 1348 yılında İtalya da ortaya çıkan {{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }}{{ veba | taun }} salgınını {{ konu | süje | mevzu | yazıda | konuşmada | bahis }} alır.10 {{ gün | devir | çağ | sıra | zaman | güneş | gündüz | tarih }}{{ boyunca | süresince }} anlatılan 100 öyküden oluşur. Mutluluklar, {{ kadın | bayan }}{{ erkek | mert | koca }} ilişkileri, {{ gönül | arzu | istek }} yaraları, {{ yerinde | yeterli | iyi | durumunda }} verilen yanıtlar, {{ çıkar | yarar | menfaat }} peşinde koşan {{ din | kült | diyanet | ilmek }} adamları öykülerin başlıca konularını oluşturur.
Türkiye\de {{ öykü | hikâye }}{{ ya | evet }} da {{ hikâye | olay | öykü | epikriz }} kavramı {{ diğer | öbür | öteki | özge | başka }}{{ yeni | bilinmeyen | tanınmayan }} türler gibi Tanzimat\tan {{ sonra | aksi hâlde }} edebiyatımıza girmiştir. Öykünün bizdeki ilk {{ gerçek | gerçeklik | doğruluk | reel | hakiki | sahici | asıl | başlıca | temel | hakikat }} temsilcisi olarak Ömer Seyfettin\i {{ görmek | almak | yapmak, etmek | yaşamak | değerlendirmek | sezmek | kavramak | anlamak | geçirmek | sahne olmak | gezmek | seçmek | bakmak | ziyaret etmek | rastlaşmak | karşılaşmak | vermek | maruz kalmak }} mümkündür. Falaka,Başını Vermeyen Şehit,Pe\de hikâyeciliğin gelişmesine {{ çok | fazla }}{{ büyük | önemli | makro | yetişkin }}{{ katkı | yardım | bilgi }} sağlamıştır. {{ Ayrıca | başkaca }} Sait {{ Faik | yüksek | üstün }} Abasıyanık\ta Türk öykücülüğünün {{ önemli | ehemmiyetli | mühim | stratejik | ekonomik | politik }} temsilcilerinden biridir. Toplumun problemlerine değil bireyin {{ toplum | topluluk | cemiyet }} içindeki sorunlarına yönelen yazar, öykülerinde {{ çoğunlukla | genellikle | ekseriyetle }} kendisinden yola çıkıp bireyler {{ hakkında | üzerine }} yazarak {{ insan | âdem evladı }} gerçeğini anlamaya çalıştı. {{ Çoğunlukla | genellikle | ekseriyetle }}{{ şehirli | kentli }}{{ alt | madun }} sınıfın hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, {{ kıraathane | kahvehane | kahve }} sahibi gibi karakterleri anlattı. İnsanların yaşama biçimlerini, isteklerini, tasalarını, korkularını {{ ve | okunuşu }} sevinçlerini irdeleyerek, {{ toplum | topluluk | cemiyet }} meselelerinden {{ çok | fazla }} “insanı ele {{ alan | saha | meydan | düz | kayran | düzlük }} sanatçılar” sınıfında {{ yer | iz | sandalye | mahal | alan | konum | durum | arazi | arsa | önem | makam | görev | ülke | mekân | dünya | vaziyet }} aldı.

Sonuçları yazmaya gerek görmedim oldukça başarısız sizler kendniz deneyebilirsiniz.

Article Spinner, makale özgünleştiricilerinin nerelerde kullanıldıkları bu araştırmaları yapma sebebiyle ilgili sizleri bir sonraki yazımda bahsedeceğim.

Bir önceki yazımız olan Türkçe Makale Değiştiricisi - Article Spinner başlıklı makalemizde article spinner, artikle ve makale hakkında bilgiler verilmektedir.

4 comments

 1. 17 Temmuz 2013, 15:03

  selam dostum sen sadece spinleme özelliğine bakmışsın. Convertleme özelliğinin ne olduğunu keşvedememişsin bile.

  Ayrıca yapılan sistem sadece google özel bir sistemdir. Yani normal ziyaretçilerin girip okuduğu bir siteye eklenmesi zaten saçmalıktır. Diğer programlar da aynı şekildedir.

  Paravan blog yada siteler üzerine bu sistem ile destek verilir ve ordan asıl siteye link çıkılır.

  Bu sistemi ben 250 sitede kullanıyorum. İçerik destekliyorum.

  250 adet siteden çıkan footer linkleri gördüğünde o sitelerin sıralamaları size her şeyi anlatır.

  Yaklaşık olarak 40 farklı anahtar kelimede tüm domainlerim 1 sayfadadır.

  Yani bir sistem incelerken biraz daha dikkatli incelemeniz gerekir. Amacından sapıtıp insanları yanlış bilgilendirmemek gerekir.

  Dediğim gibi hit siteye kullanılacaksa sadece convertleme kullanılmalıdır. Paravanlara ise 2 si bir kullanılabilir.

  Saygılarımla,
  Erdem UZUN (bashque)
  tahribat.com
  turkcespinner.com Kurucusu & Yöneticisi & Kodlayıcısı bla bla …

 2. S. Z.
  15 Mart 2014, 15:34

  Metdon programını denediniz mi?

 3. K. Levent
  21 Mayıs 2014, 10:19

  Kelimelerin ağırlıkla Türk lehçelerinden seçilmiş olduğu bir makale özgünleştirme uygulaması http://berr.in/ozgunlestirici

 4. H. Atakan
  17 Nisan 2018, 01:00

  http://esanlam.cf adresinden eş anlamlı kelimeler sözlüğü veritabanı indirerek özgünleştirme işlerinde kullanabilirsiniz.

Leave reply

Back to Top