JN7.net

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir

Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?
Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?

Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?

Oldukça yüksek olan trafik cezalarının tutarları hem cep ham de can yakıyor. Bir önceki yazımda 2013 Yılı Trafik Ceza Tutarlarını yazmıştık. Çok can sıkıcı olan Trafik Cezasından daha fazla can sıkan bir şey varsa oda Yanlış Kesilen trafik cezasıdır. Trafik polisleri veya fahri trafik müfettişleri tarafından kesilebilen trafik cezalar her zaman haklı olmamakta. Haksız kesilen trafik cezalarını itiraz etme yolunu anlatacağız bu yazımızda:

Plakaya kesilen cezalar 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116. Maddesine göre düzenleniyorlar ve bu cezalara itiraz da yine aynı kanun maddesinde kendine yer bulmuş.

2013 Yılı Trafik Ceza Puanları , Para Cezaları , Güncel Hız Limitleri Nedir? Öğrenmek İçin hemen Tıklayınız.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 116. Maddesi :

TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ:

Madde 116 – (Değişik fıkra: 25/06/1988-KHK – 330/8 md.; Aynen Kabul: 31/10/1990 – 3672/7 md.) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için tebligat yapılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.

Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler.

İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur.

İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

TRAFİK CEZASI İTİRAZ YOLU :

Plakaya kesilen cezanın itiraz süresi size cezanın tebliğinden itibaren 15 gündür. Yüzünüze kesilen trafik cezalarında ise tebliğ işlemi o esnada olduğundan trafik polisinin yüzünüze kestiği cezalarda itiraz süresi cezanın kesildiğinde başlıyor.

Plakaya kesilenlerde ise cezanın tebliğ edilmesinden sonraki 15 itiraz hakkınız var. 15 günden sonra itiraz edemiyorsunuz. Plakaya yazılan cezalar, ruhsatınızda yazılı olan, yani sistemde kayıtlı olan adresinize gelir, ikametinize PTT yoluyla gelen ceza, siz evde olmadığınız bir sırada gelirse postacı kapınıza bir not bırakır ve cezanızı muhtarlığa teslim eder, ve tebliğ tarihi o tarihten itibaren başlar. Bu sebeple sistemde kayıtlı olan adresinizi mutlaka yenileyin. Çünkü çoğu zaman muhtarlar cezaları ulaştırmada gevşek davranıyorlar.

Trafik Cezalarına İtirazlar Trafik mahkemeleri bakıyor. Ancak Türkiye’de her yerde Trafik Mahkemeleri olmadığından bizim itirazımı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek bu yüzden itirazlarımıza da buraya yapacağız.

Gerekli evraklar:

1. Dava dilekçesi
2. Dava dosyası (Adliye kantininden temin edebilirsiniz – 1 TL)
3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi (2 nüsha)
4. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi (2 nüsha)
5. Ruhsat Fotokopisi (2 nüsha)
6. Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi (2 nüsha)

Evraklarınızı Sulh Ceza Mahkemesi’nin kalemine teslim edeceksiniz, trafik cezasının ve tebligat kâğıdının aslı sizde kalacak, dilekçenizde yazdıklarınıza göre bir karar verilecek, herhangi bir duruşma olmayacak, mahkeme sonucu tebligatla adresinize gelecek.

Mahkemeye vereceğiniz cezalar için ödeme yapmanıza gerek yok, mahkemenin yoğunluğuna göre karar süreci 2-3 aya kadar bile uzayabilir, karar size tebliğ edildikten sonra, sonuç olumsuz olsa bile, mahkeme karar tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezanızı 3/4 oranında indirimli ödeyebilirsiniz, herhangi bir hak kaybınız olmaz.

2013 Yılı Trafik Ceza Puanları , Para Cezaları , Güncel Hız Limitleri Nedir? Öğrenmek İçin hemen Tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan 2013 Yılı Trafik Ceza Puanları , Para Cezaları , Güncel Hız Limitleri Artık Ceza Yemeye Son başlıklı makalemizde 2013 trafik cezaları, ceza puanları ve hız limitler hakkında bilgiler verilmektedir.

Arama Terimleri:

  • TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

2 comments

  1. […]   Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Oldukça yüksek olan trafik cezalarının tutarları hem cep ham de can yakıyor. Bir önceki yazımda 2013 Yılı Trafik Ceza Tutarlarını yazmıştık. Çok can sıkıcı olan Trafik Cezasından daha fazla can sıkan bir şey varsa… Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir […]

  2. ali
    22 Ağustos 2013, 18:13

    TRAFİK CEZALIR İLE İLGİLİ İLK EMSAL KARARI ALAN AVUKAT ZEKİ BULGAN TRAFİK CEZALARININ 10 GÜN İÇİNDE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR
    DİYOR…Kaynak (SABAH GAZETESİ-BUGÜN-TAKVİM-RADİKAL-HABERTURK-HABER7 V,S )

Leave reply

Back to Top