Archive: tips

10. Sorunun Cevabı

10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ondanbuyukbestenkucuk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". Sayıyı Giriniz");
        double sayi = double.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi > 10)
          Console.WriteLine(sayi / 2);
        else
          Console.WriteLine(sayi * 2);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

8. Sorunun Cevabı

8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _3not
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
       Console.WriteLine("Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.");
       double not_1, not_2, not_3,toplam;
       Console.WriteLine("1. notu girin");
       not_1 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("2. notu girin");
       not_2 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("3. notu girin");
       not_3 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       not_1 = not_1*0.30;
       not_2 = not_1*0.30;
       not_3 = not_1*0.40;
       toplam =not_1+not_2+not_3;
       Console.WriteLine("Toplam ="+toplam);
       Console.ReadKey();
    }
  }
}

7. Sorunun Cevabı

7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace karelerial
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
      Console.WriteLine("Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız");
      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". sayıyı girin");
        int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        sayi = sayi *sayi;
        Console.WriteLine(i+". sayının karesi = " + sayi);
      }
     Console.ReadKey();
    }
  }
}

5. Sorunun Cevabı

30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace yas1315arasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.
      Console.WriteLine("30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.");
      int aralik = 0;

      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". öğrencinin yaşını giriniz.");
        int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if ((yas >= 13) || (yas          aralik++;
      }
      Console.WriteLine("Yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısı = " + aralik);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

6. Sorunun Cevabı

6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace yasisayisi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {      //30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız.
      Console.WriteLine("30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız..");
      int yas_13 = 0;
      int yas_14 = 0;
      int yas_15 = 0;
      int yas_16 = 0;

      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". öğrencinin yaşını giriniz.");
        int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if (yas == 13)
          yas_13++;
        else if (yas ==14)
          yas_14 ++;
         else if (yas ==15)
          yas_15 ++;
         else if (yas ==16)
          yas_16 ++;
      }
      Console.WriteLine("Yaşı 13 olanların sayısı = " + yas_13);
      Console.WriteLine("Yaşı 14 olanların sayısı = " + yas_14);
      Console.WriteLine("Yaşı 15 olanların sayısı = " + yas_15);
      Console.WriteLine("Yaşı 16 olanların sayısı = " + yas_16);
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

4. Sorunun Cevabı

4. .Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace sayininikikati
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.
      Console.Write("Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.");
      int sayi;
    do{
      Console.WriteLine("sayıyı girin");

      sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int ikikati= sayi*2;
      Console.WriteLine("Sayinin iki kati =" + ikikati);

    }while (sayi !=0);

    }
  }
}

3. Sorunun Cevabı

3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _10danbuyuk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.
      Console.WriteLine("Girilen sayıların 10 dan büyük olanlarını bulan program");
      int ondanbuyuk =0;

      for (int i = 1; i       {         
          Console.WriteLine(i + ". sayıyı girin");       
           int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());       
           if (sayi > 10)
              ondanbuyuk++;
      }
      Console.WriteLine("Ondan büyük sayı adeti = " + ondanbuyuk);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Back to Top