Archive: c#

Visual Studio C# ile SQLite Nasıl Kullanılır?

System.Data.Sqlite indirme sayfasında onlarca farklı link var. Her Visual Studio sürümü için farklı indirme linklerine sahip system.data.sqlite data adaptorlerinden doğru olanı seçmek için türkçe açıklamalarını yazıma ekliyorum.

Bu indirmelerin hepsi System.Data.Sqlite sitesine yönlenmektedir. İsterseniz projenin kendi sitesinden de indirebilrisiniz. Ben sadece açıklamaların türkçelerini ekliyorum.

Mixed-Mode assembly derleme özelliği kısaca manage ve unmanage kodları düzenlenebilir olup olmamasıyla alakalı bir özellik. Daha fazla bilgiyi Mixed (Native and Managed) Assemblies sayfasından edinebilirsiniz.

Read more

Arama Terimleri:

 • c# sqlite kullanımı
 • visual studio nasıl kullanılır
 • sqlite ile c#

16. Sorunun Cevabı

16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace aylar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız. http://2gx.org
      Console.WriteLine("Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız. http://2gx.org");
      int ay;
      do
      {
        Console.WriteLine("Ay numarasını Giriniz. (Çıkmak İçin '0' a basınız)");
        ay = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (ay)
      	{
               case 1:
               Console.WriteLine("OCAK"); break;
              case 2:
               Console.WriteLine("ŞUBAT"); break;
              case 3:
               Console.WriteLine("MART"); break;
              case 4:
               Console.WriteLine("NİSAN"); break;
              case 5:
               Console.WriteLine("MAYIS"); break;
              case 6:
               Console.WriteLine("HAZİRAN"); break;
              case 7:
               Console.WriteLine("TEMMUZ"); break;
              case 8:
               Console.WriteLine("AĞUSTOS"); break;
              case 9:
               Console.WriteLine("EYLÜL"); break;
              case 10:
               Console.WriteLine("EKİM"); break;
              case 11: 
               Console.WriteLine("KASIM");break;
              case 12:
               Console.WriteLine("ARALIK"); break;

  	        	default:
               Console.WriteLine("GEÇERSİZ BİR SAYI GİRDİNİZ"); break;
	        }

      } while (ay != 0);
    }
  }
}

10. Sorunun Cevabı

10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ondanbuyukbestenkucuk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". Sayıyı Giriniz");
        double sayi = double.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi > 10)
          Console.WriteLine(sayi / 2);
        else
          Console.WriteLine(sayi * 2);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

8. Sorunun Cevabı

8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _3not
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
       Console.WriteLine("Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.");
       double not_1, not_2, not_3,toplam;
       Console.WriteLine("1. notu girin");
       not_1 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("2. notu girin");
       not_2 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("3. notu girin");
       not_3 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       not_1 = not_1*0.30;
       not_2 = not_1*0.30;
       not_3 = not_1*0.40;
       toplam =not_1+not_2+not_3;
       Console.WriteLine("Toplam ="+toplam);
       Console.ReadKey();
    }
  }
}

7. Sorunun Cevabı

7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace karelerial
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
      Console.WriteLine("Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız");
      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". sayıyı girin");
        int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        sayi = sayi *sayi;
        Console.WriteLine(i+". sayının karesi = " + sayi);
      }
     Console.ReadKey();
    }
  }
}

5. Sorunun Cevabı

30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace yas1315arasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.
      Console.WriteLine("30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.");
      int aralik = 0;

      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". öğrencinin yaşını giriniz.");
        int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if ((yas >= 13) || (yas          aralik++;
      }
      Console.WriteLine("Yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısı = " + aralik);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

6. Sorunun Cevabı

6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace yasisayisi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {      //30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız.
      Console.WriteLine("30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız..");
      int yas_13 = 0;
      int yas_14 = 0;
      int yas_15 = 0;
      int yas_16 = 0;

      for (int i = 1; i       {
        Console.WriteLine(i + ". öğrencinin yaşını giriniz.");
        int yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if (yas == 13)
          yas_13++;
        else if (yas ==14)
          yas_14 ++;
         else if (yas ==15)
          yas_15 ++;
         else if (yas ==16)
          yas_16 ++;
      }
      Console.WriteLine("Yaşı 13 olanların sayısı = " + yas_13);
      Console.WriteLine("Yaşı 14 olanların sayısı = " + yas_14);
      Console.WriteLine("Yaşı 15 olanların sayısı = " + yas_15);
      Console.WriteLine("Yaşı 16 olanların sayısı = " + yas_16);
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

4. Sorunun Cevabı

4. .Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace sayininikikati
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.
      Console.Write("Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.");
      int sayi;
    do{
      Console.WriteLine("sayıyı girin");

      sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int ikikati= sayi*2;
      Console.WriteLine("Sayinin iki kati =" + ikikati);

    }while (sayi !=0);

    }
  }
}

3. Sorunun Cevabı

3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _10danbuyuk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.
      Console.WriteLine("Girilen sayıların 10 dan büyük olanlarını bulan program");
      int ondanbuyuk =0;

      for (int i = 1; i       {         
          Console.WriteLine(i + ". sayıyı girin");       
           int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());       
           if (sayi > 10)
              ondanbuyuk++;
      }
      Console.WriteLine("Ondan büyük sayı adeti = " + ondanbuyuk);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

2. Sorunun Cevabı

Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yapınız. (Tüm soruları Görmek İçin Tıklayınız)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace enbuyukenkucuk
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int enbuyuk = 0;
      int enkucuk = 100;
      //Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan program...
      Console.WriteLine("Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan program...");
      for (int i=1 ; i      {
        Console.WriteLine(i + ". sayıyı giriniz");
        int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi > 100)
        {
          Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı 100 den büyük olamaz");
          i--;
        }
        else
        {
          if (enbuyuk             enbuyuk = sayi;
          if (enkucuk > sayi)
            enkucuk = sayi;
        }
      }
      Console.WriteLine("En buyuk sayi =" + enbuyuk);
      Console.WriteLine("En küçük Sayi =" + enkucuk);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Back to Top