JN7.net

SQL JOINS Konusunun Görsel Anlatımı

SQL Joins konusu SQL içerisinde en çok karıştırılan ve en çabuk unutulan konulardan birisidir. Right Join Left join arasında sıkışanlar için aşağıdaki görsel herşeyi anlatmaya yetiyor.Visual_SQL_JOINS_orig

 

Örneklerle Anlatalım birde…

Elimizde İki tane tablomuz var :

<strong>TABLE_A</strong>
 PK Value
---- ----------
  1 FOX
  2 COP
  3 TAXI
  6 WASHINGTON
  7 DELL
  5 ARIZONA
  4 LINCOLN
 10 LUCENT

<strong>TABLE_B</strong>
 PK Value
---- ----------
  1 TROT
  2 CAR
  3 CAB
  6 MONUMENT
  7 PC
  8 MICROSOFT
  9 APPLE
 11 SCOTCH
<strong>-- INNER JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
    B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
INNER JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
  1 FOX    TROT     1
  2 COP    CAR      2
  3 TAXI    CAB      3
  6 WASHINGTON MONUMENT   6
  7 DELL    PC      7

(5 satır etkileniyor. Sadece pk sutünlarındaki değerler aynı olan satırları birleştiriyor. Kesişimlerini alıyor. )
<strong>-- LEFT JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
LEFT JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
  1 FOX    TROT     1
  2 COP    CAR      2
  3 TAXI    CAB      3
  4 LINCOLN  NULL    NULL
  5 ARIZONA  NULL    NULL
  6 WASHINGTON MONUMENT   6
  7 DELL    PC      7
 10 LUCENT   NULL    NULL

(8 Satır Etkilendi. Soldaki tablonun tamamını alırken sağdakinin sadece soldakiyle kesişenlerini aldı. )
<strong>-- RIGHT JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
RIGHT JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
  1 FOX    TROT     1
  2 COP    CAR      2
  3 TAXI    CAB      3
  6 WASHINGTON MONUMENT   6
  7 DELL    PC      7
NULL NULL    MICROSOFT   8
NULL NULL    APPLE     9
NULL NULL    SCOTCH    11

(8 Satır Etkilendi. Yukarıdakinin benzeri. Sağdaki tablonun tamamını alırken soldakinin sadece soldakiyle kesişenlerini aldı.)
<strong>-- OUTER JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
FULL OUTER JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
  1 FOX    TROT     1
  2 COP    CAR      2
  3 TAXI    CAB      3
  6 WASHINGTON MONUMENT   6
  7 DELL    PC      7
NULL NULL    MICROSOFT   8
NULL NULL    APPLE     9
NULL NULL    SCOTCH    11
  5 ARIZONA  NULL    NULL
  4 LINCOLN  NULL    NULL
 10 LUCENT   NULL    NULL

(İki tablodaki tüm satırları aldı. Eydı pk değerine sahip satırları birleştirdi.)
<strong>
-- LEFT EXCLUDING JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
LEFT JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK
WHERE B.PK IS NULL

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
  4 LINCOLN  NULL    NULL
  5 ARIZONA  NULL    NULL
 10 LUCENT   NULL    NULL
(Soldaki tablonun sağdakiyle eşit olmayan satırlarını alıyor.)
<strong>-- RIGHT EXCLUDING JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
RIGHT JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK
WHERE A.PK IS NULL

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
NULL NULL    MICROSOFT   8
NULL NULL    APPLE     9
NULL NULL    SCOTCH    11

(Yine üstteki gibi bu sefer sağdaki tablonun soldakine göre farkını alıyor.)
<strong>-- OUTER EXCLUDING JOIN</strong>
SELECT A.PK AS A_PK, A.Value AS A_Value,
B.Value AS B_Value, B.PK AS B_PK
FROM Table_A A
FULL OUTER JOIN Table_B B
ON A.PK = B.PK
WHERE A.PK IS NULL
OR B.PK IS NULL

A_PK A_Value  B_Value  B_PK
---- ---------- ---------- ----
NULL NULL    MICROSOFT   8
NULL NULL    APPLE     9
NULL NULL    SCOTCH    11
  5 ARIZONA  NULL    NULL
  4 LINCOLN  NULL    NULL
 10 LUCENT   NULL    NULL

(her iki tablodan birbirine eşit olmayan satırları alıp birleştiriyor.)

Not : SQLite ne yazık ki Full Outher Join ve Right Join olaylarını desteklemiyor. Sadece Left Join yapabiliyorsunuz. 2 tabloyu tam birleştirme yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsin.

<code>SELECT employee.*, department.*
FROM  employee 
    LEFT JOIN department 
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID
UNION ALL
SELECT employee.*, department.*
FROM  department
    LEFT JOIN employee
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID
WHERE employee.DepartmentID IS NULL</code>
.

Bir önceki yazımız olan 2013 Yılına Ait 100 Ücretsiz Şahane Font başlıklı makalemizde font, font indir ve ücretsiz font hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top