Python ve OpenCV ile Convex Hull Bulma Uygulaması

Bu yazımızda Python ve OpenCv kullanarak belli bir şeklin veya eğrinin convex hull yani dışbükey gövdesini bulan basit bit uygulama geliştireceğiz.

Daha önce yine Python ve OpenCV kullanarak, kontur yaklaşımı kullanarak basit şekil algılamanın nasıl gerçekleştirileceğini yazmıştık. Bu blogda, belirli bir şeklin / eğrinin dışbükey gövdesinin nasıl bulunacağını tartışacağız. Öyleyse, önce dışbükey bir gövde (Convex Hull) nedir?

Convex Hull Dışbükey Gövde

Geometride, bir şeklin dışbükey gövdesi veya dışbükey zarfı veya dışbükey kapanması, onu içeren en küçük dışbükey kümesidir. Bir computational geometry terimidir. iki boyutlu duzlemde bir grup noktamiz olsun. bu noktalarin etrafindan hepsini alacak sekilde bir ip gecirelim ve olusan halkayi daraltalim. sonuc olarak ip belli noktalara takilacaktir. bu noktalar, bizim convex hull’umuz oluyor.

Herhangi bir bölgenin / şeklin, herhangi bir iki noktayı birleştiren çizgi (bölgeden seçilen) tamamen bu bölgede bulunuyorsa dışbükey olduğu söylenir. Bunu söylemenin başka bir yolu, bir şeklin dışbükey olması için, tüm iç açılarının 180 dereceden az olması veya tüm köşelerin merkeze doğru açılması gerekir. Bunu aşağıdaki görüntünün yardımıyla anlayalım.

Python ve OpenCV ile Convex Hull Bulma Uygulaması 2

Şimdi, belirli bir şekil veya nokta kümesi için birçok dışbükey eğri / sınırımız olabilir. En küçük veya sıkı oturan dışbükey sınır dışbükey bir gövde olarak bilinir.

Python ve OpenCV ile Convex Hull Bulma Uygulaması 3
Şimdi, aklımıza gelen bir sonraki soru, belirli bir şekil veya nokta kümesi için dışbükey gövdenin nasıl bulunacağıdır? Dışbükey gövdeyi bulmak için birçok algoritma vardır. İlişkili zaman karmaşıklıklarıyla en yaygın algoritmaların bazıları aşağıda gösterilmiştir. Burada n hayır. h giriş noktalarının ve h’nin gövde üzerindeki nokta sayısıdır.

OpenCV, aşağıda gösterildiği gibi bir noktanın dışbükey gövdesini bulmak için yerleşik bir işlev sağlar