JN7.net

Microsoft Word Paragraf Biçimlendirme

Stiller zamandan tasarruf eder ve belgenizin iyi görünmesini sağlar

Bir sözcük işlemcisi kullanmanın en iyi getirilerinden biri de profesyonelce dizilmiş görünen belgeler oluşturabilmenizdir.

 • Başlıklar gövde metnin aksi bir yazı tipine sahiptir.
 • Paragraflar yeterli beyaz boşlukla birbirinden ayrılır.
 • Madde imli listeler gibi bileşenler girintili haldedir.
 • Vurgulanan metinler zıt bir renge sahiptir.

  Belge, içindekiler tablosu gibi özel bileşenleri bile içerebilir.

  Stilleri kullanma

  Doğrudan biçimlendirme yerine, belgenizi biçimlendiren stilleri kullanın, böylece bir biçimlendirme seçenekleri kümesini belgenize hızlı, kolay ve tutarlı bir şekilde uygulayabilirsiniz.

  Stil; yazı tipi adı, boyut, renk, paragraf hizalama ve aralıklandırma gibi özellikler kümesidir. Bazı stiller kenarlık ve gölgelendirmeleri bile içerir.

 • Örneğin, başlığınızı 16 punto, kalın ve Cambria tipinde biçimlendirmek için üç ayrı adımı gerçekleştirmek yerine, yerleşik Başlık 1 stilini uygulayarak da aynı sonucu alabilirsiniz. Başlık 1 stilinin özelliklerini hatırlamanız bile gerekmez. Belgenizdeki her başlık için başlığı tıklatın (tüm metni seçmenize bile gerek yoktur) ve ardından stil galerisindeki Başlık 1‘i tıklatın.


  Alt başlıklar istediğinize karar verirseniz, Başlık 1 stiliyle birlikte iyi görünmesi için tasarlanmış olan yerleşik Başlık 2 stilini kullanabilirsiniz.


   Stil galerisindeki Hızlı Stiller birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, Başlık 2 stili Başlık 1 Hızlı Stilinin altında görünmek üzere tasarlanmıştır.

   Belgenizin gövde metni Normal Hızlı Stili ile otomatik olarak biçimlendirilmiştir.

   Hızlı Stiller paragraflara uygulanabilmektedir, ancak bunları aynı zamanda tek başına kelimelere ve karakterlere de uygulamanız mümkündür. Örneğin, bir ifadeyi Vurgu Hızlı Stili’ni uygulayarak vurgulayabilirsiniz.

   Metni bir listenin parçası olarak biçimlendirirseniz, listedeki her öğe otomatik olarak Liste Paragraf Hızlı Stili ile biçimlendirilecektir.

  Daha sonra başlıklarınızın farklı bir görünüme sahip olmasını istediğinize karar verirseniz, Başlık 1 ve Başlık 2 stillerini değiştirebilirsiniz ve Word’de belgede bulunan örneklerin hepsini otomatik olarak güncelleştirir. Stilde değişiklik yapmadan başlıkların görünümünü değiştirmek için, farklı bir Hızlı Stil kümesi veya farklı bir tema uygulamanız da mümkündür.

  Yerleşik stiller zaman kazandıran özellikleri etkinleştirir

  Yerleşik stillerin (Başlık 1, Başlık 2 vb.) başka yararları da vardır. Yerleşik başlık stillerini kullanırsanız, Word otomatik olarak bir içindekiler tablosu oluşturabilir. Ayrıca Word bu yerleşik başlık stillerini, uzun belgelerde hareket etmek için uygun bir özellik olan bir Belge Haritası oluşturmak için de kullanır.

   İPUCU   Deneyin. Yerleşik başlık stillerini kullanan bir belgeniz varsa açın ve Görünüm sekmesindekiGöster/Gizle grubunda Belge Haritası onay kutusunu seçin. Belge haritasındaki bir başlığı, belgede kendisine karşılık gelen bölüme gitmek için tıklatın.

  Karakter ve paragraf stilleri

  Word birkaç stil türü sunmaktadır:

 • Karakter ve paragraf stilleri belgedeki metinlerin büyük bölümünün görünümünü belirler. Bazı stiller hem karakter hem de paragraf stili olarak çalışır ve bunlar bağlantılı stiller olarak bilinir.
 • Liste stilleri, madde işareti stili veya numara düzeni, girinti ve etiket metinleri gibi özellikler de içinde olmak üzere listelerin görünümünü belirler.
 • Tablo stilleri, başlık satırının metin biçimlendirmesi, kılavuz çizgileri ve satırlarla sütunlarda vurgu renkleri gibi özellikler de içinde olmak üzere tabloların görünümünü belirler.

  Office desteği web sitesinde belgenize liste ve tablo ekleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

  Karakter, paragraf stilleri ve bağlantılı stiller

  Karakter, paragraf stilleri ve bağlantılı stiller, Giriş sekmesinin Stiller grubunda gösterilir. Stiller galerisindeki stilleri hızla uygulayabilirsiniz. Her stille ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için, Stiller İletişim Kutusu Başlatıcısını tıklatın.


  Stiller görev bölmesi açılır.


   Paragraf stilleri bir paragraf simgesiyle işaretlenir: . Paragraf simgesini hem Hızlı Stil galerisinde hem de Stiller görev bölmesinde görebilirsiniz. Stili paragrafın tamamına uygulamak için, paragrafta herhangi bir yeri tıklatın.

   Karakter stilleri bir karakter simgesiyle işaretlenir: a. Stili sözcüğün tamamına uygulamak için sözcükte herhangi bir yeri tıklatın. İsterseniz, stili birden çok sözcüğe uygulamak için birkaç sözcük de seçebilirsiniz.

   Bağlantılı stiller hem paragraf hem de karakter simgesiyle işaretlenir: ¶a. Stili paragrafın tamamına uygulamak için paragrafta herhangi bir yeri tıklatın. İsterseniz, bir veya birden çok sözcük seçerek stilin seçtiğiniz sözcüklere uygulanmasını da sağlayabilirsiniz.

  Karakter stilleri

  Karakter stilleri, metne uygulanabilecek yazı tipi adı, boyutu, rengi, kalın, italik, alt çizgi, kenarlık ve gölgelendirme gibi biçimlendirme özelliklerini içerir.

  Satır aralığı, metin hizalama, girinti ve sekme durakları gibi paragraf özelliklerini etkileyen biçimlendirmeleri içermez.

  Word’de Vurgulama, Hafif Vurgulama ve Güçlü Vurgulama gibi çeşitli yerleşik karakter stilleri vardır. Bu yerleşik stillerin her biri, kalın, italik ve vurgu rengi gibi biçimlendirmeleri bir araya getirerek eşgüdümlü bir tipografik tasarım kümesi sağlar. Örneğin Vurgu karakter stili uygulandığında metinler kalın, italik olarak ve bir vurgu rengiyle biçimlendirilir.

  Karakter stilini uygulamak için, biçimlendirmek istediğiniz metni seçer ve ardından istediğiniz karakter stilini tıklatırsınız.


   Biçimlendirmek istediğiniz sözcüğün içini tıklatın.

   Belgenizde biçimlendirmelerin bir önizlemesini görmek için imlecinizi Hızlı Stiller’in üzerinde gezdirin. Bir karakter stilinin üzerine geldiğinizde, yalnızca tıklatmış olduğunuz sözcük biçimlendirilir. Bir paragraf stilinin veya bağlantılı stilin üzerine geldiğinizde, paragrafın tamamı biçimlendirilir. Kullanmak istediğiniz karakter stilini tıklatın.

   Seçtiğiniz sözcük, seçtiğiniz stilin özellikleriyle biçimlendirilir.

  Paragraf stilleri

  Paragraf stili, karakter stilinin içerdiği her şeyi içermekle birlikte, metin hizalaması, sekme durakları, satır aralığı ve kenarlıklar gibi paragrafın görünümünü de her açıdan denetler.

  Örneğin, metni kalın ve kırmızı olarak biçimlendiren Uyarı adlı bir karakter stiliniz olabilir. Bunun yanı sıra, metni kalın ve kırmızı biçimlendiren Başlık adlı bir de paragraf stiliniz olabilir. Ancak, Başlık paragraf stili aynı zamanda metni yatay olarak ortalar ve metnin üzerine 24 puntoluk bir boşluk ekler.

  Bu senaryoda, bir paragraf seçip Uyarı stilini uygularsanız, paragraftaki metinlerin tümü kalın ve kırmızı biçimlendirilir ancak paragrafta başka hiçbir değişiklik yapılmaz. Öte yandan, paragrafı seçip Başlık stilini uygularsanız, metin kalın ve kırmızı olur, paragrafın önüne fazladan boşluk eklenir ve paragraf sol ve sağ kenar boşlukları arasında ortalanır.

  Word’de iki yerleşik paragraf stili vardır: Normal ve Liste Paragraf. Varsayılan olarak, Word boş, yeni bir belgedeki metinlerin tümüne Normal paragraf stilini uygular. Benzer biçimde, örneğin Madde İşaretleri komutunu kullanarak madde işaretli bir liste oluşturduğunuzda Word liste öğelerine de otomatik olarak Liste Paragraf stilini uygular.

  Paragraf stili uygulamak için, biçimlendirmek istediğiniz paragrafları seçer ve ardından istediğiniz paragraf stilini tıklatırsınız.

   NOT   Paragraf stili uygulamak üzere tek bir paragraf seçmek için, paragrafın herhangi bir yerini tıklatabilirsiniz. Birden çok paragraf seçmek için, ilk paragrafın herhangi bir yerini tıklatın ve seçmek istediğiniz son paragrafın herhangi bir yerine kadar sürükleyin. Paragrafın tamamını seçmeniz gerekmez.

  Bağlantılı stiller

  Bağlantılı stiller, yaptığınız seçime bağlı olarak karakter stili veya paragraf stili gibi davranır.

  Bir paragrafı tıklatır veya seçer ve sonra da bağlantılı stil uygularsanız, bu stil bir paragraf stili olarak uygulanır. Öte yandan paragraftaki bir sözcük veya tümceciği seçer ve bağlantılı stili uygularsanız, bu stil bir karakter stili olarak uygulanır ve paragrafın bütününü hiç etkilemez.

  Örneğin, bir paragrafı seçer (veya içini tıklatır) ve sonra Başlık 1 stilini uygularsanız, paragrafın tamamı Başlık 1 metin ve paragraf özelliklerine göre biçimlendirilir. Öte yandan bir sözcük veya tümcecik seçip Başlık 1 stilini uygularsanız, seçtiğiniz metin Başlık 1 stilinin metin özelliklerine göre biçimlendirilir ancak paragraf özelliklerinden hiçbiri uygulanmaz.


   Bir paragraf seçip veya içini tıklatıp buna bağlantılı stil uyguladığınızda, stil paragrafın tamamına uygulanır.

   Bir sözcük veya tümcecik seçip buna bağlantılı stil uyguladığınızda, stil yalnızca seçilen metne uygulanır.

  Bu nasıl kullanışlı olur? Her ikisi de metni kalın ve kırmızı biçimlendiren Uyarı karakter stiliyle Başlık paragraf stilinin verildiği yukarıdaki senaryoyu düşünün. Başlık stili bir paragraf stili değil de bağlantılı stil olsaydı, sözcükleri ve tümcecikleri biçimlendirmek için ayrı bir karakter stiline gerek duymazdınız. Belgenizde bir başlık satırı istediğinizde (kalın, kırmızı, ortalanmış, üstünde fazladan boşluk bulunan), bir paragraf seçip bağlantılı stili uygulayabilirdiniz. Bir uyarı istediğinizde de, bir sözcük veya tümcecik seçip yine aynı bağlantılı stili uygulayabilirdiniz.

  Word birçok yerleşik bağlantılı stil, özellikle de başlık stili (Başlık 1, Başlık 2, vb.) içerir.

   İPUCU   Paragrafın ilk birkaç sözcüğünün belgenizdeki başlıkların biçimlendirmesiyle eşgüdümlü olmasını isteyebilirsiniz. Yan yana başlık veya kenar başlığı olarak da bilinen bu tür bir biçimlendirme, bağlantılı stiller kullanılarak kolayca uygulanabilir. Paragrafın ilk birkaç sözcüğünü seçin ve sonra başlık stilini uygulayın.


   Yan yana başlık oluşturmak için paragrafın ilk birkaç sözcüğünü seçin ve sonra bir başlık stilini tıklatın.

   Başlık oluşturmak için paragrafın içini tıklatın ve sonra bir başlık stilini tıklatın.

  Stiller, Hızlı Stil kümeleri ve temalar

  Belgenizi biçimlendirmek için stilleri kullandığınızda, stil tanımları Hızlı Stil kümeleri ve tema ayarlarıyla etkileşim kurarak birbirine bağlı, profesyonel görünümlü tasarımların birçok bileşimini sağlar.

  Stilleri uyguladıktan sonra, beğendiğiniz Hızlı Stil kümesini seçerek belgenin görünümünü hızla gereksinimlerinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, hoşunuza giden bir temayı seçerek belgenin görünümünü daha da geliştirebilirsiniz.

  Hızlı Stil kümeleri stillerin kullanışlılığını birkaç katına çıkarır

  Word’ün önceki sürümlerinde, birlikte güzel görünecek şekilde tasarlanmış bir yerleşik stiller kümesi vardı. Ama bu tek bir kümeydi. Başlıkların bazı belgelerde ortalanmasını ancak diğerlerinde sol kenar boşluğuna hizalanmasını istediğinizde, her biçimlendirme türü için ayrı şablonlar kullanıyor veya ayrı stiller oluşturuyordunuz.

  Word 2010’da, farklı türde belgeler için aynı belge şablonunu ve aynı stilleri kullanmanız mümkündür. Başlıkları ortalanmış bir belge için Resmi Hızlı Stil kümesini ve başlıkları sola hizalanmış bir belge için de Word 2007 gibi farklı bir Hızlı Stil kümesini kullanabilirsiniz. Hızlı Stil kümeleri arasında geçiş yapıldığında, belgedeki tüm stillerin biçimlendirmesi otomatik olarak güncelleştirilir.

  Hızlı Stil kümelerinden birini tıklatmadan önce çeşitli kümelerin üzerinde durarak bunların etkilerini görebilirsiniz.Giriş sekmesinin Stiller grubunda Stilleri Değiştir‘i tıklatın Stil Kümesi‘nin üzerine gelin ve çeşitli stil kümesi adlarının üzerinde durun.


   Word 2007 stil kümesinin uygulandığı bir belge. Başlıkları biçimlendirmek için Başlık ve Başlık 1 stilleri kullanılmıştır.

   Aynı Başlık ve Başlık 1 stillerinin kullanıldığı aynı belge, Resmi stil kümesi uygulandığında çok farklı görünmektedir.

  Temalar Hızlı Stil kümeleri için yazı tipi ve renk düzenleri sağlar

  Tema uyguladığınızda, yazı tipi düzeni, renk düzeni ve bir dizi grafik efektini aynı anda uygulamış olursunuz. Temadan gelen yazı tipi düzeni ve renk düzeni, Hızlı Stil kümelerine aktarılır.

  Örneğin, belgenize Office düzeni (varsayılan düzen) uygulandıysa, Tüm Hızlı Stil kümeleri başlıklarda Cambria, gövde metninde Calibri yazı tipini ve Office renk düzenini kullanır. Metro temasına geçerseniz, tüm Hızlı Stil kümeleri (ve belgenizdeki metinler) başlıklarda Consolas, gövde metninde Corbel yazı tipine ve Metro renk düzenine geçer.


   Office temasının uygulandığı bir belge.

   Metro teması uygulandığında aynı belge farklı bir yazı tipi kümesine ve renk düzenine geçer.

  Tema uygulamak için, Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar‘ı tıklatın.

  Bir temayı toptan uygulamanız gerekmez. İstediğiniz yazı tipi düzenini ve renk düzenini bağımsız olarak uygulayabilirsiniz.

  Örneğin, Kent temasının renk düzenini ve grafik efektlerini beğeniyor ancak başlıklarla gövde metni için Georgia yazı tipini kullanmak istemiyorsanız, başka bir yazı tipi düzeni uygulayabilirsiniz. Giriş sekmesinin Stiller grubundaStilleri Değiştir‘in üzerine gelin ve sonra da Yazı Tipleri‘nin üzerine gelin.

  Özel yazı tipi seçimlerini uygulama

  Tema veya yazı tipi düzeninin uygulanması, birlikte görünecek şekilde tasarlanmış başlıklarla gövde metinlerinin yazı tipi seçimlerini belirler. Hangi Hızlı Stil kümesini seçerseniz seçin, yazı tipi seçimleri siz farklı bir temaya veya yazı tipi düzenine geçene kadar yürürlükte kalır.

  Tema veya yazı tipi düzeni ne olursa olsun metinlerin belirli bir yazı tipinde gösterilmesini belirtmek isterseniz, özel bir stil oluşturun. Ayrıca, doğrudan biçimlendirme kullanabilir ve metni seçip istediğiniz yazı tipini uygulayabilirsiniz.

   NOT   Yazı tipinin, tema veya yazı tipi şemasında yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirilmesini istemiyorsanız, metni biçimlendirmek için adının arkasında (Başlıklar) veya (Gövde) ifadesi bulunmayan bir yazı tipi kullanmaya dikkat edin. Bunlar, yazı tipi galerisinde Tema Yazı Tipleri olarak listelenir.


   Tema Yazı Tipleri arasından seçtiğiniz yazı tipleri, belgeye farklı bir tema veya yazı tipi düzeni uyguladığınızda farklı bir yazı tipi düzenine güncelleştirilir.

   Tema veya yazı tipi düzeninin değiştirilmesinden etkilenmeyecek bir yazı tipini hızla uygulamak için Son Kullanılan Yazı Tipleri veya Tüm Yazı Tipleri arasından bir yazı tipi seçin.

  Özel renk seçimlerini uygulama

  Eşgüdümlü bir renk kümesi olarak tasarlanmış renk düzenlerinden birini uygulayabilirsiniz. Metnin rengini tanımlarken, tema renklerinden birini seçebileceğiniz gibi çeşitli standart ve özel renkler arasından da seçim yapabilirsiniz.

  Bir tema rengi seçerseniz, farklı bir renk düzenine veya temaya geçtiğinizde renk değişebilir. Öte yandan standart veya özel bir renk seçerseniz, belgeye uyguladığınız renk düzeninden veya temadan bağımsız olarak metin seçmiş olduğunuz renkte görüntülenir.


   Belgeye farklı bir tema veya renk düzeni uygularsanız, Tema Renkleri arasından seçtiğiniz renkler farklı renk düzenine göre güncelleştirilir.

   Belgeye farklı bir tema veya renk düzeni uygulasanız bile, Standart Renkler arasından seçtiğiniz renkler değişmez.

   Geniş bir renk yelpazesinden seçim yapmak için Diğer Renkler‘i tıklatın. Bu renkler de, belgeye farklı bir tema veya renk düzeni uyguladığınızda değişmez.

  Biçimlendirme katmanları uygulamak için seçim paletleri

  Şimdi tüm bu biçimlendirme seçimlerini bir araya getirelim. Temaları, yazı tipi ve renk düzenlerini sağlayan paletler gibi ve Hızlı Stil kümelerini de biçimlendirmeyi belgenize uygulamak için kullandığınız fırça koleksiyonları olarak düşünün. Paletlerin Office, Doruk ve Cephe gibi etiketleri vardır. Fırça koleksiyonları ise Word 2007, El Yazması ve Geleneksel gibi adlarla anılır. Her fırça koleksiyonu Normal, Başlık 1, Vurgu gibi adları olan fırçalarla önceden doldurulmuştur.

  Tek tek fırçalardan herhangi birinin kullanımıyla elde edilen etki, söz konusu fırçanın hangi koleksiyona (Hızlı Stil kümesi) ait olduğu kadar, hangi paletin (tema) kullanımda olduğuna da bağlıdır.


  Belgenize fırça darbeleri (stiller) uyguladığınızda, Word biçimlendirmeyi katmanlar halinde uygular. Her katman bir önceki katmanı geçersiz kılarak giderek artan düzeyde ince ayarlama ve giderek azalan düzeyde esneklik sağlar.

  En alt katman Normal paragraf stilidir. Temaları veya Hızlı Stil kümelerini değiştirdiğinizde, Normal stilinde biçimlendirilen metnin görünümü otomatik olarak değişebilir. En üst katman doğrudan biçimlendirmedir. Bir sözcük seçip buna standart kırmızı renk uygularsanız, üzerine uyguladığınız tema, Hızlı Stil kümesi veya stil ne olursa olsun sözcük kırmızı kalır.


   NOT   Stil Denetçisi’ni kullanarak biçimlendirme katmanlarını görebilirsiniz. Giriş sekmesinin Stiller grubundaStiller İletişim Kutusu Başlatıcısını tıklatın. Stiller görev bölmesinin en altında Stil Denetçisi‘ni tıklatın.

  Stil Denetçisi’ndeki kutular, imleç konumundaki metinde geçerli olan stili ve doğrudan biçimlendirmeyi gösterir. Her seferinde bir katman olmak üzere metinden biçimlendirmeyi kaldırmak için Normal Paragraf Stiline Sıfırla,Paragraf Biçimlendirmesini TemizleKarakter Stilini Temizle veya Karakter Biçimlendirmesini Temizledüğmelerini tıklatabilirsiniz.
  Vurgu Hızlı Stiliyle biçimlendirin.

 • İtalik yapın (örneğin, CTRL+I tuşlarına basın).

  Vurgulanan metin çevresindeki metinle kontrast oluşturur ancak italik olması gerekmez. Öte yandan, metin bir kitap adıysa italik kullanmak isteyebilirsiniz.

  Word 2007 Hızlı Stil kümesini kullandığınızda, Vurgu stili metni italik yapar. Öte yandan Süslü Hızlı Stil kümesine geçerseniz, Vurgu stiliyle biçimlendirilmiş metin gölgeli arka planın üzerinde kontrast bir renkle görüntülenir. Zarif Hızlı Stil kümesine geçerseniz, Vurgu stiliyle biçimlendirilmiş metin kalın, küçük boyutlu büyük harflerle görüntülenir.

  Vurgu stili belirgin bir biçim değil Hızlı Stil kümesinin içindeki bir tasarım öğesidir.

  Özelleştirilmiş stiller

  Yerleşik stiller, Hızlı Stil kümeleri ve temalar arasında yer almayan biçimlendirme seçimleri yapmak isterseniz, gereksinimlerinize uygun özel stiller oluşturabilirsiniz.

  Özel stil oluşturmanın en kolay yolu, yerleşik stillerden birini değiştirmek ve bunu yeni bir stil olarak kaydetmektir.

  Örneğin, alıntı malzeme içeren bir paragrafı sol ve sağ kenar boşluklarından yarım inç girintili ve tek aralıklı biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Bunu sağlayacak yerleşik bir stil yoktur ancak aşağıdakileri yaparak özel bir stil oluşturabilirsiniz:

 1. Biçimlendirmek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Giriş sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu Başlatıcısı’nı tıklatın.


 • Girinti bölümünde, Sol ve Sağ kutularına 0,5″ yazın.
 • Aralık bölümündeki Satır aralığı listesinde Tek‘i tıklatın.
 • Tamam‘ı tıklatın.
 • Paragrafın içini sağ tıklatıp Stiller‘in üzerine gelin ve Seçimi Yeni Hızlı Stil Olarak Kaydet‘i tıklatın.
 • Ad kutusuna stil için Blok alıntı gibi bir ad yazın.
 • Stilin Giriş sekmesindeki stil galerisine eklenmesini ve bağlantılı stil olmasını istiyorsanız Tamam‘ı tıklatın.
 • Stilin galeriye eklenmesini istemiyorsanız veya bir paragraf ya da karakter stili olmasını istiyorsanız, Değiştir‘i tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  İletişim kutusunun alt kısmındaki Hızlı Stil listesine ekle kutusunu temizleyin.

  Stil türü listesinde Paragraf‘ı veya Karakter‘i tıklatın.

  Farklı bir Hızlı Stil kümesine geçerseniz, özel stilinizin ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Buradaki örnekte, Word 2007 Hızlı Stil kümesi uygulanmış durumdayken Blok alıntı stilini oluşturursanız ve sonra Geleneksel Hızlı Stil kümesine geçerseniz, Blok alıntı stilinde değişiklik yaparak Geleneksel Hızlı Stil kümesinin getirdiği ilk satırdaki girintiyi kaldırabilirsiniz. Stili değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Blok alıntı‘yı sağ tıklatın ve Değiştir‘i tıklatın.
 2. Biçim‘i ve ardından Paragraf‘ı tıklatın.
 3. Girinti bölümündeki Özel listesinde (yok) öğesini tıklatın.

  Stil için ne kadar çok özellik belirtirseniz, stiliniz Hızlı Stil kümeleri veya temalar arasında geçiş yapılmasından o kadar az etkilenir.

Bir önceki yazımız olan İnsan Yaşamı başlıklı makalemizde gandhi, insan yaşamı ve yaşam hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top