JN7.net

Kontrol Deyimleri If – If/Else – If/Else If/Else

C# ile Kontrol Deyimlerinin Kullanımını ve kullanım örneklerini bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz. Faydalı olması umduğumuz bu yazıyı anlaşılır ve yalın bir biçimde örneklerle C# Kontrol Deyimlerini öğretilmesini planladık.
if  ifadesi: Program içerisinde şartlı işlemler olduğu zaman kullanılan yapıdır

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)

{

Kodlar;

}

Örnek:  Klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double sayi;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi == 0) Console.WriteLine("Girilen sayı sıfırdır");
if (sayi < 0) Console.WriteLine("Girilen sayı negatiftir");
if (sayi > 0) Console.WriteLine("Girilen sayı pozitiftir");
Console.ReadKey();
}

Örnek : Klavyeden girilen cinsiyet ve yaş bilgilerine göre, kişinin askere gidip gidemeyeceğini yazan programı yazınız.

char cinsiyet;
int yas;
Console.Write("Lütfen cinsiyetinizi giriniz (E/K):");
cinsiyet=Convert.ToChar(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen yaşınızı giriniz:");
yas =Console.Read();
if (((cinsiyet == 'E') || (cinsiyet=='e')) && (yas >= 20))
{
Console.WriteLine("Askere Gidebilir");
}
else
{
Console.WriteLine("Askere Gidemez");
}

Örnek:  Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup eğer ortalama 45′den büyükse ekrana geçti , küçükse kaldı yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1,yazili2,ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1=double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort=(yazili1+yazili2)/2;
Console.WriteLine("Ortalama Notu = {0}",ort);
if (ort>=45) Console.WriteLine("Geçti");
if (ort<45) Console.WriteLine("Kaldı");
Console.ReadKey();
}

Örnek:   Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup eğer ortalama 45′den büyükse  geçti , küçükse kaldı  ve başarılı,başarısız öğrenci sayısısını ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1,yazili2,basarili=0,basarisiz=0,ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1=double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort=(yazili1+yazili2)/2;
Console.WriteLine("Ortalama Notu = {0}",ort);
if (ort >= 45)
{
basarili++;
Console.WriteLine("Geçti");
}
if (ort < 45)
{
basarisiz++;
Console.WriteLine("Kaldı");
}
Console.WriteLine("Başarılı Öğrenci Sayısı = {0}", basarili);
Console.WriteLine("Başarısız Öğrenci Sayısı = {0}", basarisiz);
Console.ReadKey();
}

Örnek:  Klavyeden girilen  sıcaklık değerine ekrana mesaj yazan c# console kodlarını yazınız.

Sıcaklık kriteri                           Ekrana yazılacak Mesaj

5 den küçük                                      Hava Soğuk
5-20 arası                                           Hava Normal
20-30 arası                                        Hava Ilık
30′dan büyük                                      Hava Sıcak

static void Main(string[] args)
{
double sicaklik;
Console.Write("Lütfen sicaklik değerini giriniz = ");
sicaklik=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sicaklik<=5) Console.WriteLine("Hava soğuk");
if (sicaklik <= 20 && sicaklik > 5) Console.WriteLine("Hava normal");
if (sicaklik <= 30 && sicaklik > 20) Console.WriteLine("Hava Ilık");
if (sicaklik > 30) Console.WriteLine("Hava sıcak");
Console.ReadKey();
}

if else ifadesi: if ile birlikte else ‘ de kullanılabilir.Else’den sonra yazılan kodlar  şartın sağlanmadığı durumlarda gerçekleşir. Değilse anlamındadır.

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)
   {
       kodlar;
   }
else
   {
       kodlar;
   }

Not:  Eğer else ‘den sonra tek kod satırı varsa güzel küme parantezler ({}) kullanılmayabilir.

Örnek:   Klavyeden girilen sayı 10′a eşitse  ekrana girilen sayı 10′dur değilse girilen sayı 10 değildir yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double sayi;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi=double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi==10) Console.WriteLine("girilen sayı 10'dur");
else Console.WriteLine("girilen sayı 10 değildir");
Console.ReadKey();
}

Örnek:     Klavyeden girilen şifre doğru ise ekrana şifreyi doğru girdiniz değilse şifreyi yanlış girdiniz yazan c# console kodlarını yazınız.(şifre=1234)

static void Main(string[] args)
{
double sifre=1234,girilen;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
girilen=double.Parse(Console.ReadLine());
if (girilen==sifre) Console.WriteLine("Şifreyi doğru girdiniz");
else Console.WriteLine("Şifreyi yanlış girdiniz");
Console.ReadKey();
}

If else if ifadesi

Daha fazla bilgi için if else if ifadesi: if ifadesi gibi program içerisindeki şartlı işlemler için zaman kullanılan yapıdır.

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)
{
kodlar;
}
else if(şart veya şartlar)
{
kodlar;
}
.
.
else
{
kodlar;
}

Not:  Eğer if  , else if ,else’den sonra tek kod satırı varsa güzel küme parantezler ({}) kullanılmayabilir.

Not 2: else ve dolayısıyla else’den sonraki kodlar  istenirse kullanılmayabilir.Tercihe bağlıdır.

Örnek:  Klavyeden girilen iki yazılı notunun ortalamasını bulup 5′lik sistemde notunu ekrana yazan c# console kodlarını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
double yazili1, yazili2, ort;
Console.Write("Lütfen 1. yazılı notunu giriniz = ");
yazili1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen 2. yazılı notunu giriniz = ");
yazili2 = double.Parse(Console.ReadLine());
ort = (yazili1 + yazili2) / 2;
if (ort >= 0 &&ort < 25) Console.WriteLine("0");
else if (ort >= 25 && ort < 45) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 1");
else if (ort >= 45 && ort < 55) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 2");
else if (ort >= 55 && ort < 70) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 3");
else if (ort >= 70 && ort < 85) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 4");
else if (ort >= 85 && ort <= 100) Console.WriteLine("5'lik sitemde notunuz = 5");
else Console.WriteLine("Hatalı not");
Console.ReadKey();
}

 If ile if else if arasındaki

if kullandığımızda program tüm if’lere sırasıyla bakar.Ama if else if yapısında durum farklıdır.Şartı sağladğı yerde diğer elseif’lere  bakmaz.Örnekle daha anlaşır olacaktır.

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
double sayi=0;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi =double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi > 10) Console.WriteLine("Girilen sayı 10'dan büyüktür");
if (sayi > 20) Console.WriteLine("Girilen sayı 20'dan büyüktür");
if (sayi > 30) Console.WriteLine("Girilen sayı 30'dan büyüktür");
if (sayi > 40) Console.WriteLine("Girilen sayı 40'dan büyüktür");
Console.ReadKey();
}

Yukarıda değinmiştik if yapısında tüm if’ler kontrol edilir.80 girildiği zaman if’teki şartlara uyduğu için 4 mesajda görüntülenir.

33 girildiği zaman tüm if’lere yine bakılır.Bu defa son if şartı sağlamadığı için son mesaj dışında tüm mesajlar ekrana yansır.
5 girildiği zaman ise hiçbir şarta uymadığı için hiçbirşey yapılmayacaktır.

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
double sayi=0;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi =double.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi > 10) Console.WriteLine("Girilen sayı 10'dan büyüktür");
else if (sayi > 20) Console.WriteLine("Girilen sayı 20'dan büyüktür");
else if (sayi > 30) Console.WriteLine("Girilen sayı 30'dan büyüktür");
else if (sayi > 40) Console.WriteLine("Girilen sayı 40'dan büyüktür");
Console.ReadKey();
}

if else if yapısı if yapısından farklı çalışır.İlk şart sağlandığı zaman diğer şartlara bakmaz.80 girildiği zaman ilk şartı sağladığı için diğer şartlara bakmayacaktır.İlk şartaki mesaj ekrana gelecektir.

Bir önceki yazımız olan Visual C# - Rasgele Sayı Üretme başlıklı makalemizde c# ve tips hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top