JN7.net

file_put_contents ile Resim Upload

PHP file_put_contents komutu ile başka siteden aldığınız resim linkni kolayca kendi sunucunuzda istediğniz bir klasöre kayıt edebilirsiniz.

file_put_contents('klasör_ismi/kayıt_olacak_resim.jpg', 'Kayıt_yapılacak_resmin_urlsi');

şeklinde kullanımı var.
Aşağıda örnek bir kullanım var.

function getImages($html){
    $matches = array();
$regex = '~http://domain.com/images/(.*?)\.jpg~i';
preg_match_all($regex, $html, $matches);
foreach ($matches[1] as $img) {
        saveImg($img);
}
}

function saveImg($name) {
$url = 'http://domain.com/images/'.$name.'.jpg';
$data = get_data($url);
file_put_contents('photos/'.$name.'.jpg', $data);
}

$i = 1;
$l = 101;

while ($i < $l) {
$html = get_data('http://domain.com/id/'.$i.'/');
    getImages($html);
$i += 1;
}

Leave reply

Back to Top