Visual Studio C#ta RichTextBox Kontrolünde arama yapıp, bulunan kelimelerin renklerini değiştirebilen aşağıdaki metodu hazırladım. public void boya(string kelime, Color renk, Boolean tamam) { int textEnd = richTextBox1.TextLength; int index = 0; int lastIndex = richTextBox1.Text.LastIndexOf(kelime); while (index < lastIndex) {…

PHP file_put_contents komutu ile başka siteden aldığınız resim linkni kolayca kendi sunucunuzda istediğniz bir klasöre kayıt edebilirsiniz. file_put_contents('klasör_ismi/kayıt_olacak_resim.jpg', 'Kayıt_yapılacak_resmin_urlsi'); şeklinde kullanımı var. Aşağıda örnek bir kullanım var. function getImages($html){ $matches = array(); $regex = '~http://domain.com/images/(.*?)\.jpg~i'; preg_match_all($regex, $html, $matches); foreach ($matches[1]…

1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.) using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int toplam = 0; //…