C# Kod Örnekleri – RichTextBox’a Arama Yapma

C# kod örnekleri. Visual Studio C# ta RichTextBox Kontrolünde arama yapıp, bulunan kelimelerin renklerini değiştirebilen aşağıdaki metodu hazırladım.

C# Kod Örnekleri

public void boya(string kelime, Color renk, Boolean tamam)
    {
      int textEnd = richTextBox1.TextLength;
      int index = 0;
      int lastIndex = richTextBox1.Text.LastIndexOf(kelime);

      while (index < lastIndex)
      {
        if (tamam)
        {
          richTextBox1.Find(kelime, index, textEnd, RichTextBoxFinds.WholeWord);
        }
        else
        {
          richTextBox1.Find(kelime, index, textEnd, RichTextBoxFinds.None);
        }

        richTextBox1.SelectionBackColor = renk;
        index = richTextBox1.Text.IndexOf(kelime, index) + 1;
      }
    }

Bu metodu çağırmak için şu kodu kullanıyoruz

 boya(txtSearch.Text, Color.Red, false);

İlk gönderdiğimiz değer aranacak değer, ikinci değer bulunan kelimeler hangi renk olsun, üçüncü değerimizi  sadece tam kelime bulmak istersek True yapacağız.

Daha fazla kod ipuçları için sitemizi takip etmeyi unutmayın.