C# Kod Örnekleri – Formda Belli Tuşları Engelleme

Bir Visual C# formunda Alt+Tab ve Alt+F4 tuşlarını engelleyerek formun istemediğiniz bir şekilde kapanmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için formun OnPreviewKeyDown  olayına alttaki kodları yazmanız yeterli.

protected override void OnPreviewKeyDown(KeyEventArgs e)
{
if (Keyboard.Modifiers == ModifierKeys.Alt && e.SystemKey == Key.F4 ||
Keyboard.Modifiers == ModifierKeys.Control && e.SystemKey == Key.Escape)
{
e.Handled = true;
}
else
{
base.OnPreviewKeyDown(e);
}

}