C# Kod Örnekleri – CapsLock Tuş Kontrolü

0 82

Projelerimizde metin giriş işlemleri yaparken capsLock tuşunun açık olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. C# kod örneklerine bu tuşun nasıl kontrol edilebileceğini anlatarak devam ediyoruz. Özellikle kullanıcı girişi kontrollerinde şifre yazılırken şifre alanının yazımında capsLock tuşunun açık olup olmadığını kontrol etmek isteriz.

Benzer şekilde projemizde capsLock tuşunu açmak veya kapatmak isteyebiliriz. Bunları yapmak için gerekli kodları paylaşıyorum.

CapsLock Tuşu Kontrolü

bool isCapsLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.CapsLock);

Bu kontrol ile eğer caspLock tuşu açıksa true değilse false değeri elde ederiz.

bool isNumLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.NumLock);
bool isCapsLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.CapsLock);
bool isScrollLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.Scroll);

Üstte göreceğimiz şekilde de numLock ve scrollLock tuşlarının açık olup olmadığını kontrol edebiliriz.

 public void tusKontrol()
    {
      bool isNumLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.NumLock);
      bool isCapsLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.CapsLock);
      bool isScrollLockToggled = Keyboard.IsKeyToggled(Key.Scroll);
      if (isCapsLockToggled)
      {
        label1.Text = "capsLock Kapalı";
      }
      else
      {
        label1.Text = "capsLock Açık";
      }
      if (isNumLockToggled)
      {
        label2.Text = "numLock Kapalı";
      }
      else
      {
        label2.Text = "numLock Açık";
      }
      if (isScrollLockToggled)
      {
        label3.Text = "ScrollLock Kapalı";
      }
      else
      {
        label3.Text = "ScrollLock Açık";
      }
    }

CapsLock tuşunu Açıp kapatmak

capsLock tuşunu açmak veya kapatmak için alttaki kodu kullanabilirsiniz.

 [DllImport("user32.dll")]
    static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo);
    static void ToggleCapsLock(bool onOrOff)
    {
      if (IsKeyLocked(Keys.CapsLock) == onOrOff) return;
      keybd_event(0x14, 0x45, 0x1, (UIntPtr)0);
      keybd_event(0x14, 0x45, 0x1 | 0x2, (UIntPtr)0);

    }

Üstteki fonksiyonumuzun kullanımı ise alttaki gibi.

ToggleCapsLock(true); // Tuşu açmak için
ToggleCapsLock(false);// Tuşu kapatmak için kullanabiliriz.

Bu kodları kullanarak hazırlanan örnek bir programı ve kaynak kodlarını buradan sizlerle paylaşıyoruz.

capslock kontrolü
capslock kontrolü
Icon

C Sharp ile CapsLock Kontrolü Uygulaması 235.35 KB 0 downloads

C Sharp ile CapsLock Kontrolü örnek uygulamasının Kaynak Kodları Uygulamasının ...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.