JN7.net

C# ile Yeni Sql Server Database Oluşturma

private void CreateDatabase(DatabaseParam DBParam)
{ System.Data.SqlClient.SqlConnection tmpConn;
string sqlCreateDBQuery; 
tmpConn = new SqlConnection();
 tmpConn.ConnectionString = "SERVER = " + DBParam.ServerName +"; DATABASE = master; 
User ID = sa; Pwd = sa"; sqlCreateDBQuery = " CREATE DATABASE "+ DBParam.DatabaseName
        + " ON PRIMARY "+ " (NAME = " + DBParam.DataFileName +", "+ " FILENAME = '" + DBParam.DataPathName +"',
 "+ " SIZE = 2MB,"+ " FILEGROWTH =" + DBParam.DataFileGrowth +") "+ " LOG ON (NAME =" + DBParam.LogFileName +",
 "+ " FILENAME = '" + DBParam.LogPathName + "', "+ " SIZE = 1MB, "+ " FILEGROWTH =" + DBParam.LogFileGrowth +") ";
 SqlCommand myCommand = new SqlCommand(sqlCreateDBQuery, tmpConn);
try{ tmpConn.Open(); 
MessageBox.Show(sqlCreateDBQuery); 
myCommand.ExecuteNonQuery(); MessageBox.Show("Database has been created successfully!","Create Database", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information);
}
catch (System.Exception ex){ 
MessageBox.Show(ex.ToString(), "Create Database", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
finally{ 
tmpConn.Close();
}
return;
}

 

örnek uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

DatabaseParam struct yapısı şu şekilde.

struct DatabaseParam
{ public string ServerName; public string DatabaseName; 
//Data file parameters public string DataFileName; 
public string DataPathName; 
public string DataFileSize; 
public string DataFileGrowth; 
//Log file parameters public string LogFileName; 
public string LogPathName; 
public string LogFileSize; 
public string LogFileGrowth;
 }

Örnek kodda servername kullanılmıyor. ancak siz servername i kendinize göre değiştirmelisiniz.

Bir önceki yazımız olan Dünyada En'ler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave reply

Back to Top