JN7.net

C# ile CapsLock Kontrol Fonksiyonu

C# ile capslock tuşunu açıp kapatmak için kullanışlı bir fonksiyonu ve fohksiyon ile geliştirilmiş örnek bir uygulamayı paylaşıyorum.

// ReSharper disable InconsistentNaming
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo);
    static void ToggleCapsLock(bool onOrOff)
    {
      if (IsKeyLocked(Keys.CapsLock) == onOrOff)return;
      keybd_event(0x14, 0x45, 0x1, (UIntPtr)0);
      keybd_event(0x14, 0x45, 0x1 | 0x2, (UIntPtr)0);

    }
    // ReSharper restore InconsistentNaming

Örnek Uygulamayı indirmek için burayı Tıklayınız… ExamCapsLock

Bir önceki yazımız olan Düzenli İfadeler(Regular Expression) başlıklı makalemizde Düzenli ifadeler, Regex ve Regular expression hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top