JN7.net

Visual C# Örnekleri – ComboBox ve ListBox Kullanımı

Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buğün yine çok önemli iki bileşeninin kullnımına ait temel örnekler teşkil eden bir ufak program yapacağız.
Bu dersimizde temel olark combobox’a ve listbox’a veri ekleme ve seçilen verileri alma yöntemlerini içeren basit bir örnek üzerinden anlatacağım.

Açtığmız yeni projemize ben iki adet combobox , bir adet listbox ve bir adet label ekledim.
İlk combobox a üstteki resimde görüldüğü gibi kod yazmadan edit item yoluyla il isimlerini ekledim. Bu yöntemle kolayca önceden belli verileri comboboxa ekleyebilirsiniz. Diğer yöntemde kodla ekleme. Kodla eklemek için.

comboBox2.Items.Add("Türkiye");

kodunu yazmanız yeterli.
Listboxa da aynı iki yöntemle kod ekleyebilirsiniz. ben projemda combobox tan seçilen itemleri listboxa ekledim. Listboxta seçilenleride label’de yazdırdıım.

Kodlarıda yazıyorum:

 public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      comboBox2.Items.Add("Türkiye");
      comboBox2.Items.Add("Rusya");
      comboBox2.Items.Add("Almanya");
      comboBox2.Items.Add("Amerika");
      comboBox2.Items.Add("İran");
      comboBox2.Items.Add("Kazakistan");
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {

    }

    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(comboBox2.SelectedItem);
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(comboBox1.SelectedItem);
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = label1.Text + listBox1.SelectedItems[0].ToString();

    }

Bir önceki yazımız olan Visual C# - Rasgele Sayı Üretme başlıklı makalemizde c# ve tips hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top