Archive: mühenislik tamamlama

Mühendislik Odaları Mühendislik Tamamlama Sınavına Karşılar

Birçok mühendislik odası 2013 Teknik Öğretmen mühendislik tamamlama sınavına karşı açıklamalarda bulundu. Teknik öğretmenlerin mühendis olmalarına şiddetle karşı çıkan mühendis odalarının en baştaki argümanları hali hazırda bir çok işsiz mühendisin bulunması ve sanki tek sınava girip mühendis olacaklarmış gibi Teknik Öğretmenlere bedava mühendislik yolu açılması.

Daha önceki yorumlarımda da bahsettiğim gibi ülkemizin kaliteli, üretken, işini bilen mühendislere teknik adamlara ihtiyacı var. teknik Öğretmenlerin birçoğu işlerini liseden öğrenerek gelen, sadece teorik değil Pratik olarak ta oldukça donanımlı insanlar. kaldı ki Teknik Eğitim Fakültelerindeki dersler de en az Mühendislik Fakültesindeki dersler kadar ağırdır ve mesleki derslerdir. üniversiteye giriş sınavlarında da birçok Teknik Eğitim bölümü Mühendisliklerden daha fazla puanla öğrenci aldığına göre teknik Eğitim okuyanlar kesinlikle mühendislik okuyanlardan daha az zeki değildir. Bu sebeple mühendislik onlara haktır. Yani kimse kimseye bedava mühendislik vermemektedir.

diğer bir hususta mühendislerin işsiz olmasıdır ki kendini geliştiremeyen, sadece ezberi bilgilerle okuyan kimsenin iş bulabilmesi mucizedir. Kendi kendini geliştiren ve kalitesini belli eden hiçbir mühendis işsiz kalmaz. Hali hazırda birçok kurum kaliteli hem pratik hem de teorik bilgileri ve tecrübesi olan mühendisler aramaktayken evde PC karşısında mühendisler iş bulamıyor demek abes kaçmaktadır.

Mühendislik Odalarının Açıklamaları :

Read more

Back to Top