Archive: flash programlama

Actionscript 3.0 İle Zaman Sayaçlı Matematik Oyunu

zaman sayaclı matematik oyunu

Actionscript 3.0 İle Zaman Sayaçlı Matematik Oyunu yapıyoruz. Önceki bir yazımızda Actionscript 3.0 ile sayaç nasıl yapıldığını anlatmış ve bir örnek yapmıştık. Şimdi orada kullandığımız sayaç uygulamasını kullanarak matematik uygulaması yapalım. Oyunumuz belirleyebileceğimiz saniye süresince matematik işlemi soruyor. Süre bitince oyuncunun doğru ve yanlış cevaplarını gösteriyor.
Ek bir özellik olarakta Kontrol düğmesine basınca cevabın yazılacağı alana tekrar focuslanıyor.

zaman sayaclı matematik oyunu

zaman sayaclı matematik oyunu

Kodlarımız şu şekilde :

	var say1;
	var say2;
	var toplam;
	var deger;
	var dogru=0;
	var yanlis=0;

	say1 = Math.round(Math.random()*10);
	say2 = Math.round(Math.random()*10) ;

	sayi1.text= String(say1);
	sayi2.text= String(say2);
	toplam = say1+say2;
	stage.focus= sonuc;
	//enter =13
kontrol.addEventListener(MouseEvent.CLICK, islem);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, islem2);
function islem2(event:KeyboardEvent)
{
	if ( event.keyCode==13)
	{
		deger = int(sonuc.text);//Ekranda kullanıcının girdiği sayıyı saklar
	if (deger == toplam) {
		cevap.text ="Doğru Bildin";
		dogru++;
		yenisayi();
		
	} else {
		cevap.text ="Git Matematik Çalış";
		yanlis++;
		yenisayi();
	}
	sonuc.text=""
	stage.focus= sonuc;
		}
	}
function islem(event:Event):void {

	deger = int(sonuc.text);//Ekranda kullanıcının girdiği sayıyı saklar
	if (deger == toplam) {
		cevap.text ="Doğru Bildin";
		dogru++;
		yenisayi();
		
	} else {
		cevap.text ="Git Matematik Çalış";
		yanlis++;
		yenisayi();
	}
	sonuc.text=""
	stage.focus= sonuc;
}

function yenisayi():void
{
	say1 = Math.round(Math.random()*10);
	say2 = Math.round(Math.random()*10) ;

	sayi1.text= String(say1);
	sayi2.text= String(say2);
	toplam = say1+say2;
	
	}
var count:int = 0;

function sayacf():void{
	count++;
	sayac.text=String(count);
	if(sayac.text=="10")
	{
		clearInterval(abc);
		cevap.text = "Süre Bitti " + String(dogru) + " doğru " + String(yanlis)+ " yanlış";
		kontrol.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, islem);
		stage.removeEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, islem2);
		}
		
		
	
	}
	
	var abc:int = setInterval(sayacf, 1000);


Actionscript 3.0 ile Sayac Uygulaması

Actionscript ile sahnemize basit bir sayaç oluşturacağız. Sahneye sayacı yazdıracağımız bir dinamik metin ekliyoruz. Eklediğimiz dinamik metinin ismini “salise” olarak değiştirelim.

flash sayac

 

Kodumuz alttaki gibi olacaktır.

var sal:int = 0;
function sayac():void
	{
		 sal++;
		salise.text=String(sal);
		if (salise.text=="60"){
			clearInterval(abc);
			
		
		}
		
		}
		var abc:uint=setInterval(sayac, 10);
					   

ActionScript 3.0 ile Sahnenize Yıldız Yağmuru

yıldız yagmuru

Actionscript 3.0 ile sahne alanına yıldız yağdırmak çok kolay. Örnekteki gibi bir çalışma yapmak için uygulanacak adımları ekliyorum. Read more

Back to Top