Archive: c# tips

C# İle Daha Kaliteli Thumbnail Resimler Oluşturma

C# .NET ile thumbnail resimler oluşturmak oldukça kolay. Image sınıfında yeralan GetThumbnailImage methodu ile kolayca resimleriniz için küçük önizleme resimleri thumbnail images oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte .NET içindeki Image sınıfı içindeki GetThumbnailImage metodunun kullanımına örnek basit bir uygulamayı görüyorsunuz.

public void createThumbnail(Image originalImage, int thumbWidth, int thumbHeight, string thumbFullPath)
{
using(FileStream fs = File.Create(thumbFullPath))
{
Image newImage = originalImage.GetThumbnailImage(thumbWidth, thumbHeight, new Image.GetThumbnailImageAbort(OnGetThumbnailImageAbort), IntPtr.Zero);
newImage.Save(fs, originalImage.RawFormat);
newImage.Dispose();
}
}
private static bool OnGetThumbnailImageAbort()
{
return false;
}

Asıl mevzuya dönecek olursak yukarıdaki örnekte kullandığımız GetThumbnailImage metdouyla otomatik olarak oluşturulan resim önizlemelerin daha kalitelisini oluşturabilmek için farklı bir yöntem kullnmamız gerekecek. Allta yer alan yöntem ile artık daha kaliteli thumbnail küçük resimler oluşturabiliriz.

public void createThumbnail(Image originalImage, int thumbWidth, int thumbHeight, string thumbFullPath)
{
using(FileStream fs = File.Create(thumbFullPath))
{
Bitmap newImage = new Bitmap(originalImage, thumbWidth, thumbHeight);
Graphics g = Graphics.FromImage(newImage);
g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBilinear;
g.DrawImage(image, 0, 0, newImage.Width, newImage.Height);
newImage.Save(fs, image.RawFormat);
newImage.Dispose();
}
}
Back to Top