Archive: actionscript 3.0

Actionscript 3.0 İle Zaman Sayaçlı Matematik Oyunu

zaman sayaclı matematik oyunu

Actionscript 3.0 İle Zaman Sayaçlı Matematik Oyunu yapıyoruz. Önceki bir yazımızda Actionscript 3.0 ile sayaç nasıl yapıldığını anlatmış ve bir örnek yapmıştık. Şimdi orada kullandığımız sayaç uygulamasını kullanarak matematik uygulaması yapalım. Oyunumuz belirleyebileceğimiz saniye süresince matematik işlemi soruyor. Süre bitince oyuncunun doğru ve yanlış cevaplarını gösteriyor.
Ek bir özellik olarakta Kontrol düğmesine basınca cevabın yazılacağı alana tekrar focuslanıyor.

zaman sayaclı matematik oyunu

zaman sayaclı matematik oyunu

Kodlarımız şu şekilde :

	var say1;
	var say2;
	var toplam;
	var deger;
	var dogru=0;
	var yanlis=0;

	say1 = Math.round(Math.random()*10);
	say2 = Math.round(Math.random()*10) ;

	sayi1.text= String(say1);
	sayi2.text= String(say2);
	toplam = say1+say2;
	stage.focus= sonuc;
	//enter =13
kontrol.addEventListener(MouseEvent.CLICK, islem);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, islem2);
function islem2(event:KeyboardEvent)
{
	if ( event.keyCode==13)
	{
		deger = int(sonuc.text);//Ekranda kullanıcının girdiği sayıyı saklar
	if (deger == toplam) {
		cevap.text ="Doğru Bildin";
		dogru++;
		yenisayi();
		
	} else {
		cevap.text ="Git Matematik Çalış";
		yanlis++;
		yenisayi();
	}
	sonuc.text=""
	stage.focus= sonuc;
		}
	}
function islem(event:Event):void {

	deger = int(sonuc.text);//Ekranda kullanıcının girdiği sayıyı saklar
	if (deger == toplam) {
		cevap.text ="Doğru Bildin";
		dogru++;
		yenisayi();
		
	} else {
		cevap.text ="Git Matematik Çalış";
		yanlis++;
		yenisayi();
	}
	sonuc.text=""
	stage.focus= sonuc;
}

function yenisayi():void
{
	say1 = Math.round(Math.random()*10);
	say2 = Math.round(Math.random()*10) ;

	sayi1.text= String(say1);
	sayi2.text= String(say2);
	toplam = say1+say2;
	
	}
var count:int = 0;

function sayacf():void{
	count++;
	sayac.text=String(count);
	if(sayac.text=="10")
	{
		clearInterval(abc);
		cevap.text = "Süre Bitti " + String(dogru) + " doğru " + String(yanlis)+ " yanlış";
		kontrol.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, islem);
		stage.removeEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, islem2);
		}
		
		
	
	}
	
	var abc:int = setInterval(sayacf, 1000);


ActionScript 3.0 ile Film Klibinin Rengini Değiştirme

renkdeğiştirme

Bir Film klibinin rengini çalşma esnasında değiştirmek mümkündür. Film klibinin rengini değiştirme ile ilgili örnek bir uygulamayı ekliyoruz. Daha önce Actionscript 3.0 İle Yıldız Yağmuru isimli yazımızda aslında film klibinin rengini rasgele değiştirmeyle ilgili bir örnek yapmıştık.

d.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sonraki);

function sonraki(event:Event):void
{
var yeni_renk1:ColorTransform = new ColorTransform();
yeni_renk1.redOffset = -255
yeni_renk1.greenOffset = -68
yeni_renk1.blueOffset = 255
kare.transform.colorTransform = yeni_renk1;
	}
	
ye.addEventListener(MouseEvent.CLICK, yesil);
function yesil(event:Event):void
{
var yeni_renk2:ColorTransform = new ColorTransform();
yeni_renk2.redOffset = -255
yeni_renk2.greenOffset = 255
yeni_renk2.blueOffset = -68
kare.transform.colorTransform = yeni_renk2;
}
	
p.addEventListener(MouseEvent.CLICK, pembe);

function pembe(event:Event):void
{
	
	var yeni_renk3:ColorTransform = new ColorTransform();
yeni_renk3.redOffset = 68
yeni_renk3.greenOffset = -255
yeni_renk3.blueOffset = 255
kare.transform.colorTransform = yeni_renk3;
	}
	

ActionScript 3.0 ile Hesap Makinesi

flash hesap maknesi
Sahnemize 4 düğme ekliyoruz. Sırasıla isimleri tople_btn, cikar_btn, bol_btn, carp_btn olarak ayarlıyouruzz.Flash hazr düğmeleri eklemek isterseniz Pencere/Ortak Kitaplıklar/Düğmeler veya Pencere Bileşenler penceresini açıp ekleyebilirsiniz.

Sahneye iki tanede dinamik metin kutusu ekliyoruz. isimleri sayi1_txt, sayi2_txt ve sonuc_txt olarak ayarladık. Alttaki kodları da yazdıktan sonra CTRL+ENTER ile sahnemizi deneyebiliriz.


topla_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, top_fnc);

function top_fnc(event:Event):void {
	var sonuc;
	sonuc = int(sayi1_txt.text) + int(sayi2_txt.text);
	sonuc_txt.text = String(sonuc);
}

cikar_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, cik_fnc);

function cik_fnc(event:Event):void {
	var sonuc;
	sonuc = int(sayi1_txt.text) - int(sayi2_txt.text);
	sonuc_txt.text = String(sonuc);
}

carp_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, carp_fnc);

function carp_fnc(event:Event):void {
	var sonuc;
	sonuc = int(sayi1_txt.text) * int(sayi2_txt.text);
	sonuc_txt.text = String(sonuc);
}

bol_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bol_fnc);

function bol_fnc(event:Event):void {
	var sonuc;
	sonuc = int(sayi1_txt.text) / int(sayi2_txt.text);
	sonuc_txt.text = String(sonuc);
}

Actionscript 3.0 ile Sayac Uygulaması

Actionscript ile sahnemize basit bir sayaç oluşturacağız. Sahneye sayacı yazdıracağımız bir dinamik metin ekliyoruz. Eklediğimiz dinamik metinin ismini “salise” olarak değiştirelim.

flash sayac

 

Kodumuz alttaki gibi olacaktır.

var sal:int = 0;
function sayac():void
	{
		 sal++;
		salise.text=String(sal);
		if (salise.text=="60"){
			clearInterval(abc);
			
		
		}
		
		}
		var abc:uint=setInterval(sayac, 10);
					   

Actionscript 3.0 İle Klavye Kontrolü

Daha önceki bir yazımızda bir film klibini düğmeler yardımıyla hareket ettirmiştik. (Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz) Bu yazıda ise sahne alanındaki bir film klibini klavye ile yönlendireceğiz. Bunun için öncelikle klavye tuşlarının kodlarını almamız gerekiyor. Yeni oluşturacağımız bir sahneye alttaki kodları yazarak başlıyoruz.

 

 stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, calis)
function calis (event:KeyboardEvent)
{
	trace(event.keyCode);	

}

Bu kodlar sayesinde klavye tuşlarının kodlarını çıktı ekranına yazdırabiliriz. Klavyeden bastığımız tüm tuşların kodları ekrana gelmeyecektir. Tüm tuşları görmek için Flash Player’da Kontrol Et menüsünden Klavye Kısayollarını Devre Dışı Bırak  dememiz gerekiyor.

klavye iptal

Sahneye araba isimli bir film klibi ekledim. Klavye kodlarını kullanarak sahnedeki film klibini hareket ettirmek için altaki kodları kullanıyoruz.

 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, calis)
function calis (event:KeyboardEvent)
{
	trace(event.keyCode);	
		if (event.keyCode==40||event.keyCode==83)
		{
		araba.y = araba.y+10;
		}
	if (event.keyCode==38)
		{
		araba.y = araba.y-10;
		}
	if (event.keyCode==39)
		{
		araba.x = araba.x+10;
		}
	if (event.keyCode==37)
		{
		araba.x = araba.x-10;
		}
	}

ActionScript 3.0 ile Sahnenize Yıldız Yağmuru

yıldız yagmuru

Actionscript 3.0 ile sahne alanına yıldız yağdırmak çok kolay. Örnekteki gibi bir çalışma yapmak için uygulanacak adımları ekliyorum. Read more

Back to Top