Archive: Tips

C# RichTextBox’a Arama Yapma

Visual Studio C#ta RichTextBox Kontrolünde arama yapıp, bulunan kelimelerin renklerini değiştirebilen aşağıdaki metodu hazırladım.

public void boya(string kelime, Color renk, Boolean tamam)
    {
      int textEnd = richTextBox1.TextLength;
      int index = 0;
      int lastIndex = richTextBox1.Text.LastIndexOf(kelime);

      while (index < lastIndex)
      {
        if (tamam)
        {
          richTextBox1.Find(kelime, index, textEnd, RichTextBoxFinds.WholeWord);
        }
        else
        {
          richTextBox1.Find(kelime, index, textEnd, RichTextBoxFinds.None);
        }

        richTextBox1.SelectionBackColor = renk;
        index = richTextBox1.Text.IndexOf(kelime, index) + 1;
      }

    }

Bu metodu çağırmak için şu kodu kullanıyoruz

 boya(txtSearch.Text, Color.Red, false);

İlk gönderdiğimiz değer aranacak değer, ikinci değer bulunan kelimeler hangi renk olsun, üçüncü değerimizi  sadece tam kelime bulmak istersek true yapacağız.

file_put_contents ile Resim Upload

PHP file_put_contents komutu ile başka siteden aldığınız resim linkni kolayca kendi sunucunuzda istediğniz bir klasöre kayıt edebilirsiniz.

file_put_contents('klasör_ismi/kayıt_olacak_resim.jpg', 'Kayıt_yapılacak_resmin_urlsi');

şeklinde kullanımı var.
Aşağıda örnek bir kullanım var.

function getImages($html){
  $matches = array();
$regex = '~http://domain.com/images/(.*?)\.jpg~i';
preg_match_all($regex, $html, $matches);
foreach ($matches[1] as $img) {
    saveImg($img);
}
}

function saveImg($name) {
$url = 'http://domain.com/images/'.$name.'.jpg';
$data = get_data($url);
file_put_contents('photos/'.$name.'.jpg', $data);
}

$i = 1;
$l = 101;

while ($i < $l) {
$html = get_data('http://domain.com/id/'.$i.'/');
  getImages($html);
$i += 1;
}

1. Sorunun Cevabı

1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int toplam = 0; 
      // Girilen sayıların toplamını bu değişkene atayacağız.
      Console.Write("kaç tane sayı girileceğini yazın\n"); 
      // Kullanıcıdan kaç tane sayının ortalamasını almak istediğimizi soruyoruz. 
      string str = Console.ReadLine();
      int adet = Int32.Parse(str); 
      // Alınan cevabı adet değişkenine atayarak döngümüzün sayısını belirliyoruz.
       for (int i = 1; i      {
        Console.Write(i + ". sayıyı girin "); 
         // 1. sayıyı girin ve ya 2. sayıyı girin gibi ekrana sayı numarasını yazdırıyor
        int sayi =Int32.Parse(Console.ReadLine());
        toplam = toplam + sayi; 
         // İlk satırda toplam değişkenini 0 a eşitlemiştik. Şimdi kullanıcı sayı girdikçe toplamın değerini artırıyoruz.
      }
      double ortalama = (double) toplam / adet; 
      // Ortalamayı hesaplıyoruz ve yazdırıyoruz.
      Console.Write("Girdiğiniz sayıların ortalaması=" + ortalama);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Back to Top