Archive: Algoritma

12. Sorunun Cevabı

12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace cember
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.
      Console.WriteLine("Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.");
      for (int i = 1; i < 6; i++)
      {
        Console.Write("Dairenein YArıçapının Giriniz =");
        double cap = double.Parse(Console.ReadLine());
        double cevre = 2 * Math.PI * cap; // Math.PI fonksiyonu Pi sayısını döndürür. Dönen değer = 3.14159265358979323846
        double alan = Math.PI* Math.Sqrt(cap) ; // Math.Sqrt fonksiyonu bir sayının karesini almak için kullanılıyor.
        Console.WriteLine("Dairenin Cevresi =" + Math.Round(cevre,2)); // Round fonksiyonu virgülden sonrasını yuvarlamak için kullanılıyor. 
        Console.WriteLine("Dairenin Çapı =" + Math.Round(alan,2)); // Virgülden sonra kaç basamak yazacağını belirtiyorsunuz. Ben 2 basamak yeerli gördüm. Siz değiştirebilirsiniz.
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

11. Sorunun Cevabı

11. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır.Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace komisyonorani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır.
      //Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız.
      double fiyat; //Ürün fiyatının ndeğişkeni
      double komisyon;
      double toplam_komisyon=0; //Toplam komisyon miktarı
      for (int i = 1; i       {
        Console.Write(i + ". Ürünün Fiyatını Giriniz =");
        fiyat = double.Parse(Console.ReadLine());
        if (fiyat         komisyon = fiyat * 0.3; 
        else 
        komisyon = fiyat * 0.2;
        Console.WriteLine("komisyon Oranı =" + komisyon);
        toplam_komisyon = toplam_komisyon + komisyon;

      }
      Console.WriteLine("Toplam Komisyon=" + toplam_komisyon);
      Console.ReadKey();

    }
  }
}
Back to Top