Archive: Algoritma

C# İle Tek ve Çift Sayılarının Bulunması

Bir okuyucumuzun sorusu üzerine tek ve çift sayıların C# ile bulunması örneği yapıyoruz. Temel mantık sayının modu alınır. Mod 2 işlemi gerçekleştirilir. İşlem sonucu 0 ise sayı çift sonuç 1 ise sayı tek sayıdır.
Okuyucumuzun sorusu :” 1den kullanicinin belirleyecegi sayiya kadar olan sayilardan tek sayilarin karesini cift sayilarin kupunu alip ekrana yazdiran programi c# console aplication da yaziniz.”” şeklindeydi.

Sorununn cevabı şu şekilde olacak.

 static void Main(string[] args)
    {
      //1den kullanicinin belirleyecegi sayiya kadar olan sayilardan tek sayilarin karesini cift sayilarin 
      //kupunu alip ekrana yazdiran programi c# console aplication da yaziniz.

      Console.Write("Sayısı Giriniz = ");
      int sayi =Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      int tekToplam =0;
      int ciftToplam =0;
      for (int i = 0; i <= sayi; i++)
      {
        if (i % 2 == 0)
        {
          ciftToplam = i * i * i;
          Console.WriteLine(i + " sayısının küpü  = " + ciftToplam);
        }
        else
        { 
          tekToplam = i * i;
          Console.WriteLine(i + " sayısının karesi = " + tekToplam);
        }


      }
      Console.ReadKey();

    }

70 Basit Algoritma Sorusu

Programlama konusunda kendini geliştirmeyi isteyenler ve programlama dersi için örnek soru arayanlar için emsal teşkil edecek 70 farklı basit algoritma sorusu.
Soru1) klavyeden bir sayı girilecek. bu sayı 10 farklı sayı ile çarpılacak

Soru2) 100 lük sistemde girilen not harf sistemine çevrilecek.
Soru3) sayısal olarak girilen ay bilgisi ocak şubat mart diye yazdırılacak
Soru4) haftanın günü kelime olarak girilecek sayı olarak çıkacak
Soru5) girilen işarete göre (-*/+) iki sayıya o işlemi uygulayacak
Soru6) klavyeden isim girilecek. girilen isim ne olursa olsun kaldı yazacak fakat kendi ismimiz yazıldığında geçti yazılacak

Soru7) 1′den 20′ye kadar olan sayıların karesini ekrana yazdıran akış diyagramını oluştunuz.
Soru8) Klavyeden girilen sayının 2′ye bölümünü bulan akış diyagramını oluşturunuz. (not:bölme / operatörünü kullanmadan yapılacak- Acaba nasıl?)

Soru9) Klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramını oluştunuz. (not:çarpma * operatörünü kullanmadan)

Soru10) Klavyeden girilen isim Ahmet olana kadar ekrana “yanlış isim” mesajı veren, Ahmet girilince “tebrikler,doğru isim” mesajı veren akış diyagramını oluşturunuz.

Soru11) Klavyeden girilen 5 adet sayının ortalamasını döngü mantığı ile bulup ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru12) Klavyeden girilen 10 sayıdan pozitif ve negatif olanların toplamını ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru13) 1 den 20 ‘ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru14) 1 ile 30 arasında bulunan çift sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru15) 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru16) Klavyeden girilen 5 sayıdan kaç tanesinin pozitif kaç tanesinin negatif olduğunu bulan akış diyagramını yapınız.Not: Sayaç mantığı ve döngü kullanarak yapınız.)

Soru17) Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini hesaplayan akış diyagramını yapınız.

Soru18) Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını sayac mantığı ile yani döngü kullanarak hesaplayıp, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru19) 1 den 50′ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru20) 50 den 1′ye azalarak tek sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru21) 1 den 100′ye kadar olana çift sayıları alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru22) 0 dan başlayarak klavyeden girilen bir sayıya kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru23) Klavyeden girilen bir sayıdan başlayıp, 1′e kadar olan sayıları alt alta ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru24) Ekrana 30 defa “Bilişim Teknolojileri” mesajını alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru25) Klavyeden girilen kullanıcının adını ekrana 20 kez yazan akış diyagramını yapınız.

Soru26) Klavyeden girilen iki sayının arasında bulunan tüm sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru27) Klavyeden girilen 10 sayının toplamını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru28) Klavyeden girilen 10 sayının ortalamasını bulup, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru29) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece negatif olanların çarpımını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru30) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece pozitif olanların ortalamasını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru31) Kullanıcı adı “admin”, şifresi “1234″ olan bir program için kullanıcıdan 3 kez giriş yapması istenecektir.(kullanıcı adı ve şifresi girilecek yani) Eğer her iki girişi de doğru yaparsa “Giriş izni var”, 3 kez yanlış giriş yapması sonucunda ise “Giriş izni yok” şeklinde mesaj veren akış diyagramını yapınız.

Soru32) Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru33) Klavyeden girilen 10 sayıdan negatif ve pozitif olan sayıların toplamını ekrana ayrı ayrı yazan

Soru34) Klavyeden girilen iki sayının karelerini ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru35) Kullanıcın adı klavyeden girilerek “Hoşgeldin<kullancıcı adı>”, altına ise “Programlama öğreniyorum” şeklinde mesaj veren algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru36) Kullanıcının yıl olarak doğum tarihi girilerek, bugünkü yaşını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru37) Kullanıcının tuttuğu takım klavyeden okunarak, ekrana “En büyük <tutulan takım>” yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru38) Dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunluğu klavyeden girilerek, ekrana dikdörtgenin alanını ve çevresini yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru39) Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru40) Klavyeden girilen bir sayı için pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana mesaj olarak yazan algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Soru41) Kullanıcın yaşı klavyeden girilerek reşit olup olmadığını mesaj olarak ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını yapınız.

 

Soru42) Klavyeden kullanıcının sevdiği sanatçının adı ve kullanıcının yaşı girilerek, ekrana “En iyisi” şeklinde mesaj vererek, kullanıcının 2020 yılında kaç yaşında olduğunu bulup, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru43) Klavyeden kullanıcının adı ve yaşı girilerek, ekrana “İyi ki doğdun” şeklinde mesaj vererek, kaç yıl sonra 30 yaşında olacağını ya da “30 yaşını geçmişsiniz” şeklinde mesaj olarak ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru44) Klavyeden girilen bir sayının mutlak değerini ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru45) 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 serisi matematikte fibonacci sayıları dediğimiz sayılardır. Bu sayılar arasındaki ilişkiyi anlayarak, bu serinin ilk 10 terimini ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru46) Klavyeden girilen bir sayının tek ya da çift sayı olduğunu ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru47) Klavyeden girilen bir sayının asal olup olmadıgını bulup, ekrana mesaj olarak yazan flowchart programını yapınız.

Soru48) Klavyeden 0 girilene kadar girilmiş olan sayıların toplamını ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru49) Klavyeden şifre olarak 123 girilene kadar kaç adet tahmin yapıldığını ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru50) Klavyeden girilen 5 sayıdan sadece pozitif olanların ortalamasını hesaplayıp ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru51) Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif ve negatif olanların ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan Flowchart uygulamasını yapınız.

Aşağıdaki Örnek soruların cevaplarını bağlantıları izleyerek sitemizden bulabilirsiniz.

1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız.
2. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yapınız.
3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.
4. Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.
5. 30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.


6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız.
7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
9. Klavyeden bir tam sayı okutunuz. Bu sayı ile klavyeden okunan diğer 10 sayıyı çarpma işlemi uygulayınız, sonuçları ekrana yazınız.
10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
11. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız.
12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.
13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız.
14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir.
15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız.
16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız.
17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız.
18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız.
19. Klavyeden dakika olarak girilen 5 şarkının toplam süresini saat olarak hesaplayan programı yapınız.
20. Girilen işlem türüne (* / – +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan programı yapınız.

 

Arama Terimleri:

 • algoritma soruları
 • basit algoritma örnekleri
 • algoritma btnleme soru ve cevaplar
 • algoritma ile ilgili sorular
 • algoritma soruları ve cevapları

Programcıların Yaptıkları 6 Büyük Hata

engineer_insside
1. Gereksinimleri anlamama
2. Projeye plansız başlama
3. Zayıf İletişim
4. Kaynak, bilgi ve/veya seviye yetersizliği
5. Yönetim ve Kontrol Eksiklikleri
6. Geçmişten ders çıkaramama

Kontrol Deyimleri If – If/Else – If/Else If/Else

C# ile Kontrol Deyimlerinin Kullanımını ve kullanım örneklerini bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz. Faydalı olması umduğumuz bu yazıyı anlaşılır ve yalın bir biçimde örneklerle C# Kontrol Deyimlerini öğretilmesini planladık.
if  ifadesi: Program içerisinde şartlı işlemler olduğu zaman kullanılan yapıdır

Kullanımı:

if(şart veya şartlar)

{

Kodlar;

}
Read more

20. Sorunun Cevabı

20. Girilen işlem türüne (* / – +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

//20. Girilen işlem türüne (* / - +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan programı yapınız. http://2gx.org
#region Kütüphane Dosyaları
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
#endregion

namespace hesap_makinesi_2gx
{
  class Program
  {
    #region Bekleme Modu
    static void Bekle()
    {
      while (true)
      {
        // ...Loading
      }
    }
    #endregion

    #region Klavye girişleri
    static double TusAl()
    {
      return double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    #endregion

    #region HESAP32 Anaekranı
    static void AnaEkran()
    {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("---------------Hesap Makinesi jn7.net---------------");
      Console.WriteLine("[1] TOPLAMA");
      Console.WriteLine("[2] CIKARMA");
      Console.WriteLine("[3] CARPMA");
      Console.WriteLine("[4] BOLME");
      Console.WriteLine("[5] KAREAL");
      Console.WriteLine("[CTRL+C] CIKIS");

      switch (Convert.ToInt32(TusAl()))
      {
        case 1: Toplama(); break;
        case 2: Cikarma(); break;
        case 3: Carpma(); break;
        case 4: Bolme(); break;
        case 5: KareAl(); break;
        default: AnaEkran(); break; 
      }
    }
    #endregion

    #region HESAP32 İşlemler Bloğu
    static void Toplama()
    {
      try
      {
        Console.WriteLine("-----TOPLAMA ISLEMI-----");
        Console.WriteLine("1.Sayiyi gir= ");
        double s1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("2.Sayiyi gir= ");
        double s2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        double sonuc = s1 + s2;
        Console.WriteLine("Sonuc= " + sonuc.ToString());
        Console.WriteLine("Ana Ekrana Donmek icin [ENTER]");
        Console.ReadLine();
        AnaEkran();
      }
      catch
      {
        Hata();
      }
    }

    static void Cikarma()
    {
      try
      {
        Console.WriteLine("-----CIKARMA ISLEMI-----");
        Console.WriteLine("1.Sayiyi gir= ");
        double s1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("2.Sayiyi gir= ");
        double s2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        double sonuc = s1 - s2;
        Console.WriteLine("Sonuc= " + sonuc.ToString());
        Console.WriteLine("Ana Ekrana Donmek icin [ENTER]");
        Console.ReadLine();
        AnaEkran();
      }
      catch
      {
        Hata();
      }
    }

    static void Carpma()
    {
      try
      {
        Console.WriteLine("-----CARPMA ISLEMI-----");
        Console.WriteLine("1.Sayiyi gir= ");
        double s1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("2.Sayiyi gir= ");
        double s2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        double sonuc = s1 * s2;
        Console.WriteLine("Sonuc= " + sonuc.ToString());
        Console.WriteLine("Ana Ekrana Donmek icin [ENTER]");
        Console.ReadLine();
        AnaEkran();
      }
      catch
      {
        Hata();
      }
    }

    static void Bolme()
    {
      try
      {
        Console.WriteLine("-----BOLME ISLEMI-----");
        Console.WriteLine("1.Sayiyi gir= ");
        double s1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("2.Sayiyi gir= ");
        double s2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        double sonuc = s1 / s2;
        Console.WriteLine("Sonuc= " + sonuc.ToString());
        Console.WriteLine("Ana Ekrana Donmek icin [ENTER]");
        Console.ReadLine();
        AnaEkran();
      }
      catch
      {
        Hata();
      }
    }

    static void KareAl()
    {
      try
      {
        Console.WriteLine("-----KARE AL-----");
        Console.WriteLine("Karesi alinacak sayi gir= ");
        double s1 = double.Parse(Console.ReadLine());
        double sonuc = s1 * s1;
        Console.WriteLine("Sonuc= " + sonuc.ToString());
        Console.WriteLine("Ana Ekrana Donmek icin [ENTER]");
        Console.ReadLine();
        AnaEkran();
      }
      catch
      {
        Hata();
      }
    }

    #endregion

    #region HESAP32 Hata önleme kodu
    static void Hata()
    {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("COK BUYUK BIR SAYI YADA HARF GIRDINIZ");
      Console.WriteLine("PROGRAMIN DUZGUN CALISMASI ICIN DAHA DIKKATLI OLUN");
      Console.WriteLine("ANA EKRANA DONMEK ICIN BIR TUSA BASIN");
      Console.ReadLine();
      AnaEkran();
    }
    #endregion

    #region HESAP32 Anametod
    static void Main(string[] args)
    {
      //:Kodlar buraya 
      Console.Title = "HESAP MAKİNESİ --2gx.org-- c# Console Deneme";
      AnaEkran();
      Bekle();
    }
    #endregion
  }
}

18. Sorunun Cevabı

18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kdvlitoplam
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız. http://jn7.net/
      Console.WriteLine("Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız. http://jn7.net/");
      int toplam_fiyat = 0;
      int brut_fiyat;
      for (int i = 0; i       {
        Console.WriteLine("{0}. ürünün fiyatını giriniz", i + 1);
        int urun_fiyat = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("{0}. ürünün kdv oranını giriniz", i + 1);
        int urun_kdv = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        brut_fiyat = (((urun_fiyat * urun_kdv) / 100)+urun_fiyat) ;
        Console.Write(" brut fiyat=" + brut_fiyat);
        toplam_fiyat = toplam_fiyat + brut_fiyat;
        Console.WriteLine(" toplam fiyat=" + toplam_fiyat);        
      }
      Console.Write(" toplam fiyat="+ toplam_fiyat);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

17. Sorunun Cevabı

17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız.(Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace haftanıngunleri
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız. http://jn7.net
      Console.WriteLine("17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız. http://jn7.net");
      string gun;
      do
      {
        Console.WriteLine("Günü giriniz (Çıkmak için '0' ı tuşlayınız");
        gun = Console.ReadLine();

        if ((gun == "Pazartesi") || (gun =="pazartesi"))
          {
            Console.WriteLine("Haftanın 1. Günü");
        }
        else if ((gun == "Salı") || (gun == "salı"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 2. Günü");
        }
        else if ((gun == "Çarşamba") || (gun == "çarşamba"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 3. Günü");
        }
        else if ((gun == "Perşembe") || (gun == "perşembe"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 4. Günü");
        }
        else if ((gun == "Cuma") || (gun == "cuma"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 5. Günü");
        }
        else if ((gun == "Cumartesi") || (gun == "cumartesi"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 6. Günü");
        }
        else if ((gun == "Pazar") || (gun == "pazar"))
        {
          Console.WriteLine("Haftanın 7. Günü");
        }
        else 
        {
          Console.WriteLine("Geçersiz bir gün değeri girdiniz");
        }

      } while (gun !="0");

    }
  }
}

15. Sorunun Cevabı

Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için <a href="http://http://jn7.net/programming/20-algoritma-sorusu-ve-c-ile-cozumleri">tıklayınız</a>.)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace notcevirme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız. http://2gx.org
      Console.WriteLine("15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız. http://jn7.net");
      for (int i = 0; i &lt; 6; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + ".Notu Giriniz =");
        int not = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        if ((not &lt; 0) || (not &gt; 100))
        {
          Console.WriteLine("Geçersiz bir not girdiniz");
          i--;
        }
        else if ((not &gt; 0) &amp;&amp; (not &lt; 25))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=0");
        else if ((not &gt;= 25) &amp;&amp; (not &lt; 45))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=1");
        else if ((not &gt;= 45) &amp;&amp; (not &lt; 55))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=2");
        else if ((not &gt;= 55) &amp;&amp; (not &lt; 70))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=3");
        else if ((not &gt;= 70) &amp;&amp; (not &lt; 85))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=4");
        else if ((not &gt;= 85) &amp;&amp; (not &lt;= 100))
          Console.WriteLine("Notun karşığı=0");
      }
    }
  }
}

14. Sorunun Cevabı

14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace saat
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir. http://jn7.net
      Console.WriteLine("14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir.http://jn7.net");
      DateTime simdi = DateTime.Now;
      int saniye = simdi.Second;
      int dakika = simdi.Minute;
      int saat = simdi.Hour;
      Console.WriteLine("Saat şu anda = " + saat + ":" + dakika + ":" + saniye);
      for (int i = saat; i       {
        for (int j = dakika; j         {
          for (int k = saniye; k           {
            Console.Clear(); //Konsol ekranını temizliyoruz
            Console.WriteLine("Saat şu anda = " + i + ":" + j + ":" + k);
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);// Programı 1 saniye bekletir.
          }
          saniye = 0;
        }
        dakika=0;
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

13. Sorunun Cevabı

13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace enbuyuknot
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız. http://jn7.net

      Console.WriteLine("Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız. http://jn7.net");
      Console.Write("Not Sayısını Girin");
      int adet = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int enbuyuk = 0, enkucuk = 100;
      for (int i = 0; i       {
        Console.Write(i + 1 + ". notu giriniz: ");
        int not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (not &gt; 100 || not         {
          Console.Write("Yanlış not girdiniz. Lütfen tekrar ");
          i--;
          continue;
        }
        if (not &gt; enbuyuk)
          enbuyuk = not;
        if (not           enkucuk = not;
      }
      Console.WriteLine("En büyük: " + enbuyuk);
      Console.WriteLine("En küçük:: " + enkucuk); 
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Back to Top