Archive: Öğretmenlik

Değerler Eğitimi Merhamet Konulu Komposizyon

Değerler Eğitimi Merhamet

Okulumuz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Değerler Eğitimi kapsamında düzenlediğimiz Merhametli Olmak konulu komposizyon yarışmasında okul birincisi A12b sınıfından Yakup KAYABAŞI olmuştur. Yazdığı komposizyon ;

Değerler Eğitimi Merhamet

MERHAMETLİLERİN MERHAMETLİSİ

Merhamet kendisine yapılan tüm kötülüklere rağmen karşısındaki kişiye acımak ve onun iyiliğini düşünmektir. Merhamet duygusuna sahip olan insanlar bağışlayıcı ve affedici duygular sergilerler. Hz. Mevlana bir sözünde şefkat ve merhamette güneş gibi ol demiştir. Merhamet duygusu insana anne karnında aşılanan bir duygudur. Merhametli insan Allah-ü Teala katında mertebesi yükselir.

Şüphesiz ki insanların içinde en merhametli kişiler Peygamberlerdir. Peygamberler bile kendilerine yapılan onca kötülüklere rağmen insanlara merhamet göstermiş ve büyük müşrik toplumlarının helak olmalarının önüne geçmiştirler.

Şüphesiz ki Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in Taif hadisesi bunlardan bir tanesidir.

Efendimiz çok zor şartlarda Allah’ın kelamını insanlara ulaştırmaktadır; fakat Mekke’nin büyük çoğunluğu iman etmemektedir. Efendimiz kimin iman edip kimin iman etmediğine bakmaksızın ilahi mesajını tebliğ etmektedir. Efendimiz bu olaylar sonucun da, Taif’ e gitmeye karar verir. Yanına yardımcısı olan Hz. Zeyd’i de alarak yola koyulurlar. Çileli bir yolculuğun ardından Taif şehrine ulaşırlar. Efendimiz tek tek tüm evlere dolaşarak Allah’ın mesajını kullarına ulaştırır; fakat onlarda Mekkeli müşrikler gibi inanmazlar ve ona hakaret ederler. Bu olayların sonucunda Peygamber efendimiz ve Hz. Zeyd şehri terk etmek için yola düşerler. Fakat eli kanlı katiller, peygamber efendimizi yolda beklemektedirler. Efendimiz ve Hz. Zeyd tam şehirden çıkarlarken bu kalbi mühürlü ve eli kanlı katiller onlara küfür etmeye ve taşlamaya başlarlar. Efendimiz etrafında ki kalabalığa hüzünle bakar, hepsinin yüzlerinde nefret ve ağızlarında ağır hakaretler vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Allah’ın dinine davet ettiği insanlar tarafından taş yağmuruna tutulmaktadır. Taşlar Peygamber Efendimize ve Hz. Zeyd’ e isabet etmektedir. Hz. Zeyd çaresizlik içinde kıvranmakta ve tek derdi peygamberi korumaktır. Hz. Zeyd müşrik toplumuna yalvararak ne olur peygambere atmayın bana atın diyerek peygamberimize siper olamaya çalışmaktadır.

Lakin taş yağmuru o kadar fazladır ki Peygamber Efendimize ve Hz.Zeyd’ e isabet etmektedir. Hz.Zeyd in asıl canını yakan, vücuduna isabet eden taşlar değil: isabet etmeyenlerdi . Çünkü isabet etmeyen taşlar Allah Resulu’na isabet etmektedir. Efendimiz elini başının arasına alarak kendini korumaya çalışır. Merhametsiz zalimler Peygamberimizin kolundan tutup yerden kaldırarak dalga geçmeye onu tekrar taşlamaya başladılar. Hz Zeyd bu sırada peygamberimizin beddua edeceğini düşünür. ama Peygamber Efendimiz, rahmet peygamberidir. O Taif halkı için endişelenmektedir. Onlar için o mübarek dudaklarından tek bir beddua bile dökülmez. Peygamber efendimiz ve Zeyd şehirden biraz uzaklaştıktan sonra bir üzüm bağına sokulurlar.

Efendimiz ve Hz. Zeyd  yaralarını su ile temizleyip vakit geçirmeden iki rekat namaza dururlar. Tam o sırada Cebrail (a.s) gelir. Cebrail Peygamberimize isterse bir sözüyle dağları Taif halkının üzerine kaldırıp onları helak edebileceğini söyler. Fakat efendimiz beddua yerine dua etmeyi seçer. İşte merhamet budur: kendisine bir insanın yapabileceği en büyük zalimlikleri yapan Taif halkına kıyamaz ve ben onların helak olmalarını değil, onların nesillerinden merhametli insanların gelmesini dilerim diyerek ne kadar merhamet sahibi olduğunu bizlere göstermektedir.

Allah bizlere de Peygamber Efendimiz gibi merhametli olmayı nasip etsin…

Değerler Eğitimi Panoları için hazırladığımız Sayfamızdada Göz atmak isteyebilirsiniz. http://degerleregitimi.jn7.net/

Arama Terimleri:

 • sabır

2016 YGS Konuları

Mühendislik Tamamlama

YGS Konuları

YGS Konuları

YGS MATEMATİK KONULARI
1-)Sayılar
2-)Basamak Kavramı
3-)Taban Aritmetiği
4-)Bölme-Bölünebilme
5-)OBEB-OKEK
6-)Rasyonel Sayılar
7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-)Mutlak Değer
9-)Üslü İfadeler
10-)Köklü İfadeler
11-)Oran-Orantı
12-)Denklem Çözme
13-)Problemler
14-)Mantık
15-)Kümeler
16-)Bağıntı-Fonksiyon
17-)İşlem-Modüler Aritmetik
18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS GEOMETRİ KONULARI
1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-)Üçgende Açı
3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-)Üçgende Alan
5-)Üçgende Benzerlik
6-)Açıortay-Kenarortay
7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-)Çokgenler
9-)Çember-Daire
10-)Katı Cisimler
11-)Doğrunun Analiyiği
12-)Noktanın Analitiği
13-)Simetri-Döndürme

YGS FİZİK KONULARI
1-)Fiziğin Doğası
2-)Vektör-Kuvvet-Denge
3-)Basit Makineler
4-)Ağırlık Merkezi
5-)Doğrusal Hareket
6-)İş-enerji
7-)Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-)Basınç
9-)Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-)Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-)Isı-Sıcaklık
12-)Elektrostatik
13-)Elektrik Akımı
14-)Manyetizma
15-)Işık Bilgisi
16-)Mercekler-Aynalar
17-)Ses-Uzay

YGS KİMYA KONULARI
1-)Kimyanın Gelişimi
2-)Bileşikler
3-)Kimyasal Değişimler
4-)Karışımlar
5-)Hayatımızdaki Kimya
6-)Madde ve Özellikleri
7-)Atomun Yapısı
8-)Periyodik Cetvel
9-)Kimyanın Temel Kanunları

YGS BİYOLOJİ KONULARI
1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-)Canlıların Ortak Özellikleri
3-)Canlıların Temel Bileşenleri
4-)Hücrenin Yapısı
5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-)Nükleik Asitler
7-)Protein Sentezi
8-)Enzimler
9-)Canlıların Sınıflandırılması
10-)Ekoloji
11-)Solunum-Fotosentez
12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-)Kalıtım-Evrim
14-)Bitkiler
15-)Vücudumuzdaki Sistemler
16-)Duyu Organları

 

YGS TÜRKÇE KONULARI
1-)Sözcükte Anlam
2-)Cümlede Anlam
3-)Paragraf
4-)Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-)Sözcüğün Yapısı
6-)Cümlenin Öğeleri
7-)Fiil Çatısı
8-)Cümle Çeşitleri
9-)Anlatım Bozuklukları
10-)Ses Bilgisi
11-)Yazım Kuralları
12-)Noktalama İşaretleri
13-)İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

 

 

YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH

1-)Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2-)İlk Uygarlıklar
3-)İlk Türk Devletleri
4-)İslam Tarihi ve Uygarlığı
5-)Türk İslam Devletleri
6-)Türkiye (Anadolu) Tarihi
OSMANLI TARİHİ
7-)Beylikten Devlete (1300 – 1453)
8-)Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
9-)Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10-)Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11-)En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
12-)Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13-)Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14-)Erzurum ve Sivas Kongreleri
15-)Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16-)Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17-)I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18-)Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19-)Lozan Antlaşması
20-)Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21-)Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22-)Atatürk Devrimleri
23-)Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24-)Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 

YGS COĞRAFYA KONULARI
1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-)Dünyanın Hareketleri
3-)Harita Bilgisi
4-)İklim Bilgisi
5-)İç ve Dış Kuvvetler
6-)Beşeri Coğrafya
7-)Ekonomik Faaliyet Türleri

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtım Filmi

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuz Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtım Filmi için hazırladığımız tanıtım filmini seyredebilirsiniz. Yorumlarınız bekliyorum.

2015 Teknik Öğretmenler İçin Giriş Sınavı Başvuraları 11 Haziran’da

Mühendislik Tamamlama

2015 Teknik Öğretmenler Mühendislik Tamamlama Sınavı İçin  Başvuralar 11 Haziran’da başlıyor. 24 Haziran’da son bulacak başvuruları osym.gov.tr den yapabilirsiniz. Osym tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

DUYURU

(10 Haziran 2015)

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2015-Mühendislik Tamamlama): Başvurular

3795 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” ve bu doğrultuda alınan Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, ÖSYM tarafından Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2015-Mühendislik Tamamlama) yapılacaktır.

Sınav, 26 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınava başvuru işlemleri 11 Haziran 2015 tarihinde başlayacak, 24 Haziran 2015 tarihinde sona erecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda başvurma, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

 

başvuru klavuzuna göre sadece şu alanlardan mezun olan teknik öğretmenler başvuru yapabilecekler.

 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
 • DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK
 • ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
 • ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
 • KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
 • MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
 • MAKİNE
 • ÖĞRETMENLİĞİ
 • MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
 • MEKATRONİK
 • ÖĞRETMENLİĞİ
 • METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • METAL ÖĞRETMENLİĞİ
 • MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
 • OTOMOTİV
 • ÖĞRETMENLİĞİ
 • TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
 • TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
 • TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
 • TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
 • YAPI ÖĞRETMENLİĞİ

 

2014 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı

Mühendislik Tamamlama

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2014-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri (20.06.2014)

2013 2013-Mühendislik Tamamlama Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı veya Buradan İndirebilirsiniz.

 

DUYURU
(20 Haziran 2014)

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
(2014-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri

3795 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” ve bu doğrultuda alınan Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, ÖSYM tarafından Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2014-Mühendislik Tamamlama) yapılacaktır.

Sınav, 19 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınava başvurma işlemleri 23 Haziran 2014 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda başvurma, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Arama Terimleri:

 • 2014 mühendislik tamamlama sınav soruları
 • 2014 mühendislik tamamlama sınav soruları ve cevapları
 • 2014 mühendislik tamamlama sınav soruları pdf
 • 2014 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları giriş sınavı
 • mühendislik tamamlama 2014 soruları

IDE Sabitdisk Montajı Nasıl Yapılır?

IDE Harddisk Montajı

IDE Harddisk Montajı

Daha önceki yazımızda Sata Sabitdiskin Anakarta nasıl montaj edileceğini anlatan video izletmiştik. Bu yazımızda ise IDE bağlantı tipine sahip sabitdiklerin anakart ile kasa içine montajının nasıl olması gerektiğini anlatan bir videomuz var. İKi video da Gediz Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

KAMERALAR

Dijital Kameralar

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijital kameralar vasıtası ile fotoğraf çekip bunları bilgisayara aktarabilir ya da fotoğraf yazıcıları yardımı ile baskı yapabilirsiniz

Dijital fotoğraf makineleri, elektroniğin temelini oluşturan direnç değişimlerini esas alarak çalışır. Her malzemenin değişik durumlarda farklı dirençleri vardır. Kimisi nem oranıyla değişim gösterir, kimisi sıcaklıklar, kimisi de üzerine düşen ışığın frekansıyla değişim gösterir. Dijital fotoğraf makineleri de tamamen ışığın frekansını algılayan oldukça ufak fakat içerisinde günümüz teknolojisinde 15 milyondan fazla piksel barındırabilen panellerle çalışır. Bu pikseller son teknoloji ile her renge hassasiyet gösterebilir hâle gelmiçtir, yine de mükemmel değillerdir.

Read more

Değerler Eğitimi Sabır Konulu Güzel Söz Resim ve Pano Nesneleri

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Değerler Eğitimi Mart-Nisan AYı değeri SABIR konulu güzel söz, resim ve pano nesneleri.

Değerler Eğitimi SABIR <– PDF Belgesi

Sabır ve namaz, yalnız Allah’tan korkan müminlere kolay gelir. [Bakara 45]

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır…

Sabır güzeIdir, fakat yoksuIIarda oIursa daha da güzeI oIur.
● Sabrı zengin olanın kalbi de büyüktür, o hiç bir zaman aceleci olmaz, coşkunluk ve hırs içinde değildir. İlk önce kendine hakim olabilen, daha sonra içinde bulunduğu güçlüklere göğüs gerer. İyi bir fırsat yakalayabilmek, sonsuz zaman mekanlarından geçer. Hislerine kapılmayarak, adımını sağduyulu atmak, uzun süre hafızada barındırılan kararları olgunlaştırır. Yavaş yol alan bastonlu “zaman”, herkülün yumruğundan güçlüdür, çoğu şeyi yoluna- nizama koyar. Tanrı bile yumruk yerine, zaman ile terbiye eder. Sabırla bekleyebilen, sonunda mükafatlandırılır, çünkü şans ondan yana olur.

● Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir

●  Sabır öyle bir güçtür ki, dileyene dağı devirtir.    Hz. Fatıma

Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.

 Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce (sabah namazını) ve batışından önce de (öğle ve ikindi namazalarını kılarak) Rabbini

Hamd ile tesbih et.

 Girin oraya, ister sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız” (denilecek).

Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.

Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.

Arama Terimleri:

 • sabır ile ilgili sözler
 • sabirla ilgili gorseller
 • sabır ile ilgili görseller
 • sabir sozleri
 • sabirla ilgili resimler
 • sabirla ilgili sozler
 • sabırla ilgili resimli sözler
 • değerler eğitimi sabır
 • sabirla ilgili resim
 • sabırla ilgili güzel sözler
 • Sabır ile ilgili resimler
 • imtihan ile ilgili sözler
 • sabır resimleri
 • değerler eğitimi sabır pano
 • ımtıhanla ılgılı guzel sozler

2013-2014 2. Dönem Başı Zümre Toplantı Tutanakları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Zümre Toplantı Tutanakları

Bilişim Tekonolojileri Bölümü Web Tasarımı Dalı Alan Derleri için olan 2. Dönem başı zümre Toplantı Tutanaklarıdır. Tüm Dersler için ayrı ayrı toplantı tutanağı yapılmıştır.

2013-2014 Grafik ve Animasyon dersi zümresi 2. dönem  2013-2014 2. Dönem Başı Grafik Animasyon Dersi Zümresi

2013-2014 internet programcılığı dersi zümresi 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı İnternet Programcılığı Dersi Zümresi

2013-2014 İnternet programcılığı1.DÖNEM ZÜMRE 2013-2014 1. Dönem Başı İnternet Programcılığı Dersi Zümresi

2013-2014 paket programlar temelleri dersi zümresi 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı Paket Programlar Dersi Zümresi

2013-2014 PROGRAMLAMA DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE 2013-2014 1. Dönem Başı Programlama Temelleri Dersi Zümresi

2013-2014 programlama temelleri dersi zümresi 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı Programlama Temelleri Dersi Zümresi

2013-2014 Temel Elektronik 1.DÖNEM ZÜMRE 2013-2014 2. Dönem Başı Temel Elektronik ve Ölçme Dersi Zümresi

2013-2014 Temel Elektronik ve Ölçme dersi zümresi i 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı Temel Elektronik ve Ölçme Dersi Zümresi

2013-2014 veri tabanı organizasyonu dersi zümresi 2. dönem 2013-2014 2. Dönem BaşıVeri Tabanı Dersi Zümresi

2013-2014 WEB 1.DÖNEM ZÜMRE 2013-2014 2. Dönem Başı Wen Tasarımı Dersi Zümresi

2013-2014 web tasarım programlama dersi zümresi i 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı Web Tasarımı ve Programlama Dersi Zümresi

2013-2014 BİLİŞİM TEKNİK RESİM 1.DÖNEM ZÜMRE 2013-2014 2. Dönem BaşıTeknik Resim Dersi Zümresi

2013-2014 bilişim teknolojilerinin temelleri dersi zümresi 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı BTT Dersi Zümresi

2013-2014 Bilişim ve Teknik Resim dersi zümresi i 2. dönem 2013-2014 2. Dönem Başı TEknik Resim Dersi Zümresi

Değerler Eğitimi VEFA Pano Resimleri

2013-2014 değerler eğitimi projsi kapsamında okal panosunda kullandığımız resimleri sizlerle paylaşıyorum.

Arama Terimleri:

 • vefa ile ilgili görseller
 • vefa ile ilgili resimler
 • VEFA GÖRSELERİ
 • vefa ile ilgili resim
 • vefayla ilgili resim
 • degerler egitimi vefa
Back to Top