Archive: Uncategorized

İki Toplam Problemi Çözümü

Bir dizi içindeki hangi iki sayıyı toplarsak hedef sayıyı elde edebiliriz. Bu problemi çözen algoritma.

Örnek:

dizi = [1,2,3]

hedef_sayı = 4

sonuc = [1,3] dizinin 1. ve 3. elemanlarını toplarsak 4 hedef sayısına ulaşırız.

Başka bir örnek : dizi = ([1234,5678,9012], 14690)), [1,2])

dizi = ([2,2,3], 4)), [0,1])

Pyhton :

def two_sum(numbers, target):
sums = []
for i in range(0, len(numbers)):
for j in range(i+1, len(numbers)):
if (numbers[i] + numbers[j] == target):
sums.append(i)
sums.append(j)
return sums


Web Tasarımında Kompozisyon Elemanları – ÇİZGİ

Web Tasarımında Kompozisyon Elemanları – ÇİZGİ

Tasarım:

Tasarım için bir çok tanımlama yapılabilir.

Genel anlamda düzenleme olarak bakılabilir. Bunu da oldukça karmaşık yöntemlerle yapmak gibi yönelimlerimiz vardır.

Design sözcüğü latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmek’tir.

Wikipedia’da tasarım kelimesine bakarsak : “Tasarım, bir planın, bir nesnenin ya da bir inşaat süreci içinde (mimari çizimler, mühendislik çizimleri, iş süreci vb.) yaratılması. Elizabeth Adams Hurwitz tarafından kısa ve öz olarak, “gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımlanmıştır. Genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari, peyzaj ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim hem bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir obje veya ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün vb.), mekan ve alan (yapı, peyzaj) için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı ise hem son plan veya taslak (bir çizim, modelleme vb.); ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen bir obje, ürün, mekan ve alan) için kullanılır.

Fakat günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik tasarımolmak üzere, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımını örnek gösterebiliriz.”

Kelimelerin kökenleri anlamında, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; resimsel anlamda ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir.

Ruhani anlamda ise aklın gözü’ betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir.

Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak anlamları vurgulanır.

Tasarım, iki veya daha fazla objenin birbirileriyle ve içinde bulundukları ortamla ilişkilerini düzenlemek üzerine kurulmuş bir disiplindir.

Tasarım, amaca hizmet eder olmalıdır. Web sayfasını okutmaksa gâyemiz, ziyâretçiyi görsel öğeler ve renklerle boğmaktan kaçınmalıyız. Seyirlik veriler sunuyorsak da uzun metinlere yer vermememiz doğaldır.

Genel yargı olarak, fonksiyonu göz ardı ederek yapılan her estetik tasarım, ilgisiz kalmaya ve kaybolmaya mahkumdur diyebiliriz.

Tasarım Elemanları

Tasarım Elemanları

Çizgi

Tasarımlarımızda çizgilerin sembolize ettiği anlamları bilerek bilinçli bir şekilde kullandığımızda, izleyiciye anlatmak istediğimizi daha doğru bir ifadeyle iletebiliriz. Aslında çizgi gibi tasarım elemanlarının sembolize ettiği anlamlar tamamen insan psikolojisinden kaynaklanan bir iletişimin ifadesidir.

Çizgi düşüncelerimizi kağıt üzerine aktarmamızda en basit en direkt yoldur. Her zaman bir plan veya taslak çizerken, düşüncelerimizi çabuk ve kesin olarak anlatmak isterken kalemimizi kullanırız.

Çizgi görsel bir anlatımda ilk anlatım unsurudur. Kısaca diyebiliriz ki, çizgi grafik olarak hareket halindeki bir noktanın belirli bir yönde eğiliminden doğar.

Odanın içinde etrafımıza bakarsanız, pek çok çeşitli karakterlerde çizgilerle karşılaşabilirsiniz. Objelerin üzerinde güzel, zarif belirli çizgiler görmek mümkündür. Kendimizin veya köpeğimizin tüylerine baktığımızda incecik çizgilerin olduğunu görürüz. Mobilyalarımızda ağaç damarlarının oluşturulduğu çizgileri görebilirsiniz. Pencere kenarlarının oluşturulduğu çizgilerse kalın kuvvetli çizgilerdir.

Daha yumuşak çizgileri aradığınızda perdelerin kıvrımlarında ve giydiğiniz elbiselerde görebilirsiniz.

DEVAMLI ÇİZGİLER

Çizgi soyut bir kavramdır. Çünkü derinlik ve hacim olarak gözlemlenen bir yapıda değildir. Her şey büsbütün tamam yüzeyler olarak görünür. Bü yüzeyler mümtesna olarak çok kalın olabilirler fakat yine de boyut olarak yüzey kazanırlar. Kalın çizgi pratik olarak gözümüzde bile iki boyuttan oluşur.

Bununla birlikte unutulmamalıdır ki çizgi soyut bir kavramdır. Ve iki yüzeyin kesiştiği yerde meydana gelir. Bu bakımdan çizgi sanatçının mantığıyla kullanabileceği malzemedir. Çizginin anlatım olanaklarından hem subjektif hem objektif yollardan faydalanmak mümkündür. Objektif olarak, ölçüm, teknik resim ve projelerde çizgilerden yararlanırız. Subjektif yönde anlatımlarda ise sınırsız imkanlara sahip oluruz.

Sanat dilinde çizgi basitleştirme, yerine göre sadeleştirme veya soyutlaştırma sonucudur. Doğada, ancak biçimlere, yüzeylere rastlarız. Yüzeylerin bittiği yerler veya yüzeylerin birbirleriyle ilişkili olduğu kenarlar çizgi etkisi yaparlar. Nesnenin nasıl göründüğünü tespit ederken, bütünü görme alışkanlığımızı asıl temel elemanlarına indirgeriz. Bu nesneyi algılamaya yarayan görme usullerinden birini adeta içgüdümüzle yalınlaştırarak geliştirir. Bu nesneyi algılamamız da ilk adım çoğu zaman onun biçimini belirleyen kenar çizgilerinin algılanmasıdır. Bir nesnenin kendi çizgilerini tespit ederken bu çizgilerin o nesnede gerçekten mevcut olup olmadığını biliriz.

Görme alışkanlğını geliştirme yollarından biri de nesnelere: onları biçimlendiren temel yönler açısından bakmaktır. Ayakta duran bir figüre yalnız dikey bir çizgi olarak bakar, bir sütun, bir ağacı aynı şekilde tespit ederiz. Çizgiyi bu tarzda tespit ettiğimiz zaman, nasıl ok işareti bizi belli bir yönde harekete zorlayan bir sembolse, nesnelerin de öylece sembolünü yapmış oluruz. Bir nesneyi ana çizgileriyle göstermek, gerçekte birbirinden başka olan öteki nesnelerin aralarında bağıntı kurmaya yarar. Ağaç, sütun, ayakta duran inskan figürü dikey oluşları yüzünden zihnimizde birbiriyle bağlarız.

Düz çizgiler hangi konu, tertip ve kombinezonlarda ele alınırsa anlınsınlar, statik hareketsiz çizgilerdir. Düz çizgilere bakan göz hiçbir dalgalanmaya, kırılmaya, iniş çıkışa katılmadığı için, bir durgunluk, durulma, yerleşim etkisi altında kalır.

Eğer bu düz çizgiler topluluğu dokan derecelik açı prensibinden ayrılır, eğik çizgiler kombinezonları olarak görünürse, statizm duygusu yine kalır ama, bir hareket, bir kıpırdama etkisi doğmuş olur. Tam dikey, tam yatay prensibinden ayrılmış düz çizgiler sağa sola yatmakla hareket kıpırdama duygusuna yol açmış olurlar.

Düz çizgilerin statik etkisine karşılık eğri çizgileri arttıkça dinamizm ve hareket duygusu uyandırırlar. Biçimlerin insan üstünde uyandırdıklarının doğa ile sıkı etkisi, bundan ötürü renkler ile de olduğu gibi çizgiler de anlam etkileri bakımından yeryüzü gösterileri ile sıkı sıkıya ilgilidirler.

Dikey ve yatay çizgilerin durgunluk, durulma yerleşim (istikrar) , eğri helozini çizgilerinde hareke kıpıdanma etkisi uyandırdığı gerçeğini, yalnız çağdaş ressamlarda değil, belki de daha fazla eski ressamlarda görürüz.

Eğri çizgiler dinamizm, hareket duygusu uyandırır. Bir çizgi ne kadar eğilip bükülürse, tıpkı deniz dalgaları gibi o nispette canlılık, kıpırdanma duygusu uyandırır. Herhangi bir geometrik şekil bize doğadan esintiler getirebilir. Spiraller ve yuvarlaklar güneşi bulutları, üçgenler ve dörtgenler kayaları hatırlatabilir. Dikeyler ağaçları, yataylar denizi ve ufukları çağrıştırabilir.

Çizgi kendi etrafından bükülerek bir takım dalgalı yüzeyler yaratabilir. Bütün bu hareketler gözü oyalar. Bu gidiş ritmik bir karakter aldğından çoğu kez göze hoş gelen bir oluşum elde edilir. Eğri karakterli bir çizginin kendine öçgü akcılığı vardır. Buna karşın çigi amni yön değiştirmelerde heyecan, hayret ve tereddüt uyandırır, kararsızlık yaratır.

 
Feature WordPress Blog Teması


Feature modern stili kolay kurulumuyla güzel basit ve temiz arayüzlü başka bir wordpress teması. 9 farklı arayüz şablonu sunan tema bunun yanında 2 farklı renk seçeneğiyle özelleştirilme imkanı sunuyor.

Daha Fazla Bilgi/İNDİR         DEMO

Proxy Server Vekil Sunucu Oluşturma

Proxy Server Vekil Sunucu Oluşturma

Proxy Server Vekil Sunucu Oluşturma

Vekil sunucu bilinen İngilizce adıyla proxy server internette iz bırakmadan. Anoymous (belirsiz ) olarak dolaşmak için kullanılan sistemlerdir. Herhangi bir web sayfasına dierk olarak değilde proxy server ile erişirseniz web sayfası sizin değil proxy sunucunun bilgilerine erişecek böylelikle sizle ilgili bilgi toplayamayacaktır. Aynı şekilde genellikle mahkemelerce erişimi engellenmiş web sitelerinie erişmek içinde proxy sunucular kullanılır.

Proxy sunucular; Proxy sunucu,internete erişim sırasında ara makine olarak kullanılan makinelerdir. İnternete erişim sırasında vekil aracı görevi görürler. İnternete erişim sırasında direkt bağlantı yerine bu tür bağlantılar üzerinden bağlanılır ve ana bağlantıyı isteyen makine geçici olarak kimliğini gizleyebilir. Çünkü internete bu makinalar üzerinden bağlanıldığından karşı tarafın,bağlanan makineyi değil üzerindeki vekil sunucuyu proxy serverı görecektir.

Bu teknoloji, birçok avantaj sağlar:

  • Fazladan hız: vekil sunucu, çok ziyaret edilen sayfaları önbelleğine alabilir. Bu durumda, o sayfa ziyaret edilmek istendiğinde dünyanın öbür ucundaki bir sunucuya bağlanmak yerine önbellekteki bilgi okunur.
  • Fazladan kontrol: vekil sunucu, istenen sayfalara erişim verip istenmeyenlere erişim vermeyebilir. Kimin hangi sayfaya girdiğini bellekte tutabilir. Gerekiyorsa, içeriği değiştirerek (örneğin küfürleri silerek) verebilir.
  • Fazladan güvenlik: vekil sunucu, virüslü dosyaları otomatik olarak temizleyebilir. Ayrıca, ağda hiç kimsenin internete doğrudan erişimi olmadığı için bir virüsü veya zararlı bir programı yayma ihtimalini de azaltır.

Mozilla Firefox 2.0 altında Vekil sunucu tanımlanması

  • Fazladan gizlilik: Özellikle Çinliler, Google ve Vikipedi gibi Çin hükümetince yasaklanan sitelere bağlanmak için bu yönteme başvururlar.
  • Asgari erişim: Kullanıcılar, özellikle hükümet tarafından yasaklanan (teknik tabiriyle “erişimi engellenen”) internet sitelerine bağlanmak için bu yönteme başvururlar.

Vekil sunucu oluşturmak çok basittir. Kendi ev bilgisayarınızda veya varsa hostunuza kolayca vekil sunucu oluşturabilirsiniz. Proxy sunucu oluşturmak için PHProxy  Projesini kullanacağız. Son güncellemesi oldukça eski bir tarihte olduğu halde hala çalışan bu proxy projesi ile PHP destekli sunucuya sahip herkes tarafından kullanılabilir.
Yapmanız gereken sunucunuz da bir klasör oluşturup indirdiğiniz dosyaları içine atmak. Artık sizin de kendinize özel çalışan bir proxyniz oldu.

http://sourceforge.net/projects/poxy/ adresinden proxy sunucu projesini indirebilirsiniz.

Çalışan proxy sunucuyu test etmek isterseniz http://jn7.net/proxyserver/ adresini kullanarak benim oluşturduğum vekil sunucuyu görebilirsiniz.

Dünyada En’ler

  Dünyada En’ler
Dünyanın en
      geniş
ülkesi
Rusya‘dır. Yüzölçümü: 10.610.083 km2
      küçük ülkesi Vatikan‘dır. Yüzölçümü: 0.272 km2
      çok ülke ile sınır komşusu olan ülke Çin‘dir. Komşu ülke sayısı 15.
      uzun kesintisiz sınırı ABD – Kanada arasındadır.
      kalabalık kenti Japonya’nın başkenti Tokyodur. (26.5 milyon)
      geniş alana yayılmış kenti Avustralya’nın Mt.Isa Queensland  25.427 km2
      yüksek yerleşim birimi deniz seviyesinden 5.090 m. yukarıda olan
      Çin’in
Webzhuan bölgesidir.
      alçak yerleşim birimi deniz seviyesinin 54 m. altında olan
      ABD’nin California eyaletine bağlı
Calipatria kentidir.
      kuzeyindeki yerleşim birimi 78.5 derece kuzeyde olan
      Norveç’in
Ny Alesond kentidir.
      güneyindeki yerleşim birimi 55.1 derece güneyde olan
      Şili’nin
Puerto Williams kentidir.
      ıssız yeri, Güney Atlantik’teki Tristan Cunha adasıdır. (Hiçbir yerleşim yoktur.)
      çok dil konuşulan ülke,
     
Papua Yeni Gine‘dir.869 dil, lehçe ve ağız konuşulmaktadır.
      kuzeydeki kara parçası Grönland açıklarındaki Islet of Odaaq‘dır.
      güneyindeki kara parçası, Güney Kutbu Antarktikadır.
      büyük çölü Kuzey Afrika’da bulunan Sahra Çölü‘dür. 8.600.000 km2
      büyük adası Grönland‘dır. Yüzölçümü: 2.175.600 km2
      büyük kıtası Asya Kıtası‘dır. Yüzölçümü: 44.493.000 km2
      büyük gölü İran’da bulunan Hazar Gölü‘dür. Yüzölçümü: 371.000 km2
      yüksek dağı Çin (Nepal)’de bulunan Everest‘dir. 8.850 m.
      yüksekten akan şelale Venezuella’da bulunan
      Angel Şelalesi‘dir. 807 m. yükseklikten akmaktadır.
      derin mağara Fransa’da bulunan Jean Bernard Mağarasıdır. 1.494 m.
      uzun nehir Nil Nehri‘dir. 6.690 m
      yüksek barajı Irak’ta bulunan Bekhme Barajı‘dır. 230 m
      uzun tüneli Japonya’da bulunan Aki Tüneli‘dir. 12.8 km-1975 te tamamlandı
      uzun köprüsü Japonya’da bulunan Akashi-Kaikyo‘dur. 1.990 m 1998 te tamamlandı
Güneşe en yakın gezegen Merkür‘dür. 69,4 km.
Güneşe en uzak gezegen Pluto‘dur.   7.346 km
Dünyanın Güneşe olan uzaklığı 152,6 milyon km.’dir.
En fazla uydusu olan gezegen Jüpiter‘dir. 63 uydu.
Günümüze kadar tespit edilen en büyük tsunami 1883 yılında Java Jumatra‘da gerçekleşmiştir.
Tsunaminin yüksekliği 35 m.’dir ve 36.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Dünyanın en büyük transatlantiği olan Titanic‘in 15 Nisan 1912’deki ilk seferinde buz dağına çarpıp batması sonucunda 1.517 yolcu yaşamını yitirmiştir.
Dünyada en çok can kaybına yol açan Cyclone adlı kasırga Bangladeş‘te 1991 yılında gerçekleşmiştir ve 200.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.
Dünyanın en sıcak yeri Libya’da El-Aziziya‘dır.      En yüksek sıcaklık 580 C
Dünyanın en soğuk yeri Antarktika’da Vostok‘tur.  En düşük sıcaklık  -890 C
Dünyanın en kuru yeri Arica-Antofogasta, Pasifik sahili, Şili’dir.
Yıllık ortalama yağış: 0,1 mm
Dünyanın en yağışlı yeri Mawsynram, Meghalaya, Hindistan’dır.
(Yıllık ortalama yağış: 861 mm.)
Dünyanın en rüzgarlı yeri Honolulu, Hawaii’dir.
(Tespit edilen en yüksek değer: 380 kmh/236 mph)
Dünyanın en büyük piramidi Meksika’da Cholula de Rivadabia‘da bulunur. Aztek’lere ait piramit 182 107 metrekare alan üzerine kurulmuştur ve yüksekliği
54 metredir.
Dünyanın en yüksek arkeolojik alanı Şili ile kuzeybatı Arjantin arasındaki sınırdaki Andes Dağlarındaki dünyanın ikinci yüksek yanardağı Cerro Llullaillaco‘nun tepesinde 6.743 metre yüksekliğindedir.
Dünyada en şiddetli deprem 22 Mayıs 1960’da Güney Şilide 9,5 Richter ölçeğinde meydana gelmiştir. Sekiz yanardağ patlaması olmuş, deprem sırasında oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nu aşarak Hawaii ve Japonya’ya kadar etkili olmuştur.
En sulu gezegen olan dünyada, güneş enerjisi okyanuslardaki suyu buharlaştırır, sonra yağmur olarak karaya yağarak nehirlere ve okyanuslara geri döner. Bu döngü milyonlarca yıldır devam ediyor ve günde yaklaşık 136 trilyon litre su yeryüzüne iniyor.
Dünyanın en hızlı hayvanı pirelerdir. Pireler, 3 milimetrelik boylarına karşın bir sıçrayışta 500 mm’lik bir uzaklığa erişebilirler ya da 300 mm’lik bir yüksekliğe ulaşabilirler. Bir insan bu performansı gösterecek olsa 250 metre uzaklığa ve 150 metre yükseğe sıçrayabilir. Pireler dünya rekortmenleridir. Başka hiçbir hayvan kendisinden 100 defa daha uzağa ve 30 defa daha yükseğe sıçrayamaz.
Dünyanın en zengin üç insanı Bill Gates, Warren Buffet ve Paul Allen‘dir. Bu üçlünün toplam geliri, dünyanın az gelişmiş 43 ülkesinin milli gelirinin toplamından daha fazla. Çoğu Afrika’da bulunan bu ülkelerde toplam 600 milyondan fazla insan yaşıyor.
Dünyanın en zengin üç ülkesi Kanada, Norveç ve ABD‘dir. Bu üç ülkenin ortalama geliri, dünyanın en fakir 5 ülkesinin ortalama gelirinden 74 kat daha fazladır. Kanada, Norveç ve ABD, zenginlik sıralamasının en üstünde yer alırken, Sierra Leone, Nijer ve Etiyopya en altında yer alıyor.

Herkese Merhaba

Jn7.net Web Development and WordPress Journal” , Web sitesi ve WordPress geliştiriciler için yeni bir bilgi kaynağı olmak, kişisel notlarımı, ilginç bulduğum yazıları ve yazdıklarımı yayınlamak amaçlı kişisel blog sitem.

WordPress, HTML5, CSS ve Javascript ağırlıklı olarak yayınlanacak yazı, haber ve ipuçlarından oluşacak olan bu blogda aynı zamanda geliştirdiğm projeleride sergileyeceğim.

İnşallah hayırlı ve uzun ömürlü olmasını dilediğim bu blogu sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ve temenni ederim.

Tekrardan Merhaba

Bloguma çok uzun zamandır herhangi bir şey yazma fırsatı olmadı. Aslında fırsat çok ancak tembellik ettim desem daha doğru olacak. Yakın zaman zarfında birden fazla web sitesi yaptım.
Gediz İlçesinde bulunan Gediz Furkan Emlak isimli bir emlak firması için wordpress tabanlı bir site yatım.
Yine aynı ilçeden bindallı Gece kıyafetleri çeyiz vb. satışı gerçekleştiren Nursena Çeyiz şirketi içinde Fireworks, HTML, Css 3.0 kullanarak görsel ağrılıklı bir web sitesi yaptım.
Ayrıca Okulumuzun bilişim bölümü için eğitim amaçlı yine wordpress tabanlı bir web sitesi daha yaptım.
Bunlardan başka şu an için test yayınında olan sosyal derneklerin  web hizmetlerini görme amaçlı wordpress tabanlı bir web sitesi inşaasına başladım. İlk beta yayınları şuan beğenilme aşamasında daha sonra şimdi alt domainde kurulu siteler kendi alan adları altına taşınacaklar. Ancak yine aynı tasarım üzerinden bu siteye alt domainlerine başka derneklerin web hizmeti sağlanacak.

Şimdi yazınca epey iş yaptığımı gördüm. Artık seo gibi sebeblerden bu bloga biraz daha ilgilenmeyi düşünüyorum. Epeydir lkendi domainimdeki sitemi buraya taşımış burdan devam edebileceğimi düşünmüştüm.

C# ile Yeni Sql Server Database Oluşturma

private void CreateDatabase(DatabaseParam DBParam)
{ System.Data.SqlClient.SqlConnection tmpConn;
string sqlCreateDBQuery; 
tmpConn = new SqlConnection();
 tmpConn.ConnectionString = "SERVER = " + DBParam.ServerName +"; DATABASE = master; 
User ID = sa; Pwd = sa"; sqlCreateDBQuery = " CREATE DATABASE "+ DBParam.DatabaseName
        + " ON PRIMARY "+ " (NAME = " + DBParam.DataFileName +", "+ " FILENAME = '" + DBParam.DataPathName +"',
 "+ " SIZE = 2MB,"+ " FILEGROWTH =" + DBParam.DataFileGrowth +") "+ " LOG ON (NAME =" + DBParam.LogFileName +",
 "+ " FILENAME = '" + DBParam.LogPathName + "', "+ " SIZE = 1MB, "+ " FILEGROWTH =" + DBParam.LogFileGrowth +") ";
 SqlCommand myCommand = new SqlCommand(sqlCreateDBQuery, tmpConn);
try{ tmpConn.Open(); 
MessageBox.Show(sqlCreateDBQuery); 
myCommand.ExecuteNonQuery(); MessageBox.Show("Database has been created successfully!","Create Database", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information);
}
catch (System.Exception ex){ 
MessageBox.Show(ex.ToString(), "Create Database", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
finally{ 
tmpConn.Close();
}
return;
}

 

örnek uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

DatabaseParam struct yapısı şu şekilde.

struct DatabaseParam
{ public string ServerName; public string DatabaseName; 
//Data file parameters public string DataFileName; 
public string DataPathName; 
public string DataFileSize; 
public string DataFileGrowth; 
//Log file parameters public string LogFileName; 
public string LogPathName; 
public string LogFileSize; 
public string LogFileGrowth;
 }

Örnek kodda servername kullanılmıyor. ancak siz servername i kendinize göre değiştirmelisiniz.

9gag’dan

9GAG – Coffee Cake

 

 

9GAG – They’re real!!

ARAB’IN EŞEĞİ


ARAB’IN EŞEĞİ

tercumede eksikler olabilir acele yapildi
دخل حمار مزرعة رجل
Adamın birisinin tarlasına bir eşek girer

وبدأ يأكل من زرعه الذي تعب في حرثه وبذره وسقيه؟
Sürüp ekip sulamak için ter döktüğü tarladaki ekinleri yemeye başlar

كيف يُـخرج الحمار؟؟
Şimdi bu eşeği nasıl çıkarsın adam?

سؤال محير ؟؟؟
Cevap vermesi zor bir soru!!!

أسرع الرجل إلى البيت
Adam hemen hızla eve gider

جاء بعدَّةِ الشغل
Alet edevatlarını getirir

القضية لا تحتمل التأخير
İşin beklemeye tahammülü yok!

أحضر عصا طويلة ومطرقة ومساميروقطعة كبيرة من الكرتون المقوى
Uzun bir sopa ,bir çekiç,bir miktar çivi ve bir de büyükçe bir tabaka mukavva getirir
كتب على الكرتون
Mukavvanın üzerine şöyle yazar:
يا حمار أخرج من مزرعتي
“Ey eşek tarlamdam çık!”

ثبت الكرتون بالعصا الطويلة
Sonra mukavvayı uzun sopaya çakar
بالمطرقة والمسمار
Çivi ve çekiçle
ذهب إلى حيث الحمار يرعى في المزرعة
Tarladaki ekinleri yemekte olan eşeğin yanına varır
رفع اللوحة عالياً
Elindeki pankartı kaldırır
وقف رافعًا اللوحة منذ الصباح الباكر
ve sabahın köründen itibaren elinde pankartla dikilir
حتى غروب الشمس
Tâ güneş batıncaya kadar
ولكن الحمار لم يخرج
Fakat eşek çıkmaz!
حار الرجل
Adam şaşkındır
‘ربما لم يفهم الحمار ما كتبتُ على اللوحة’
“Belki de eşek pankartta ne yazıldığını anlamamıştır?”

رجع إلى البيت ونام
Eve döner ve yatar uyur

في الصباح التالي
Ertesi sabah
صنع عددًا كبيرًا من اللوحات
Çok sayıda pankart hazırlar
ونادي أولاده وجيرانه
Çocuklarını ve komşularını da çağırır

واستنفر أهل القرية
Köy halkını galeyena getirir

‘يعنى عمل مؤتمر قمة’
“Yani bir zirve toplar”

صف الناس في طوابير
İnsanları kuyruklar halinde dizer

يحملون لوحات كثيرة
Ellerinde pankartlar:
أخرج يا حمار من المزرعة
“Ey eşek tarladan çık!”
الموت للحمير
“Eşeğe ölüm!”
يا ويلك يا حمار من راعي الداروتحلقوا حول الحقل الذي فيه الحمار
“Yazıklar olsun sana ey eşek tarla sahibinden ne istiyorsun?” Eşeğin ekinleri yemekte olduğu tarlanın etrafını çevirirler
وبدءوا يهتفون
Başlarlar slogan atmaya:
اخرج يا حمار. اخرج أحسن لك
“Çık ey eşek, çıkmazsan fena olur!”
والحمار حمار
Eşek eşek !
يأكل ولا يهتم بما يحدث حوله
Yemeğe devam eder ve etrafında olup bitenlere dönüp bakmaz bile
غربت شمس اليوم الثاني
Ertesi gün de güneş batar
وقد تعب الناس من الصراخ والهتاف وبحت أصواتهم
İnsanlar bağırmaktan,slogan atmaktan yorulmuş ve sesleri kısılmıştır
فلما رأوا الحمار غير مبالٍ بهم رجعوا إلى بيوتهم
Bakarlar ki eşek kendilerine aldırmıyor, dönerler evlerine
يفكرون في طريقة أخرى
Başka bir çözüm bulmak lazım!
في صباح اليوم الثالث
Üçüncü günü sabahı
جلس الرجل في بيته يصنع شيئاً آخر
Adam evinde başka birşey yapmağa girişir
خطة جديدة لإخراج الحمار
Eşeği çıkarmak için yeni bir plan
فالزرع أوشك على النهاية
Çünkü ekinler ha bitti ha bitecek
خرج الرجل باختراعه الجديد
Adam yeni icadını getirir
نموذج مجسم لحمار
Eşeğin kuklası
يشبه إلى حد بعيد الحمار الأصلي
Gerçek eşeğe çok benziyor
ولما جاء إلى حيث الحمار يأكل في المزرعة
Eşeğin tarlada ekinleri yediği yere gelince
وأمام نظر الحمار
Eşeğin gözleri önünde
وحشود القرية المنادية بخروج الحمار
Eşeğe çıkması için bağırıp duran kalabalık köylülerin önünde
سكب البنزين على النموذج
Maket üzerine benzin döker
وأحرقه
ve ateşe verir
فكبّر الحشد
Kalabalıklar tekbir getirir
نظر الحمار إلى حيث النار
Eşek de ateşin olduğu yere bakar
ثم رجع يأكل في المزرعة بلا مبالاة
sonra da umursamaksızın tarlada otlamaya devam eder
يا له من حمار عنيد
Amma da inatçı eşekmiş yahu!
لا يفهم
Laftan anlamıyor
أرسلوا وفدًا ليتفاوض مع الحمار
Bu sefer eşekle görüşmek için heyet gönderirler
قالوا له: صاحب المزرعة يريدك أن تخرج
Derler ki: Tarla sahibi kendisinin tarlasından çıkmanı istiyor
وهو صاحب الحق
Haklı olan o !
وعليك أن تخرج
Sana düşen çıkıp gitmek
الحمار ينظر إليهم
Eşek hala onlara bakar
ثم يعود للأكل
Sonra otlamaya devam eder
لا يكترث بهم
Hiç onlara aldırmaz
بعد عدة محاولات
Başarısız birkaç girişimden sonra
أرسل الرجل وسيطاً آخر
Adam başka bir aracı gönderir
قال للحمار
Aracı eşeğe der ki:
صاحب المزرعة مستعد
Tarla sahibi hazır
للتنازل لك عن بعض من مساحته
Tarlanın bir kısmından vazgeçmeye
الحمار يأكل ولا يرد
Eşek yemeye devam eder,dönüp bakmaz bile
ثلثه
Üçte birini sana vermeye razı!
الحمار لا يرد
Eşek yine cevap vermez
نصفه
“Yarısını verecek!”
الحمار لا يرد
Eşekte yine cevap yok
طيب
Peki peki!
حدد المساحة التي تريدها ولكن لا تتجاوزه
İstediğin kadar alanı sen belirle,ama belirlediğin alanın dışına çıkma
رفع الحمار رأسه
Eşek başını kaldırır
وقد شبع من الأكل
Artık yiye yiye iyice doymuştur
ومشى قليلاً إلى طرف الحقل
Tarlanın kenarına doğru biraz ilerler
وهو ينظر إلى الجمع ويفكر
Kalabalığa bakar ve düşünür
فرح الناس
İnsanlar sevinirler
لقد وافق الحمار أخيراً
Nihayet eşek anlaşmaya yanaştı
أحضر صاحب المزرعة الأخشاب
Tarla sahibi tahtaları getirir
وسيَّج المزرعة وقسمها نصفين
Tarlayı iikiye böler ve ???????
وترك للحمار النصف الذي هو واقف فيه
Eşeğin olduğu hisseyi ona bırakır
في صباح اليوم التالي
Ertesi sabah
كانت المفاجأة لصاحب المزرعة
Tarla sahibini bir sürpriz beklemektedir
لقد ترك الحمار نصيبه
Eşek kendi hissesini bırakmış
ودخل في نصيب صاحب المزرعة
Tarla sahibinin hissesine dalmış
وأخذ يأكل
otlamaya burada devam ediyor
رجع أخونا مرة أخرى إلى اللوحات
Kardeşimiz tekrar pankartlara müracaat eder
والمظاهرات
ve mitinglere
يبدو أنه لا فائدة
Anlaşılan faydası yok
هذا الحمار لا يفهم
Bu eşek laftan anlamıyor
إنه ليس من حمير المنطقة
Galiba bu , bu yörenin eşeği değil
لقد جاء من قرية أخرى
Herhalde başka bir köyden gelme
بدأ الرجل يفكر في ترك المزرعة بكاملها للحمار
Adam artık tarlanın tamamını eşeğe bırakmayı

والذهاب إلى قرية أخرى لتأسيس مزرعة أخرى
ve başka bir köye gidip yeni bir tarla edinmeyi düşünmeye başlar
وأمام دهشة جميع الحاضرين وفي مشهد من الحشد العظيم
Orada hazır bulunanların ve büyük kalabalığın gözleri önünde
حيث لم يبقَ أحد من القرية إلا وقد حضر
Köydeki son insanın bile hazır olduğu bu kalabalık huzurunda
ليشارك في المحاولات اليائسة
Bu ümitsizce çabalara
لإخراج الحمار المحتل العنيد المتكبر المتسلط المؤذي
işgalci,inatçı,mütekebbir, saldırgan ve zarar kaynağı eşeği çıkarmak için sergilenen bu çabalara katkıda bulunmak için
جاء غلام صغير
küçük bir oğlan çocuğu da gelmişti
خرج من بين الصفوف
Çocuk kalabalıkları yararak
دخل إلى الحقل
tarlaya girdi
تقدم إلى الحمار
eşeğin yanına vardı
وضرب الحمار بعصا صغيرة على قفاه
küçük bir sopa ile eşeğin kıçına vurdu
فإذا به يركض خارج الحقل ..
O da ne:Eşek dört nala tarlayı terkediyor!!!
‘يا الله’ صاح الجميع ….
” Hay Allah!” diye bağırır herkes
لقد فضحَنا هذا الصغير
“Bu ufaklık hepimizi rezil etti”
وسيجعل منا أضحوكة القرى التي حولنا
Hepimizi komşu köyler nezdindede maskara edecek
فما كان منهم إلا أن قـَـتلوا الغلام وأعادوا الحمار إلى المزرعة
ثم أذاعوا أن الطفل شهيد !!
Hemen oğlan çocuğunu oracıkta öldürürler , eşeği de tekrar tarlaya sokarlar ve çocuğun “şehit olduğu” haberini etrafa yayarlar

Mohamed Abbas Orabi

Back to Top