Archive: Office

Excel 2010 BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

Tablolara, sürekli farklı türde veriler gireriz. Para birimi, tarih, saat gibi veri türlerinin kendine özgü yazılış biçimleri vardır tablonuzu biçimlendirerek hem verileri doğru biçimde yazmış olur hem de görsel olarak daha anlaşılır tablolar meydana getiririz.

Hücreleri biçimlendirme

Hücrelere girdiğimiz verilere hem yazı tipi olarak hem de girdiğimiz veri türüne göre ayrı ayrı biçimlendirebilirsiniz. Bunları tek tek yapabileceğiniz gibi birden fazla hücre seçenekte gerçekleştirebilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

Tabloda herhangi bir hücre etkin iken, yazı tipi büyüklüğü ve benzeri özelliklerin üzerinde gezindiğinizde hücredeki verinin otomatik olarak değiştiğini göreceksiniz. Bu, biçimlendirmenin ön izlemesini görmenizi ve değişikliği uygulayıp uygulamama konusunda hızlı bir şekilde karar vermenizi sağlayacaktır

Biçim boyacısı

biçim boyacısı bir hücrenin biçiminin diğer hücrelere de aynı şekilde uygulanabilmesini sağlar biçimlendirmesini alacağınız hücreyi etkinleştirdikten sonra giriş sekmesinde yer alan biçim boyacısı simgesine tıklanır daha sonrada biçimlendirmenin uygulanacağı hücreler taranır. Biçimlendirme, bitişik olmayan hücrelere uygulanacaksa biçim boyacısına çift tıkladıktan sonra hücrelere tıklayarak veya tarayarak bu işlem gerçekleştirilir. İşlem bittikten sonra ise çıkış tuşuna basılarak işlem sona erdirilir

Read more

Microsoft Word Paragraf Biçimlendirme

Stiller zamandan tasarruf eder ve belgenizin iyi görünmesini sağlar

Bir sözcük işlemcisi kullanmanın en iyi getirilerinden biri de profesyonelce dizilmiş görünen belgeler oluşturabilmenizdir.

 • Başlıklar gövde metnin aksi bir yazı tipine sahiptir.
 • Paragraflar yeterli beyaz boşlukla birbirinden ayrılır.
 • Madde imli listeler gibi bileşenler girintili haldedir.
 • Vurgulanan metinler zıt bir renge sahiptir.

  Belge, içindekiler tablosu gibi özel bileşenleri bile içerebilir.

  Stilleri kullanma

  Doğrudan biçimlendirme yerine, belgenizi biçimlendiren stilleri kullanın, böylece bir biçimlendirme seçenekleri kümesini belgenize hızlı, kolay ve tutarlı bir şekilde uygulayabilirsiniz.

  Stil; yazı tipi adı, boyut, renk, paragraf hizalama ve aralıklandırma gibi özellikler kümesidir. Bazı stiller kenarlık ve gölgelendirmeleri bile içerir. Read more

Excel’de Veri işlemleri Nasıl Yapılır

 

Elektronik tablolama yazılımı denince akla gelen en önemli deyim veridir. Elektronik tablolama yazılımında neredeyse tüm işlemler, veriler üzerinden gerçekleşir. Bu yüzden verilerin doğru ve anlaşılır biçimde tablolara islenmesi çok önemlidir. Elektronik tablolama programında veriler, hücrelere girilir. Bir hücreye veri girebilmek için öncelikle o hücrenin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bir hücreyi etkinleştirmek için o hücreye, farenizin sol tuşuyla tek tıklamanız yeterlidir. Ayrıca yön tuşlarıyla etkin hücreyi belirleyebilirsiniz. Resim 2.1’de de görülebileceği gibi etkin hücrenin çerçevesi, siyah bir çizgiyle çevrelenir. Etkin hücreyi buradan anlayabileceğiniz gibi adres çubuğundaki hücre adresinden de etkin hücreyi bulabilirsiniz. Hücrenizi etkinleştirdikten sonra, klavyeden o hücreye verilerinizi girebilirisiniz

 

 

 

Verileri Değiştirme Bir hücrede bulunan veriyi değiştirmek için öncelikle verinin bulunduğu hücreyi etkinleştirmelisiniz. Etkinleştirdikten sonra, klavyeden yeni veriyi girerek istenilen hücredeki veriyi değiştirebilirsiniz.

2.2. Farklı Seçim Teknikleri Aynı anda birden fazla veri değiştirilmek istendiğinde verilerin bulunduğu hücreleri de seçmek gerekecektir. Bitişik olan hücreleri, fare yardımıyla seçmek için farenizin sol tuşuyla seçeceğiniz hücrelerin ilkine tıklar ve bırakmadan seçeceğiniz hücrelerin sonuncusuna kadar sürüklersiniz. Bu işlem sonrasında hücreler, Resim 2.2’de gösterildiği gibi farklı bir renge dönüşür. Bu alana seçim alanı denir. Bu alandan doğru hücreleri seçip seçmediğinizi anlayabilirsiniz. Ayrıca Shift tuşuna basılı tutarak yön tuşlarına bastığınızda bu yöndeki hücrelerin de seçildiğini fark edeceksiniz. Bu yöntemlerle birbiri ile bitişik olan hücreleri seçebilirsiniz.

 

Bitişik olmayan hücreleri seçmek istediğinizde ise klavyeden Ctrl tuşunu kullanmalısınız. Ctrl tuşuna basılı tutarak fare ile seçtiğiniz veya tıkladığınız hücreler, Resim 2.3’te gösterildiği gibi seçili hâle gelir. Ayrıca Ctrl+A klavye kısa yolunu kullanarak sayfanızda bulunan bütün hücreleri de seçebilirsiniz. Resim 2.3: bitişik olmayan hücre seçimi

 

 

Veri ve Hücre Silme Veri veya verileri silmek için öncelikle verilerin bulunduğu hücre veya hücrelerin seçilmesi gerekmektedir. Seçme işlemi yapıldıktan sonra klavyeden silme (delete) tuşu kullanılarak veriler silinebilir. Hücreleri silmek istediğinizde ise silmek istediğiniz hücrenin veya seçili hücrelerin herhangi birinin üzerinde farenizin sağ tuşu ile tıkladığınızda Resim 2.4’te görebileceğiniz gibi sil penceresi ekrana gelecektir. Buradan silme işlemi sonrası hücrelerin durumlarını belirledikten sonra, tamam düğmesi tıklanarak silme işlemi tamamlanır. Tüm satır veya tüm sütun seçeneği seçilirse hücrelerin bulunduğu tüm satır veya sütun, hücreyle birlikte silinecektir.

 

 

 

 

Satır ve Sütun işlemleri Zamanla hazırladığınız tablolarda güncelleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni satırlar eklemek veya artık ihtiyaç duyulmayan sütunları tablonuzdan kaldırmak isteyebilirsiniz. Elektronik tablolama yazılımının sağladığı kolaylıkla bu işlemleri yapabilirsiniz.

2.4.1. Satır ve Sütun Ekleme Bir tabloya satır eklemek için eklemek istediğiniz yerde bulunan satır harfi üzerinde sağ tıklarsınız. Resim 2,5’te görebileceğiniz gibi açılan menüden ekle seçeneğini seçtiğinizde araya yeni bir satır eklenecektir. Aynı şekilde sütun eklenmek istendiğinde de eklenmek istenen yerde bulunan sütun sayısının üzerinde sağ tıklanıp açılan menüden ekle komutu seçilir. Bu işlemle istenen araya yeni bir sütun eklenecektir.

2.4.2. Satır ve Sütun Silme Bir tabloda bulunan herhangi bir satırı silmek için silinmesi istenen yerde bulunan satır harfi üzerinde sağ tıklanır. Resim 2.5’te görebileceğiniz gibi açılan menüden sil seçeneğini seçtiğinizde seçilen satır silinecektir. Aynı şekilde sütun silmek istediğinizde de silmek istediğiniz yerde bulunan sütun sayısının üzerinde sağ tıklayıp Resim 2.6’da görebileceğiniz gibi açılan menüden sil komutunu seçeriz. Bu işlemden seçtiğiniz sütun silinecektir.

2.4.3. Satır ve Sütun Gizleme Bir tabloda bulunan herhangi bir satırı gizlemek için gizlemek istediğiniz yerde bulunan satır harfi üzerinde sağ tıklarsınız. Resim 2.5’te görebileceğiniz gibi açılan menüden gizle seçeneğini seçtiğinizde seçilen satır gizlenecektir. Aynı şekilde sütun gizlemek istediğinizde de gizlemek istediğiniz yerde bulunan sütun sayısının üzerinde sağ tıklayıp Resim 2.6’da görebileceğiniz gibi açılan menüden gizle komutunu seçeriz. Bu işlemden seçtiğiniz sütun gizlenecektir. Daha sonra aynı menülerden göster seçeneğini seçerek gizlediğiniz ögeleri tekrar gösterebilirsiniz.

 

 

 

 

Taşıma ve Kopyalama Hücrelere girilen verileri, daha sonra başka hücrelere taşımak veya aynı hücrelerin kopyasını oluşturmak isteyebilirsiniz. Taşıma işlemini gerçekleştirmek için sürükle-bırak veya kes-yapıştır işlemleri kullanılabilir. Sürükleyerek taşıma için öncelikle taşınmak istenen hücreler seçilir. Daha sonra farenizin işaretçisi, seçim alanının herhangi bir kenarına götürülür. işaretçinizin Gerekli olduğunda farenin tuşunu bırakmadan seçili hücreleri, istediğiniz hücreye sürükleyerek bırakınız. Sürüklediğiniz hücrede veri varsa ve veri değiştirilecekse ekrana gelen uyarı penceresindeki içerik değiştirme uyarısına, tamam komutu verilir. Değiştirilmeyecekse işlem iptal edilir. Kes-yapıştır yöntemi uygulanacaksa öncelikle taşınmak istenen hücreler seçilir. Daha sonra farenin işaretçisi, seçim alanının herhangi bir noktasındayken sağ tuş tıklanır. Açılan menüden kes komutu seçilir. Daha sonra verilerin taşınması istenen hücre üzerinde, sağ tuş tıklanarak açılan menüden yapıştır komutu seçilir. Böylelikle istenilen hücreler, istenilen konuma taşınır.

Resim 2.7: Özel yapıştır


 

 

Otomatik Tamamlama Bir hücreye girilen veri, aynı sütunda bulunan başka bir veriyle eşle şiyorsa otomatik olarak tamamlanır. Otomatik tamamlama, sadece metin ve metin ile sayıların beraber kullanıldığı hücrelerde geçerlidir. Sadece sayı, tarih ve saat gibi veriler otomatik tamamlanmaz. Resim 2.8’de görülebileceği gibi otomatik tamamla seçimi çıktığında enter (entır) veya yön tuşuna basıldığında hücre, otomatik olarak tamamlanacaktır.

 

Otomatik Doldur Elektronik tablolaşma yazılımında sayılar, günler, aylar ve rakamlar otomatik doldurabilir. Örneğin 1’den 30’a kadar bir liste hazırlanacaksa 30 sayıyı ayrı ayrı yazmak gerekmemektedir. Resim 2.9’da gösterildiği gibi listenin ilk iki hücresi yazılarak seçilir. Seçme işleminden sonra, seçili hücrelerin sağ alt köşesinde siyah küçük bir kare şeklinde bulunan hücre kulpundan tutularak listenin sonuna kadar sürüklenir. Liste, otomatik olarak sürüklenen konuma kadar tamamlanır.

Resim 2.9: Otomatik doldurma

 

Ay, Gün ve Tarih Doldurma Ay, gün ve tarih doldurma işleminde, ilk hücreye veriyi yazmak yeterlidir. Veriyi yazdıktan sonra hücre kulpundan tutarak sürüklediğinizde Resim 2.10’da gösterildiği gibi seçilen hücreler, veri türüne göre otomatik olarak doldurulur. Resim 2.10: Ay, gün ve tarih doldurma

Özel Listeler Sayı, tarih, gün gibi hazır listeler dışında kendi listelerinizi de oluşturarak otomatik doldurma işlemini kullanabilirsiniz. Elektronik tabloluma programının dosya→seçenekler→gelişmiş→genel bölümünde yer alan özel listeleri düzenle seçeneği ile siz de kendi listelerinizi yapabilir, mevcut listeleri de düzenleyebilirsiniz.

2.9. Açıklama Ekleme Hücreler hakkında açıklama ekleyerek hücre içindeki veri hakkında kullanıcılara, daha fazla bilgi verilebilir. Açıklama eklemek istediğiniz hücreyi tıklatınız. Gözden geçir sekmesinden yeni açıklamayı tıklatınız. Kutuya açıklama metnini yazınız. Açıklamada adınızın görüntülenmesini istemiyorsanız adınızı seçiniz ve siliniz. Metni yazmayı bitirince açıklama kutusunun sığdınız tıklatınız. Ekleme işlemi sonrasında, fare işaretçisi hücre üzerine geldiğinde açıklama ekrana gelecektir. Gözden geçir sekmesinde bulunan diğer işlemlerle daha önce yazılan açıklamaları silebilir, açıklamalar arasında gezinti yapabilirsiniz

Bul/Değiştir/Git Zamanla oluşturduğunuz tablolar çoğalır ve bazen içinden istediğiniz veriye ulaşmak hayli zaman alır. Bu gibi durumlarda elektronik tablolama programının bul seçeneği, işinizi oldukça kolaylaştırır. Giriş sekmesinin düzenleme bölümünde yer alan bul (Ctrl+F) seçeneğini tıkladığınızda ekrana, bul ve değiştir penceresi gelir. Metin kutusuna, bulmak istediğiniz kelimeyi yazarak arama yaptırabilirsiniz. Arama yapmadan önce tüm seçenekler sekmesini açarak daha kapsamlı arama yaptırabilirsiniz. Ayrıca bulunan değer, yeni bir değerle değiştirilecekse Resim 2.13’te gösterildiği gibi değiştir sekmesine geçilerek aranan değer yerine, yazılacak yeni değer yazılır. Bu sayede bulunan değerler, aynı zamanda belirlediğiniz yeni değerlerle değiştirilir. Resim 2.13:

Bu pencerede yer alan git sekmesinden ise kitabınızın herhangi bir sayfası, satırı, hücresi vb.ne hızlıca ulaşabilirsiniz.

Arama Terimleri:

 • excel işlem yapma
 • excel işlemleri
 • excel de işlem yapma

Bir Bilgisayarı Neler Oluşturur?

Bir Bilgisayarı Neler Oluşturur?

Bir Bilgisayarı Neler Oluşturur?

—Bilgisayarlar temel olarak , donanım ve yazılım olarak isimlendirilen, iki kısımdan oluşmaktadır.
—Donanım (Hardware): Bilgisayarın fiziksel, elle tutulabilen kısmını oluşturur. Bilgisayarı oluşturan bütün aygıt ve fiziksel parçalara verilen genel addır.
—Yazılım (Software): Bilgisayarın sanal, elle tutulamayan ancak bilgisayar donanımı üzerinde çalıştırılıp, monitör veya printer gibi çıktı aygıtları üzerinden sonuçları gözlenebilen kısmıdır. Diğer bir tanımla, belirli işlemleri yapmak için bilgisayara yüklenilen programlara verilen genel isimdir ve iki temel çeşitir vardır.
—Sistem Yazılımları (System Software): Donanımı kullanmak ve kontrol etmek için kullanılan genel programdır. Örn: İşletim sistemleri, derleyiciler.
—Uygulama Yazılımları (Application Software): Kullanıcıların temBilgisayarı çalıştıran veri ve uygulamalar.

Bilgisayarlar Nasıl Çalışır ?

—Bilgisayarlar
—girdi donanımları aracılığıyla aldıkları bilgiyi
—çeşitli temel donanımlar vasıtasıyla işler,
—çıkış donanımları vasıtasıyla sonuçları kullanıcıya gösterdikten sonra
—istenirse tüm bu bilgileri daha sonra kullanılmak üzere, saklama donanımlarını kullanarak saklar veya
—iletişim donanımları aracılığıyla başka bir yere/bilgisayara gönderir.
—Tüm bu süreç her ne kadar adı geçen donanım gruplarıyla gerçekleştirilse de, neticede tüm bu donanımların çalıştırılması veya yapacakları işler yazılımlarla veya programlarla belirlenmekte ve yönetilmektedir.
—Diğer bir deyişle donanım ve yazılım bu sürecin ayrılmaz iki parçasıdır.
Bilgisayar Nasıl Çalışır? Bilgisayar Parçaları konulu powerpoint sunusunu indirmek için Aşağıdaki indirme linkine tıklayınız.

 İNDİR

Değerler Eğitimi Saygı Konulu PowerPoint Sunumları

Değerler Eğitimi Saygı Konulu PowerPoint Sunumları
Yaşamın her alanında sevgi ve saygı vazgeçilmez, olmazsa olmazlarımız olunca büyüklerimize karşı bunu eksiksiz şekilde yerine getirmeliyiz Büyüğümüze de küçüğümüze de sevgi ve saygı çerçevesinden bakmayı bir ilke haline getirmeliyiz

Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir 

Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir. 

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir
Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kaybolur ise o zaman o toplum çöker.
 

Arama Terimleri:

 • saygı ppt
 • değerler eğitimi ppt

PowerPoint Sunusuna Sayaç Eklemek

Geçenlerde bir münazara yarışması için PowerPoint sunumu hazırlama istendi. Münazara kurallarına göre her konuşmacı 5 dakika konuşabilir. Bu yüzden konuşmanın başlayıp bitmesi gereken göstermesi için hazırladığım sunuma birde sayaç ekledim. Slaydımıza sayaç eklemek için biraz Visual Basic bilgisi gerekiyor. Office 2007 kullandığım için sayaç ekleme işini Powerpoint 2007 ye göre anlatacağım. Bundan önceki sürümler için kod kısımlarında bir değişiklik yok sadece TextBox, Label gibi kontrolleri eklemek biraz daha farklı.

Öncelikle Office 2007 de var olan ama varsayılan olarak gözükmeyen “Geliştirici Sekmesini” ekleyelim. Bunun için;

 1. Office Butonuna basın. Alt taraftaki PowerPoint Seçeneklerini seçin.
 2. Açılan ayar penceresinde en üstte yeralan “Popüler” sekmesini açın.
 3. Burda “Şeritte Geliştirici Sekmesini Göster” seçeneğini işaretleyip “Tamam” a basın.

Artık yukarıdaki gibi Geliştirici Sekmesini görebiliyor olmalısınız.

Şimdi Sayacımızı eklemeye başlayalım.

Sayaç için öncelikle sunu içerisine bir Metin Kutusu kontrolü ekliyoruz. Ayrıca sayacı başlatıp durdurması içinde 2 tane Komut Düğmesi ekleyeceğiz.

Üzerlerinde CommandButton yazan Komut düğmelerinin üzerlerindeki yazıyı değiştirmek için üzerlerinde sağ tuşa tıklayıp Özellikler komutuna tıklayın.

   • Name: Kontrolün ismidir.
   • BackColor : Kontrolün rengini değiştirebilirsiniz.
   • Caption : Kontrolün Üzerindeki yazıyı buradan değiştirebilirsiniz.
   • ForeColor : Kontrolün üzerindeki yazının rengini değiştirebilirsiniz.
   • Picture : Kontrolün üzerine bir resim ekleyebilirsiniz.

Kısa kısa kontrolün özellikler penceresinden bahsettim. Şimdi işin asıl zor kısmına kod yazma kısmıma gelelim.

Kontrole kod eklemek için eklediğiniz kontrolün üzerinde sağ tuşa basıp kod görüntüle deyin. Bir Visual Basic penceresi açılacak. Buraya kodlarımızı yazacağız.

İlk eklediğimiz CommandButtun1 bizim sayacımızı başlatan butonumuz olacak. CommandButton2 de sayacımızı durduracak.

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim PauseTime, Start, x
Dim dakika, saniye
saniye = 0
dakika = 0
c = 0
For x = 0 To 59 Step 1
  Me.TextBox1.Text = dakika & ":" & Str(x)
 PauseTime = 1
  PauseTime = 1  ' Set duration.
 Start = Timer
  If x = 59 Then
  dakika = dakika + 1
  x = 0
 End If
  Do While Timer < Start + PauseTime Or c = 100
  DoEvents
  Loop
Next x
End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()
c = 100
Me.TextBox1.Text = 0
End Sub

İsterseniz burada benim münazara için hazırladığım sunuyu inceleyebilirsiniz.
Yukarıda anlattığım gibi yapıldı.
atatürk-lice

Buda başka bir örnek. Yine münazara gibi geri sayımlı olmasını istediğiniz sunumlarda kullanabilirsiniz.
geriyesayım1

Arama Terimleri:

 • powerpoint e geri sayım eklenmesi

Office 2007

Office 2007 görsel açıdan çok hoş olmuş. Tabiiki işlevsellik ve kullanılırlık da aynı şekilde. Ben şahsen denemedim ama videolarını gördüm. Burdan.

Back to Top