JN7.net

8. Sorunun Cevabı

8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız. (Tüm soruları görmek için tıklayınız.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _3not
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
       Console.WriteLine("Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.");
       double not_1, not_2, not_3,toplam;
       Console.WriteLine("1. notu girin");
       not_1 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("2. notu girin");
       not_2 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       Console.WriteLine("3. notu girin");
       not_3 = Double.Parse(Console.ReadLine());
       not_1 = not_1*0.30;
       not_2 = not_1*0.30;
       not_3 = not_1*0.40;
       toplam =not_1+not_2+not_3;
       Console.WriteLine("Toplam ="+toplam);
       Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bir önceki yazımız olan Yazılım sürecinde test etme ve kullanılabilirlik. başlıklı makalemizde algoritma, kiss ve yazılım süreci hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top