JN7.net

70 Basit Algoritma Sorusu

Programlama konusunda kendini geliştirmeyi isteyenler ve programlama dersi için örnek soru arayanlar için emsal teşkil edecek 70 farklı basit algoritma sorusu.
Soru1) klavyeden bir sayı girilecek. bu sayı 10 farklı sayı ile çarpılacak

Soru2) 100 lük sistemde girilen not harf sistemine çevrilecek.
Soru3) sayısal olarak girilen ay bilgisi ocak şubat mart diye yazdırılacak
Soru4) haftanın günü kelime olarak girilecek sayı olarak çıkacak
Soru5) girilen işarete göre (-*/+) iki sayıya o işlemi uygulayacak
Soru6) klavyeden isim girilecek. girilen isim ne olursa olsun kaldı yazacak fakat kendi ismimiz yazıldığında geçti yazılacak

Soru7) 1′den 20′ye kadar olan sayıların karesini ekrana yazdıran akış diyagramını oluştunuz.
Soru8) Klavyeden girilen sayının 2′ye bölümünü bulan akış diyagramını oluşturunuz. (not:bölme / operatörünü kullanmadan yapılacak- Acaba nasıl?)

Soru9) Klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramını oluştunuz. (not:çarpma * operatörünü kullanmadan)

Soru10) Klavyeden girilen isim Ahmet olana kadar ekrana “yanlış isim” mesajı veren, Ahmet girilince “tebrikler,doğru isim” mesajı veren akış diyagramını oluşturunuz.

Soru11) Klavyeden girilen 5 adet sayının ortalamasını döngü mantığı ile bulup ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru12) Klavyeden girilen 10 sayıdan pozitif ve negatif olanların toplamını ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru13) 1 den 20 ‘ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru14) 1 ile 30 arasında bulunan çift sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru15) 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru16) Klavyeden girilen 5 sayıdan kaç tanesinin pozitif kaç tanesinin negatif olduğunu bulan akış diyagramını yapınız.Not: Sayaç mantığı ve döngü kullanarak yapınız.)

Soru17) Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini hesaplayan akış diyagramını yapınız.

Soru18) Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını sayac mantığı ile yani döngü kullanarak hesaplayıp, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru19) 1 den 50′ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru20) 50 den 1′ye azalarak tek sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru21) 1 den 100′ye kadar olana çift sayıları alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru22) 0 dan başlayarak klavyeden girilen bir sayıya kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru23) Klavyeden girilen bir sayıdan başlayıp, 1′e kadar olan sayıları alt alta ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru24) Ekrana 30 defa “Bilişim Teknolojileri” mesajını alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru25) Klavyeden girilen kullanıcının adını ekrana 20 kez yazan akış diyagramını yapınız.

Soru26) Klavyeden girilen iki sayının arasında bulunan tüm sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru27) Klavyeden girilen 10 sayının toplamını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru28) Klavyeden girilen 10 sayının ortalamasını bulup, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru29) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece negatif olanların çarpımını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru30) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece pozitif olanların ortalamasını ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru31) Kullanıcı adı “admin”, şifresi “1234″ olan bir program için kullanıcıdan 3 kez giriş yapması istenecektir.(kullanıcı adı ve şifresi girilecek yani) Eğer her iki girişi de doğru yaparsa “Giriş izni var”, 3 kez yanlış giriş yapması sonucunda ise “Giriş izni yok” şeklinde mesaj veren akış diyagramını yapınız.

Soru32) Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru33) Klavyeden girilen 10 sayıdan negatif ve pozitif olan sayıların toplamını ekrana ayrı ayrı yazan

Soru34) Klavyeden girilen iki sayının karelerini ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru35) Kullanıcın adı klavyeden girilerek “Hoşgeldin<kullancıcı adı>”, altına ise “Programlama öğreniyorum” şeklinde mesaj veren algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru36) Kullanıcının yıl olarak doğum tarihi girilerek, bugünkü yaşını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru37) Kullanıcının tuttuğu takım klavyeden okunarak, ekrana “En büyük <tutulan takım>” yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru38) Dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunluğu klavyeden girilerek, ekrana dikdörtgenin alanını ve çevresini yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru39) Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru40) Klavyeden girilen bir sayı için pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana mesaj olarak yazan algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Soru41) Kullanıcın yaşı klavyeden girilerek reşit olup olmadığını mesaj olarak ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını yapınız.

 

Soru42) Klavyeden kullanıcının sevdiği sanatçının adı ve kullanıcının yaşı girilerek, ekrana “En iyisi” şeklinde mesaj vererek, kullanıcının 2020 yılında kaç yaşında olduğunu bulup, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru43) Klavyeden kullanıcının adı ve yaşı girilerek, ekrana “İyi ki doğdun” şeklinde mesaj vererek, kaç yıl sonra 30 yaşında olacağını ya da “30 yaşını geçmişsiniz” şeklinde mesaj olarak ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru44) Klavyeden girilen bir sayının mutlak değerini ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru45) 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 serisi matematikte fibonacci sayıları dediğimiz sayılardır. Bu sayılar arasındaki ilişkiyi anlayarak, bu serinin ilk 10 terimini ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru46) Klavyeden girilen bir sayının tek ya da çift sayı olduğunu ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru47) Klavyeden girilen bir sayının asal olup olmadıgını bulup, ekrana mesaj olarak yazan flowchart programını yapınız.

Soru48) Klavyeden 0 girilene kadar girilmiş olan sayıların toplamını ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru49) Klavyeden şifre olarak 123 girilene kadar kaç adet tahmin yapıldığını ekrana yazan flowchart programını yapınız.

Soru50) Klavyeden girilen 5 sayıdan sadece pozitif olanların ortalamasını hesaplayıp ekrana yazan Flowchart programını yapınız.

Soru51) Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif ve negatif olanların ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan Flowchart uygulamasını yapınız.

Aşağıdaki Örnek soruların cevaplarını bağlantıları izleyerek sitemizden bulabilirsiniz.

1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız.
2. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yapınız.
3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.
4. Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.
5. 30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.


6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız.
7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
9. Klavyeden bir tam sayı okutunuz. Bu sayı ile klavyeden okunan diğer 10 sayıyı çarpma işlemi uygulayınız, sonuçları ekrana yazınız.
10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
11. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız.
12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.
13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız.
14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir.
15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız.
16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız.
17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız.
18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız.
19. Klavyeden dakika olarak girilen 5 şarkının toplam süresini saat olarak hesaplayan programı yapınız.
20. Girilen işlem türüne (* / – +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan programı yapınız.

 

Bir önceki yazımız olan Programcıların Yaptıkları 6 Büyük Hata başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arama Terimleri:

 • algoritma soruları
 • basit algoritma örnekleri
 • algoritma btnleme soru ve cevaplar
 • algoritma ile ilgili sorular
 • algoritma soruları ve cevapları

11 comments

 1. emel
  24 Şubat 2014, 21:34

  ya bi soru sorcam çözebilirmisiniz

 2. emel
  24 Şubat 2014, 21:35

  girilen 10 sayısını kareleri toplamını ekrana yazdıran uygulama???????

 3. emel
  24 Şubat 2014, 21:37

  matematik,fizik,kimya 1,2,3 ders için girilen notların ortalaması alınacak ve herhangi iki dersten zayıf olanı

 4. halil
  24 Şubat 2014, 23:07

  İlk soru için cevab aşağıdaki gibi ancak ikinci soruyu tam yazmamışsınız.
  //girilen 10 sayısını kareleri toplamını ekrana yazdıran uygulama?
  int toplam=0;
  int sayi=0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) { Console.Write(i+1 + ". sayıyı girin="); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); toplam = toplam + (sayi * sayi); } Console.WriteLine(toplam);

 5. elif
  31 Mayıs 2014, 21:59

  Su soruyu acil yanitlarmisiniiiizzzzzzzzz.

  1den kullanicinin belirleyecegi sayiya kadarolan sayilardan tek sayilarin karesini cift sayilarin kupunu alip ekrana yazdiran programi c# console aplicatio da yazinizzz.

 6. 28 Kasım 2014, 01:15

  klavyede isim ve iki adet yazılı notu girilicek buna göre ekrana xxx ortalamasını yyy şeklinde yazdıran programın algoritması bu soruyu acil cvplarmısınızzzzzzz..,

 7. 29 Nisan 2015, 20:59

  hiç bir şeye yaramıyor

 8. muhmm
  26 Aralık 2015, 14:44

  cevaplar

 9. aysee
  26 Aralık 2015, 15:16

  lütfen cvpları veriniz

 10. 27 Aralık 2015, 17:27

  valla bazıları gerçekten zor

Leave reply

Back to Top